Een journaalpost van een uitgesplitste (verkoop)factuur maken.

Wil je automatisch een verkoopfactuur boeken in iMUIS Online? Dan kan het zo zijn dat je de factuur op meerdere omzetrekeningen (grootboek) wenst te boeken. Of een factuur heeft verschillende BTW-tarieven (BTW-hoog, BTW-laag en/of BTW-nul). Oftewel dit zijn boekingsregels die bij elkaar horen. In die gevallen wordt als tegenrekening de splitsingsrekening gebruikt. In het standaard iMUIS Online grootboekrekeningschema is dit grootboek tegenrekening 2000. Per administratie wordt in de tabel Basis Financieel de splitsingsrekening vastgelegd. Het rekeningnummer kan dus per administratie afwijken! Deze kun je in de tabel BASFIN via de API-call GetAdmInfo ophalen. De splitsingsrekening moet altijd aanwezig zijn in een administratie en mag nooit worden verwijderd.

Wij adviseren klanten om de splitsingsrekening dagelijks op nul uit te laten komen, indien dit niet het geval is dan zijn facturen niet volledig geboekt en is het uit zoekwerk.

Voorbeeld van een uitgesplitste verkoopfactuur
We hebben op 28 oktober 2018 een verkoopfactuur verzonden met een totaalbedrag van €121,- (incl. BTW) aan de klant Fietsparadijs. De klant is reeds bekend in de administratie onder debiteurennummer 10000. Op de gefactureerde diensten en/of producten is het hoge BTW-tarief van 21% van toepassing. In de administratie is dit percentage af te dragen BTW vastgelegd als code 2 (tabel BTW).

De request tag is: <Journaalpost></Journaalpost>.

<NewDataSet>
<BOE>
<JR>2018</JR>
<PN>10</PN>
<DAGB>10</DAGB>
<REK>10000</REK>
<TEGREK>2000</TEGREK>
<BTW>2</BTW>
<BEDRBOEK>121</BEDRBOEK>
<BEDRBTW>-21</BEDRBTW>
<DAT>28-10-2018</DAT>
<OPM>Opmerking</OPM>
<OMSCHR>Voorbeeld omschrijving</OMSCHR>
<BOEKSTUK>BKST2018001</BOEKSTUK>
<FACT/>
</BOE>
<BOE>
<JR>2018</JR>
<PN>10</PN>
<DAGB>10</DAGB>
<REK>8000</REK>
<TEGREK>2000</TEGREK>
<BTW>0</BTW>
<BEDRBOEK>-50</BEDRBOEK>
<BEDRBTW>0</BEDRBTW>
<DAT>28-10-2018</DAT>
<OPM>Opmerking</OPM>
<OMSCHR>Voorbeeld omschrijving</OMSCHR>
<BOEKSTUK>BKST2018001</BOEKSTUK>
<FACT/>
</BOE>
<BOE>
<JR>2018</JR>
<PN>10</PN>
<DAGB>10</DAGB>
<REK>8001</REK>
<TEGREK>2000</TEGREK>
<BTW>0</BTW>
<BEDRBOEK>-50</BEDRBOEK>
<BEDRBTW>0</BEDRBTW>
<DAT>28-10-2018</DAT>
<OPM>Opmerking</OPM>
<OMSCHR>Voorbeeld omschrijving</OMSCHR>
<BOEKSTUK>20180790</BOEKSTUK>
<FACT />
</BOE>
</NewDataSet>

SOAP response:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
 <soap12:Body>
  <CreateJournaalpostResponse xmlns="https://cloudswitch.imuisonline.com/">
   <CreateJournaalpostResult>boolean</CreateJournaalpostResult>
   <Journaalpost>string</Journaalpost>
   <Primarykey>
    <string>string</string>
    <string>string</string>
   </Primarykey>
   <Foutmelding>string</Foutmelding>
  </CreateJournaalpostResponse>
 </soap12:Body>
</soap12:Envelope>
 • Het debiteur- of crediteurnummer in het veld Rekening
 • Het eerste vrije factuurnummer zal worden voorgesteld
 • Ingave van het totaalbedrag van de factuur in het veld Boekbedrag
 • Splitsen naar BTW-hoog, BTW-laag en/of BTW-nul
  Toets [F4] in het veld BTW-code voor een overzicht van beschikbare BTW-codes. Laat het veld BTW-code leeg als u de factuur gaat splitsen naar BTW-hoog, BTW-laag en/of BTW-nul. De betreffende BTW-codes vult u dan in in de splitsingsregels. Als er maar één BTW-soort op de factuur staat, kunt u het beste de BTW-code invoeren in de totaalregel.
 • Splitsen van een factuur met inclusief en exclusief BTW
  Als u een factuur splitst naar regels met exclusief bedragen en inclusief bedragen, dan dient u in de totaalregel een bedrag met een BTW-code exclusief in te voeren. Vervolgens kunt u inclusief en exclusief BTW door elkaar in de splitsingsregels.
 • De splitsingsregels invoeren
  Na het opslaan van de totaalregel kun je op de volgende regels beginnen met de uitsplitsing van de factuur naar de diverse kosten- of omzetrekeningen. Voer zoveel regels in als u nodig heeft om de factuur uit te splitsen. iMUIS Online zal automatisch het resterende bedrag in de regel invullen. U kunt dit bedrag wijzigen. Linksboven in het scherm zal het splitsingsaldo getoond worden, zodat u precies ziet hoeveel er nog geboekt moet worden om de splitsing af te maken.

Hoe boek ik een uitgeplitste verkoopfactuur met meerdere BTW-tarieven?
In dat geval laat je het veld BTW-code leeg in de eerste regel als de factuur wordt gesplitst naar BTW-hoog, BTW-laag en/of BTW-nul. De betreffende BTW-codes worden in de splitsingsregels gevuld. Als er maar één BTW-soort op de factuur staat, dan kun je het beste de BTW-code invoeren in de totaalregel.

Kan ik ook inkoopfacturen splitsen?
Ja, want je kan facturen met meerdere regels uit splitsen naar zowel diverse kosten- als omzetrekeningen. 

Gerelateerde Artikelen