Prijsafspraken aanpassen – records aanpassen in de prijs tabel

Met deze functie kun je records aanpassen in de prijs tabel. Per debiteur is het mogelijk om een prijsafspraak vast te leggen. Echter voordat je een prijsafspraak aanpast zal je eerst de juiste prijsafspraak record moeten opzoeken in de database. De request tag is: <Mutatie></Mutatie>.
 

UpdateStamtabelRecord(byval PartnerKey as string, byval Omgevingscode as string, byval SessionId as string, byval Stamtabel as dataset, byref Primarykey as string, byref Foutmelding as string) as Boolean

SOAP REQUEST

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">  <soap12:Body>    <UpdateStamTabelRecord xmlns="https://cloudswitch.imuisonline.com/">      <PartnerKey>string</PartnerKey>      <Omgevingscode>string</Omgevingscode>      <SessionId>string</SessionId>      <Mutatie>string</Mutatie>      <Primarykey>string</Primarykey>      <Foutmelding>string</Foutmelding>    </UpdateStamTabelRecord>  </soap12:Body></soap12:Envelope>

<NewDataSet>
<SELECTION>
<TABLE>PRS</TABLE>
<WHEREFIELDS>NR</WHEREFIELDS>
<WHEREOPERATORS>=</WHEREOPERATORS>
<WHEREVALUES>volgnummer</WHEREVALUES>
</SELECTION>
<DATA>
<PRS>nieuwe prijs</PRS>
</DATA>
</NewDataSet>

SOAP RESPONSE

<pre><?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"><soap:Body><UpdateStamTabelRecordResponse xmlns="https://cloudswitch.imuisonline.com/"><UpdateStamTabelRecordResult>true</UpdateStamTabelRecordResult><Foutmelding></Foutmelding></UpdateStamTabelRecordResponse></soap:Body></soap:Envelope></pre>

AANPASSEN VAN EEN PRIJSAFSPRAAK

<NewDataSet>
<SELECTION>
<TABLE>PRS</TABLE>
<WHEREFIELDS>NR</WHEREFIELDS>
<WHEREOPERATORS>=</WHEREOPERATORS>
<WHEREVALUES>1234</WHEREVALUES>
</SELECTION>
<DATA>
<PRS>123.5</PRS>
</DATA>
</NewDataSet>

DATTM: Door het weg of leeg laten van dit veld zal er een prijsafspraak worden aangemaakt zonder einddatum.

Voor de beschikbare velden zie Prijsafspraken 

Gerelateerde Artikelen