Nieuwe btw-regeling afstandsverkopen per 1 juli 2021 (Vanaf versie 4.7.0 of hoger)

Per 1 juli 2021 veranderen de regels met betrekking tot de afstandsverkopen binnen Europa. Lever je aan particulieren/consumenten in andere EU-landen, dan moeten deze apart worden geregistreerd.

Verzorg je dienstverlening of lever je goederen aan particulieren/consumenten in andere EU-landen, dan moet je:
– Het btw-tarief toepassen dat geldt in het land van die particulier.
– Deze btw kan afgedragen worden aan de Nederlandse belastingdienst, waarna zij vervolgens de afdracht naar de andere EU-landen verzorgt.

Kijk voor meer informatie ons document ‘Btw regeling afstandsverkopen’.
Voor uitgebreide informatie over de nieuwe btw-regels verwijzen wij je graag naar de website van de Belastingdienst.

INSTELLINGEN ADMINISTRATIE WIJZIGEN

Als API-partner gaat het aanmaken uiteraard altijd in overleg met de client en zijn/haar accountant. Rekeningen, BTW-codes en debiteuren die wij noemen zijn voorbeelden en kunnen per client/administratie afwijken. Afstandsverkopen instellen.

Tabel Basis Financieel
Verkoop je aan particulieren binnen de EU dan dient  je in de tabel ‘Basis financieel ‘de volgende instelling te maken.

 • Vink de optie “Afstandsverkopen particulieren in EU via OneStopShop gebruiken” aan + sla de wijziging op.
 • Als API-partner bepaal je eerst of er überhaupt gebruik wordt gemaakt van deze regeling binnen deze administratie. Dit veld is beschikbaar in BASFIN.GEBROSS (zie: https://apps.imuisonline.com/muis-apps/basfin-basisgegevens-financieel/ voor code-voorbeelden). Indien GEBROSS op N (Nee) staat, dan is onderstaand niet van toepassing.

Tabel grootboek

 • Maak in de tabel ‘Grootboek’ een aparte debiteuren-sluitrekening aan voor particulieren binnen EU. Of kopieer een bestaande debiteuren-sluitrekening en haal de voorkeurs BTW-code weg. Let op! Voorzie deze sluitrekening niet van een voorkeurs BTW-code!
 • Maak in de tabel ‘Grootboek’, al dan niet per land, een BTW rekening aan. De BTW van de afstandsverkopen, komen niet op de BTW aangifte en zorgen dan voor verwarring bij het controleren van de Btw-aangifte(s)

Tabel debiteur

 • In de tabel ‘Debiteur’ maak je de particulier aan en voorzie je deze van bovengenoemde sluitrekening.
 • Let op! Debiteur = Btw-plichtig
 • Door geen btw identificatienummer op te geven, wordt de debiteur als particulier gezien.

Tabel BTW

 • In de tabel ‘BTW’ is een extra formuliergroep [Land] geïntroduceerd om deze BTW-codes uit te sluiten van de normale btw-aangifte.
 • Koppel hier de bovengenoemde BTW rekening.

Tabel Land

 • In de tabel ‘Land’ kun je per land opgeven welke btw-percentages daar van toepassing zijn voor particulieren. Kan op één van de onderstaande velden geen BTW-code gekozen worden maak deze dan aan in de tabel ‘BTW’. Let op! Alle velden moeten gevuld worden!
 • Bij de offerte en/of orderinvoer is de landcode van het verzendadres bepalend voor de BTW-code. Dit in combinatie met de ‘btw-plichtig’ instelling bij de debiteur en het btw-tarief van het artikel.
 • Bij het invoeren van boekingen in het boekingsprogramma is de landcode van de debiteur bepalend voor welke BTW-code wordt gehanteerd. Dit in combinatie met de ‘btw-plichtig’ instelling van de debiteur. Er komt een apart programma (via de Belastingdienst) waarmee de OSS aangifte kan worden samengesteld. De belastingdienst komt in januari 2022 met een digitale aangiftemogelijkheid. Voor actuele informatie hieromtrent verwijzen wij je graag naar de website van de Belastingdienst.
 • Indien er geleverd wordt aan particulieren in de EU, dan gebruik je de BTW-code die bij dat land geregistreerd staat.

WIJZIGING API-KOPPELING DOORVOEREN

Stap 1. Controleer in de administratie of de klant aan particulieren verkoopt binnen de EU.
Dit veld is beschikbaar in BASFIN.GEBROSS (zie: https://apps.imuisonline.com/muis-apps/basfin-basisgegevens-financieel/ voor code-voorbeelden).
Indien GEBROSS op N (Nee) staat, dan is onderstaand niet van toepassing.

Stap 2. Bepaal de BTW-code voor het land. Via de landen-tabel kan opgevraagd worden welke btw-code van toepassing is voor de verschillende tarieven.

Velden beschikbaar voor Land (Landen)

Stap 3. Haal het btw-percentage op bij de BTW-code tabel.

Velden beschikbaar voor BTW (BTW code)

Stap 4.
a. Indien er een journaalpost wordt geboekt dan gebruik je de BTW-code en het berekende btw-bedrag (o.b.v. het opgehaalde percentage) voor de journaalpost.
b. Indien er een verkooporder wordt geboekt dan verloopt de selectie van BTW-codes en -bedragen automatisch op basis van onder andere het land. De landcode van het verzendadres is bepalend voor de BTW-code. Dit in combinatie met de ‘btw-plichtig’ instelling bij de debiteur en het btw-tarief van het artikel.

Gerelateerde Artikelen