Nieuwe btw-regeling afstandsverkopen per 1 juli 2021

Vanaf versie 4.7.1

Per 1 juli 2021 veranderen de regels met betrekking tot de afstandsverkopen binnen Europa. Lever je aan particulieren/consumenten in andere EU-landen, dan moet je: – Het btw-tarief toepassen dat geldt in het land van die consument. – De btw afdragen aan de Nederlandse belastingdienst, waarna zij vervolgens de afdracht naar de andere EU-landen verzorgt.

https://support.kingsoftware.nl/Download/Documentatie/Btw-afstandsverkopen_KingFinanceAccountancy.pdf

Indien er geleverd wordt aan particulieren in de EU, dan gebruik je de BTW-code die bij dat land geregistreerd staat.

1. Als API-partner bepaal je eerst of er uberhaupt gebruik wordt gemaakt van deze regeling binnen deze administratie.
Dit veld is beschikbaar in BASFIN.GEBROSS (zie: https://apps.imuisonline.com/muis-apps/basfin-basisgegevens-financieel/ voor code-voorbeelden).

Indien GEBROSS op N (Nee) staat, dan is onderstaand niet van toepassing.

2. Bepaal de Btw-code voor het land. Via de landen-tabel kan opgevraagd worden welke Btw-code van toepassing is voor de verschillende tarieven.
https://apps.imuisonline.com/muis-apps/velden-beschikbaar-voor-land-landen/

3. Haal het Btw-percentage op bij de Btw-code tabel.
https://apps.imuisonline.com/muis-apps/beschikbare-velden-btw-btw-code/

4.
a. Indien er een journaalpost wordt geboekt dan gebruik je de Btw-code en het berekende Btw-bedrag (obv het opgehaalde percentage) voor de journaalpost.
b. Indien er een verkooporder wordt geboekt dan verloopt de selectie van Btw-codes en -bedragen automatisch obv o.a. het land.