UpdateVerkooporderPickBonGepakt

Bij een verkooporder kunnen meerdere pickbonnen in omloop zijn doordat er een pickbon gegenereerd in magazijn 1 en de andere in magazijn 2 (CreateVerkooporderPickbon).  Met de functie UpdateVerkooporderPickBonGepakt (vanaf versie 4.4.1e of hoger) kun je bij een specifieke verkooporder een specifieke pickbon in één keer als volledig gepakt melden. Het per regel invoeren van het aantal dat is gepakt is dan niet meer noodzakelijk, maar mag uiteraard wel. De request tag is: <UpdateVerkooporderPickBonGepakt></UpdateVerkooporderPickBonGepakt>. 

Als niet alles is gepakt, omdat de voorraad in het magazijn niet aansluit met de voorraad in de administratie dan moet de pakbon worden aangepast. In de administratie staat het voorraadaantal op drie. Tijdens het pakken van het artikel uit de magazijnstelling valt er één stuk. In dat geval kunnen er slechts twee artikelen geleverd worden. Omdat er meerdere pickbonnen van één verkooporderregel aanwezig (kunnen) zijn, gaat dit niet via UpdateVerkooporderRegel maar via de UpdateStamRecord functie en de tabel ORDLOC (Orderlocaties o.a. bij pickbon)

UpdateVerkooporderPickBonGepakt(ByVal PartnerKey As String, ByVal Omgevingscode As String, ByVal SessionId As String, ByVal Selectie As DataSet, ByRef foutmelding As String) As Boolean

SOAP REQUEST

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
 <soap12:Body>
  <UpdateVerkooporderPickbonGepakt xmlns="https://cloudswitch.imuisonline.com/">
   <PartnerKey>string</PartnerKey>
   <Omgevingscode>string</Omgevingscode>
   <SessionId>string</SessionId>
   <Selectie>string</Selectie>
   <Foutmelding>string</Foutmelding>
  </UpdateVerkooporderPickbonGepakt>
 </soap12:Body>
</soap12:Envelope>

Alle velden van de selectie moeten worden gevuld.

<NewDataSet>
<SELECTION>
<ORDERNR>Vanaf verkoopordernummer</ORDERNR>
<PICKBONNR>T/m verkoopordernummer</PICKBONNR>
</NewDataSet>

SOAP RESPONSE
In dit voorbeeld is de pickbon volledig gepakt, maar nog niet gereed gemeld. Het is dus nog mogelijk om eventuele wijzigingen op de pickbon aan te brengen.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
 <soap12:Body>
  <UpdateVerkooporderPickbonGepaktResponse xmlns="https://cloudswitch.imuisonline.com/">
   <UpdateVerkooporderPickbonGepaktResult>true</UpdateVerkooporderPickbonGepaktResult>
   <Foutmelding></Foutmelding>
  </UpdateVerkooporderPickbonGepaktResponse>
 </soap12:Body>
</soap12:Envelope>

Gerelateerde Artikelen