UpdateVerkooporderRegel

Met de functie UpdateVerkooporderRegel kun je verkooporderregels aanpassen. De request tag is: <UpdateVerkooporderRegel></UpdateVerkooporderRegel>.

UpdateVerkooporderRegel(ByVal PartnerKey As String, ByVal Omgevingscode As String, ByVal SessionId As String, ByVal Mutatie As DataSet, ByRef foutmelding As String) As Boolean

Bij het aanpassen van een verkooporderregel dient de aan te passen regel aanwezig te zijn. Afhankelijk van de status van de orderregel kan het zijn dat deze niet meer mag worden aangepast. Bijvoorbeeld omdat de orderregel reeds is gefactureerd.

SOAP REQUEST

<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
 <soap12:Body>
  <UpdateVerkooporderRegel xmlns="https://cloudswitch.imuisonline.com/">
   <PartnerKey>string</PartnerKey>
   <Omgevingscode>string</Omgevingscode>
   <SessionId>string</SessionId>
   <Verkooporder>
    <xsd:schema>schema</xsd:schema>xml</Verkooporder>
   <Foutmelding>string</Foutmelding>
  </UpdateVerkooporderRegel>
 </soap12:Body>
</soap12:Envelope>

Let op in de Where-clausule zijn meerdere velden opgenomen. Ordernummer en regelnummer, deze velden dienen te worden gescheiden door een TAB character. (Char(9))

<NewDataSet>
<SELECTION>
<TABLE>ORDRG</TABLE>
<WHEREFIELDS>ORDNR RG</WHEREFIELDS>
<WHEREOPERATORS>= =</WHEREOPERATORS>
<WHEREVALUES>nummer order en nummer regel</WHEREVALUES>
</SELECTION>
<DATA>
<ART>nieuw nummer artikel</ART>
<AANT>nieuw aantal</AANT>
<PRS>nieuwe prijs</PRS>
</DATA>
</NewDataSet>


In één aanroep meerdere orderregels toe te voegen

<NewDataSet>
<SELECTION>
<TABLE>ORDRG</TABLE>
<WHEREFIELDS>ORDNR RG</WHEREFIELDS>
<WHEREOPERATORS>= =</WHEREOPERATORS>
<WHEREVALUES>201500160 10</WHEREVALUES>
</SELECTION>
<DATA>
<ART>9000</ART>
<AANT>3</AANT>
<PRS>110</PRS>
</DATA>
</NewDataSet>

SOAP RESPONSE

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
 <soap12:Body>
  <UpdateVerkooporderRegelResponse xmlns="https://cloudswitch.imuisonline.com/">
   <UpdateVerkooporderRegelResult>true</UpdateVerkooporderRegelResult>
   <Foutmelding></Foutmelding>
  </UpdateVerkooporderRegelResponse>
 </soap12:Body>
</soap12:Envelope>

In dit voorbeeld zijn het artikelnummer, het aantal en de prijs in de verkooporderregel aangepast.

Gerelateerde Artikelen