Laatste boekingsdatum ophalen.

In bepaalde gevallen kan het handig zijn om snel te kunnen zien in welke administraties is geboekt. Uiteraard kan dat door alle koppelingen langs te gaan. Inloggen, checken en weer uitloggen. Maar dat is een tijdrovende bezigheid en ook een zware belasting voor de resources van de hosting server. Daarom hebben we een speciale functie gemaakt die voor alle aan de partner gekoppelde administraties in 1x een lijst maakt met daarin “Omgevingscode” en de datum van de laatste boeking.  Deze functie kan/zal nog worden uitgebreid met datum laatste inkooporder en/of verkooporder.

In het resultaat van de functie staat per omgevingscode  de datum van de laatste boeking. Via de omgevingscode kan de partner achterhalen om welke omgeving het gaat binnen de partner applicatie.

Als de datum niet kan worden achterhaald, omdat bijvoorbeeld de hostende partij nog niet is geupdate, of niet beschikbaar (offline) zal in de lijst een foutmelding zijn gevuld.

VOORBEELDCODE OPHALEN DATUM LAATSTE BOEKING

Dim ws1 As New ws1.ws1
Dim foutmelding As String = ""

Dim ds_selectie As New DataSet
Dim dt_selectie As DataTable = ds_selectie.Tables.Add
dt_selectie.Columns.Add("TABLE", GetType(System.String)).DefaultValue = "BOE"

Dim dr_selectie = dt_selectie.NewRow : dt_selectie.Rows.Add(dr_selectie)
Dim ds_output As New DataSet
If Not ws1.GetDatumLaatsteBoekingen(txtPartnerKey.Text, txtSessionId.Text, ds_selectie, ds_output, foutmelding) Then
	'geen succes
	MessageBox.Show("Functie is mislukt: " + foutmelding)
Else
	'succes
	MessageBox.Show("Gegevens zijn opgehaald")
End If

Geeft als resultaat een dataset met daarin:

<DATA>
   <OMGEVINGSCODE>Omgevingscode-1</OMGEVINGSCODE>
   <DATUM>2021-10-18T16:23:43+02:00</DATUM>
   <ERROR />
</DATA>
<DATA>
   <OMGEVINGSCODE>Omgevingscode-2</OMGEVINGSCODE>
   <ERROR>FUNCTION UNAVAILABLE AT HOSTING</ERROR>
</DATA>

Gerelateerde Artikelen