UpdateStamTabelRecord – records wijzigen in verschillende tabellen

Met de functie UpdateStamTabelRecord worden records gewijzigd in verschillende tabellen. De beschikbare tabellen/velden staan vermeld in de pagina GetStamTabelRecords. Voordat een stamrecord of een andere record gewijzigd kan worden dient deze uiteraard aanwezig te zijn. Via de <SELECTION> dient u deze op te halen, waarna via de <DATA> het opgehaalde record wordt gewijzigd.

UpdateStamTabelRecord(ByVal PartnerKey As String, ByVal Omgevingscode As String, ByVal SessionId As String, ByVal Mutatie As DataSet, ByRef foutmelding As String) As Boolean

Nb. Bij de artikelafbeelding (ARTAFB) mag het veld AFBEELDING niet worden gewijzigd. Verwijderen en opnieuw aanmaken met een andere afbeelding mag uiteraard wel.

SOAP REQUEST UpdateStamTabelRecord

<code><?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
 <soap12:Body>
  <UpdateStamtabelRecord xmlns="https://cloudswitch.imuisonline.com/">
   <PartnerKey>string</PartnerKey>
   <Omgevingscode>string</Omgevingscode>
   <SessionId>string</SessionId>
   <Mutatie>
    <xsd:schema>schema</xsd:schema>xml</Mutatie>
   <Foutmelding>string</Foutmelding>
  </UpdateStamtabelRecord>
 </soap12:Body>
</soap12:Envelope><code>

VOORBEELD VAN WAARDE VOOR TAG <Mutatie></Mutatie>, AANPASSEN VAN EEN DEBITEUR

<NewDataSet>
<SELECTION>
<TABLE>DEB</TABLE>
<WHEREFIELDS>NR</WHEREFIELDS>
<WHEREOPERATORS>=</WHEREOPERATORS>
<WHEREVALUES>10000</WHEREVALUES>
</SELECTION>
<DATA>
<NAAM>Fietsparadijs BV.</NAAM>
</DATA>
</NewDataSet>

VOORBEELD VAN WAARDE VOOR TAG <Mutatie></Mutatie>  SELECTEREN VAN EEN INCASSO
Openstaande verkoopfacturen kun je aanpassen c.q. markeren zodat deze via een automatische incasso worden betaald. De iMUIS Online gebruiker zal zelf het SEPA-incassobestand moeten uitschrijven en moeten importeren bij de Bank. Het is nog niet mogelijk om automatisch een SEPA incasso-bestand klaar te zetten in de Bank software. Voor incasso’s in vreemde valuta zijn meer velden noodzakelijk en kun je contact opnemen met KING Software.

<NewDataSet>
<SELECTION>
<TABLE>DEBOPP</TABLE>
<WHEREFIELDS>DEB FACT</WHEREFIELDS>
<WHEREOPERATORS>= =</WHEREOPERATORS>
<WHEREVALUES>Debiteur Factuur</WHEREVALUES>
</SELECTION>
<DATA>
<BNKSRTINC>VAN debiteur bankrekening B)=Bankrekening 1, G)= Rekening2 </BNKSRTINC>
<SRTINC>Soort incasso E)=Enkelvoudig, V)=Verzameld</SRTINC>
<BNKREK>Eigen bankrekning voor ontvangst</BNKREK>
<DATUITV>Datum uitvoeren</DATUITV>
<MDT>Incasso mandaat zoals verstrekt door debiteur bij Bankrekening 1 of 2 </MDT>
<BEDRTEINC>Te incasseren bedrag</BEDRTEINC>
<BEDRKBTEINC>Bedrag kredietbeperking afboeken (optioneel)</BEDRKBTEINC>
<BEDRBETKRTTEINC>Bedrag betalingskorting afboeken (optioneel)</BEDRBETKRTTEINC>
</DATA>
</NewDataSet>

WHEREFIELDS, WHEREOPERATORS en WHEREVALUES zijn via een TAB (Char 9) gescheiden.

<NewDataSet>
<SELECTION>
<TABLE>DEBOPP</TABLE>
<WHEREFIELDS>DEB FACT</WHEREFIELDS>
<WHEREOPERATORS>= =</WHEREOPERATORS>
<WHEREVALUES>10000 20170090</WHEREVALUES>
</SELECTION>
<DATA>
<BNKSRTINC>B</BNKSRTINC>
<SRTINC>E</SRTINC>
<BNKREK>NL89RABO123456789</BNKREK>
<DATUITV>30-11-2017</DATUITV>
<MDT>10000.01</MDT>
<BEDRTEINC>121.00</BEDRTEINC>
</DATA>
</NewDataSet>

Nb. Door de velden SRTINC, BNKREK, DATUITV, BEDRTEINC, BEDRKBTEINC en BEDRBETKRTTEINC velden leeg of 0 te maken kan een incasso selectie ongedaan worden gemaakt.

Gerelateerde Artikelen