UpdateInkooporderRegel

Met de functie UpdateInkooporderRegel kun je bestaande inkooporderregels aanpassen(vanaf versie 4.3.9a).

UpdateInkooporderRegel(ByVal PartnerKey As String, ByVal Omgevingscode As String, ByVal SessionId As String, ByVal Mutatie As DataSet, ByRef foutmelding As String) As Boolean

Bij het aanpassen van een inkooporderregel dient de aan te passen regel aanwezig te zijn. Afhankelijk van de status van de orderregel kan het zijn dat deze niet meer mag worden aangepast. Bijvoorbeeld omdat de orderregel reeds is gefactureerd.

SOAP REQUEST

<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
 <soap12:Body>
  <UpdateInkooporderRegel xmlns="https://cloudswitch.imuisonline.com/">
   <PartnerKey>string</PartnerKey>
   <Omgevingscode>string</Omgevingscode>
   <SessionId>string</SessionId>
   <Mutatie>
    <xsd:schema>schema</xsd:schema>xml</Mutatie>
   <Foutmelding>string</Foutmelding>
  </UpdateInkooporderRegel>
 </soap12:Body>
</soap12:Envelope>


VOORBEELD AANPASSEN INKOOPORDERREGEL
Informatie over de request tag <UpdateInkooporderRegel></UpdateInkooporderRegel>, voor het aanpassen van een inkooporderregel.

In de Where-clausule zijn meerdere velden opgenomen. Ordernummer en regelnummer, deze velden dienen te worden gescheiden door een TAB character. (Char(9))[/su_highlight]

<NewDataSet>
<SELECTION>
<TABLE>ORDRG</TABLE>
<WHEREFIELDS>ORDNR RG</WHEREFIELDS>
<WHEREOPERATORS>= =</WHEREOPERATORS>
<WHEREVALUES>nummer order en nummer regel</WHEREVALUES>
</SELECTION>
<DATA>
<ART>nieuw nummer artikel</ART>
<AANT>nieuw aantal</AANT>
<PRS>nieuwe prijs</PRS>
</DATA>
</NewDataSet>


VOORBEELD WAARDE AANPASSEN INKOOPORDERREGEL
Voorbeeld van de waarde in de request tag <UpdateInkooporderRegel></UpdateInkooporderRegel>, voor het aanpassen van een inkooporderregel.

Het is mogelijk om in één aanroep meerdere orderregels toe te voegen.

<NewDataSet>
<SELECTION>
<TABLE>ORDRG</TABLE>
<WHEREFIELDS>ORDNR RG</WHEREFIELDS>
<WHEREOPERATORS>= =</WHEREOPERATORS>
<WHEREVALUES>2017001 10</WHEREVALUES>
</SELECTION>
<DATA>
<ART>9000</ART>
<AANT>3</AANT>
<PRS>110</PRS>
</DATA>
</NewDataSet>

SOAP RESPONSE

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
 <soap12:Body>
  <UpdateInkooporderRegelResponse xmlns="https://cloudswitch.imuisonline.com/">
   <UpdateVerkooporderRegelResult>true</UpdateInkooporderRegelResult>
   <Foutmelding></Foutmelding>
  </UpdateInkooporderRegelResponse>
 </soap12:Body>
</soap12:Envelope>

In dit voorbeeld zijn het artikelnummer, het aantal en de prijs in de inkooporderregel aangepast.

Gerelateerde Artikelen