Inloggen en uitloggen

Bij de start van de sessie moet de functie Login aangeroepen worden. De functie Logout sluit de actieve sessie. Om een sessie actief te houden kan gebruik gemaakt worden van de functie KeepSession

Klik hier voor het voorbeeld via SoapUI.

1. DE FUNCTIE LOGIN
Bij een succesvolle login wordt er een Sessionid toegewezen. De Partnerkey, Omgevingscode en SessionId moeten vervolgens bij de aanroep van volgende functies gebruikt worden.

De functie Login
Login(byval PartnerKey as string, byval Omgevingscode as string, byref SessionId as string, byref Foutmelding as string) as Boolean

SOAP request WS1_XML:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
 <soap12:Body>
  <Logout xmlns="https://cloudswitch.imuisonline.com/">
   <PartnerKey>string</PartnerKey>
   <Omgevingscode>string</Omgevingscode>
   <SessionId>string</SessionId>
   <Foutmelding>string</Foutmelding>
  </Logout>
 </soap12:Body>
</soap12:Envelope>

SOAP response WS1_XML:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"><soap:Body><LoginResponse xmlns="https://cloudswitch.imuisonline.com/"><LoginResult>true</LoginResult><SessionId>65914/205@;0</SessionId><Foutmelding></Foutmelding></LoginResponse></soap:Body></soap:Envelope>

2. DE FUNCTIE LOGOUT
De functie Logout sluit de actieve sessie. Sessies worden automatisch afgesloten na 30 minuten inactiviteit (instelbaar door accountant).

Logout(byval PartnerKey as string, byval Omgevingscode as string, byval SessionId as string, byref Foutmelding as string) as Boolean

SOAP request:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
 <soap12:Body>
  <Logout xmlns="https://cloudswitch.imuisonline.com/">
   <PartnerKey>string</PartnerKey>
   <Omgevingscode>string</Omgevingscode>
   <SessionId>string</SessionId>
   <Foutmelding>string</Foutmelding>
  </Logout>
 </soap12:Body>
</soap12:Envelope>

SOAP response:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"><soap:Body><LogoutResponse xmlns="https://cloudswitch.imuisonline.com/"><LogoutResult>true</LogoutResult><Foutmelding></Foutmelding></LogoutResponse></soap:Body></soap:Envelope>


3. DE FUNCTIE KEEPSESSION

Sessies worden automatisch afgesloten na 30 minuten inactiviteit (instelbaar door accountant). Om een sessie actief te houden kan gebruik gemaakt worden van de functie KeepSession, of een andere functie die de variabele SessionId hanteert. Als de functie KeepSession mislukt zal de sessie verlopen zijn. Dit komt tot uitdrukking in de foutmelding.

KeepSession(byval PartnerKey as string, byval Omgevingscode as string, byval SessionId as string, byref Foutmelding as string) as Boolean

SOAP request:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">  <soap12:Body>    <KeepSession xmlns="https://cloudswitch.imuisonline.com/">      <PartnerKey>string</PartnerKey>      <Omgevingscode>string</Omgevingscode>      <SessionId></SessionId>      <Foutmelding></Foutmelding>    </KeepSession>  </soap12:Body></soap12:Envelope>

SOAP response:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"><soap:Body><KeepSessionResponse xmlns="https://cloudswitch.imuisonline.com/"><KeepSessionResult>true</KeepSessionResult><Foutmelding></Foutmelding></KeepSessionResponse></soap:Body></soap:Envelope>

Gerelateerde Artikelen