Prijsafspraken verwijderen – records verwijderen in prijs tabel (PRS)

Met deze functie kun je records verwijderen in de prijs tabel. Per debiteur is het mogelijk om een prijsafspraak vast te leggen. Echter voordat je een prijsafspraak wijzigt dien je eerst de prijsafspraak record op te zoeken in de database. De request tag is: <Mutatie></Mutatie>. 

DeleteStamtabelRecord(byval PartnerKey as string, byval Omgevingscode as string, byval SessionId as string, byval Stamtabel as dataset, byref Primarykey as string, byref Foutmelding as string) as Boolean

SOAP REQUEST

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">  <soap12:Body>    <DeleteStamTabelRecord xmlns="https://cloudswitch.imuisonline.com/">      <PartnerKey>string</PartnerKey>      <Omgevingscode>string</Omgevingscode>      <SessionId>string</SessionId>      <Mutatie>string</Mutatie>      <Primarykey>string</Primarykey>      <Foutmelding>string</Foutmelding>    </DeleteStamTabelRecord>  </soap12:Body></soap12:Envelope>

VOORBEELD VERWIJDEREN PRIJSAFSPRAAK

<NewDataSet>
<SELECTION>
<TABLE>PRS</TABLE>
<WHEREFIELDS>NR</WHEREFIELDS>
<WHEREOPERATORS>=</WHEREOPERATORS>
<WHEREVALUES>volgnummer</WHEREVALUES>
</SELECTION>
</NewDataSet>

SOAP RESPONSE

<pre><?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"><soap:Body><DeleteStamTabelRecordResponse xmlns="https://cloudswitch.imuisonline.com/"><DeleteStamTabelRecordResult>true</DeleteStamTabelRecordResult><Foutmelding></Foutmelding></DeleteStamTabelRecordResponse></soap:Body></soap:Envelope></pre>

VOORBEELD VERWIJDEREN VAN EEN PRIJSAFSPRAAK

<NewDataSet>
<SELECTION>
<TABLE>PRS</TABLE>
<WHEREFIELDS>NR</WHEREFIELDS>
<WHEREOPERATORS>=</WHEREOPERATORS>
<WHEREVALUES>1234</WHEREVALUES>
</SELECTION>
</NewDataSet>

Gerelateerde Artikelen