UpdateVerkooporderPickbonGereed

Met de functie UpdateVerkooporderPickbonGereed  kun je een selectie pickbonnen gereed melden. Uiteraard kan dit alleen als je gebruik maakt van pickbonnen en als bij de order is gekozen voor pickbon gebruiken: Ja. De request tag is: <UpdateVerkooporderPickbonGereed></UpdateVerkooporderPickbonGereed>. 

UpdateVerkooporderPickbonGereed(ByVal PartnerKey As String, ByVal Omgevingscode As String, ByVal SessionId As String, ByVal Selectie As DataSet, ByRef foutmelding As String) As Boolean

SOAP REQUEST

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
 <soap12:Body>
  <UpdateVerkooporderPickbonGereed xmlns="https://cloudswitch.imuisonline.com/">
   <PartnerKey>string</PartnerKey>
   <Omgevingscode>string</Omgevingscode>
   <SessionId>string</SessionId>
   <Selectie>string</Selectie>
   <Foutmelding>string</Foutmelding>
  </UpdateVerkooporderPickbonGereed>
 </soap12:Body>
</soap12:Envelope>

GEREEDMELDEN VAN PICKBONNEN
Vanaf iMUIS / iMUIS Online versie 4.6.0 of hoger. Zal het mogelijk worden om ook een enkele pickbon gereed te melden. Om te voorkomen dat er toch per ongeluk toch meerdere pickbonnen worden gereedgemeld zijn er verschillende selectie blokken voor de verschillende opties. De aanroep blijft verder gelijk.

Bij meerdere pickbonnen gebruikt u de selectie:

<NewDataSet>
<SELECTION>
<VAORDNR>Vanaf verkoopordernummer</VAORDNR>
<TMORDNR>T/m verkoopordernummer</TMORDNR>
<VADEBNR>Vanaf debiteur</VADEBNR>
<TMDEBNR>T/m debiteur</TMDEBNR>
<VARITNR> Vanaf ritnummer</VARITNR> Evt. vullen met '0'
<TMRITNR>T/m ritnummer</TMRITNR> Evt. vullen met '99999999'
</SELECTION>
</NewDataSet>

Bij een enkele pickbon gebruikt u de selectie:

<NewDataSet>
<SELECTION>
<ORDNR>Verkoopordernummer</ORDNR>
<PICKBONNR>Pickbonnummer</PICKBONNR>
</SELECTION>
</NewDataSet>

SOAP RESPONSE

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
 <soap12:Body>
  <UpdateVerkooporderPickbonGereedResponse xmlns="https://cloudswitch.imuisonline.com/">
   <UpdateVerkooporderPickbonGereedResult>true</UpdateVerkooporderPickbonGereedResult>
   <Foutmelding></Foutmelding>
  </UpdateVerkooporderPickbonGereedResponse>
 </soap12:Body>
</soap12:Envelope>

In dit voorbeeld zijn de pickbonnen gereedgemeld.

Gerelateerde Artikelen