Velden beschikbaar voor ART (Artikelen)

Beschikbare velden tabel Artikelen

Voor het direct ophalen van de technische- en de vrijverkoopbare-voorraad kunnen via de extra tag GETVRD  de velden: TECHVRD_MAGxx en VRIJVERKVRD_MAGxx  aan de artikeltabel worden toegevoegd. Voeg deze optie alleen toe als je de  voorraad ook echt nodig heb. Voeg deze tag alleen toe als je de  voorraad ook echt nodig heb. Deze voorraad velden moeten worden samengesteld uit andere tabellen en zijn dus een extra belasting voor de server/database. De velden TECHVRD_MAGxx en VRIJVERKVRD_MAGxx  moet je niet opvragen, deze worden automatisch toegevoegd aan de resultset.  De xx in de velden worden vervangen door het nummer van het magazijn.

Velden van het type BOOLEAN kunnen de waardes J of N hebben.

Public Class [ART]
'''<summary>Aantal per binnendoos, datatype: NUMERIC, lengte: 14</summary>
Public Const [AANTBINNEN] As String = "AANTBINNEN"
'''<summary>Aantal colli, datatype: NUMERIC, lengte: 8</summary>
Public Const [AANTCOLLI] As String = "AANTCOLLI"
'''<summary>Aantal per overdoos, datatype: NUMERIC, lengte: 14</summary>
Public Const [AANTDOOS] As String = "AANTDOOS"
'''<summary>Actieve afbeelding, datatype: CHAR, lengte: 20</summary>
Public Const [ACTAFB] As String = "ACTAFB"
'''<summary>Afbeeldingartikel, datatype: CHAR, lengte: 20</summary>
Public Const [AFBEELDINGART] As String = "AFBEELDINGART"
'''<summary>Afbeeldingzoeksleutel, datatype: CHAR, lengte: 40</summary>
Public Const [AFBEELDINGZKSL] As String = "AFBEELDINGZKSL"
'''<summary>Afdrukken op factuur, datatype: CHAR, lengte: 1</summary>
Public Const [AFDRFACT] As String = "AFDRFACT"
'''<summary>Afdrukken op offerte, datatype: CHAR, lengte: 1</summary>
Public Const [AFDROFFERTE] As String = "AFDROFFERTE"
'''<summary>Afdrukken op orderbevestiging, datatype: CHAR, lengte: 1</summary>
Public Const [AFDRORDBEV] As String = "AFDRORDBEV"
'''<summary>Afdrukken op picklijst/pickbon, datatype: CHAR, lengte: 1</summary>
Public Const [AFDRPICK] As String = "AFDRPICK"
'''<summary>Afdrukken op verzendbon, datatype: CHAR, lengte: 1</summary>
Public Const [AFDRVERZ] As String = "AFDRVERZ"
'''<summary>Decimalen voor aantallen, datatype: CHAR, lengte: 1</summary>
Public Const [AFRAANT] As String = "AFRAANT"
'''<summary>Prijzen afronden, datatype: CHAR, lengte: 4</summary>
Public Const [AFRPRS] As String = "AFRPRS"
'''<summary>Inclusiefprijzen afronden, datatype: CHAR, lengte: 4</summary>
Public Const [AFRPRSINCL] As String = "AFRPRSINCL"
'''<summary>Artikelgroep, datatype: NUMERIC, lengte: 3</summary>
Public Const [ARTGRP] As String = "ARTGRP"
'''<summary>Artikelmelding, datatype: CHAR, lengte: 8</summary>
Public Const [ARTMLD] As String = "ARTMLD"
'''<summary>Bij samenstelling als, CHAR, lengte: 1, niet toegankelijk</summary>
Public Const [ARTSAMCODE] As String = "ARTSAMCODE"
'''<summary>Bestel~nummer, datatype: CHAR, lengte: 20</summary>
Public Const [BESTEL] As String = "BESTEL"
'''<summary>Blokkeren, datatype: BOOLEAN</summary>
Public Const [BLOK] As String = "BLOK"
'''<summary>Blokkeren voor module urenverantwoording, BOOLEAN, verplicht</summary>
Public Const [BLOKDECL] As String = "BLOKDECL"
'''<summary>Blokkeren voor module verkoop, datatype: BOOLEAN</summary>
Public Const [BLOKVRK] As String = "BLOKVRK"
'''<summary>Blokkeren voor webshop, datatype: BOOLEAN</summary>
Public Const [BLOKWEBSHOP] As String = "BLOKWEBSHOP"
'''<summary>Verpakking breedte (cm), datatype: NUMERIC, lengte: 14</summary>
Public Const [BREEDTEBRUTO] As String = "BREEDTEBRUTO"
'''<summary>Overdoos breedte (cm), datatype: NUMERIC, lengte: 14</summary>
Public Const [BREEDTEDOOS] As String = "BREEDTEDOOS"
'''<summary>Artikel breedte (cm), datatype: NUMERIC, lengte: 14</summary>
Public Const [BREEDTENETTO] As String = "BREEDTENETTO"
'''<summary>BTW soort, datatype: CHAR, lengte: 1</summary>
Public Const [BTW] As String = "BTW"
'''<summary>Catalogusnummer, datatype: CHAR, lengte: 20</summary>
Public Const [CAT] As String = "CAT"
'''<summary>Categorie, datatype: CHAR, lengte: 1</summary>
Public Const [CATEGORIE] As String = "CATEGORIE"
'''<summary>Datum aangemaakt, datatype: DATE</summary>
Public Const [DATAANGEM] As String = "DATAANGEM"
'''<summary>Artikel dikte (cm), datatype: NUMERIC, lengte: 14</summary>
Public Const [DIKTE] As String = "DIKTE"
'''<summary>Artikel doorsnee (cm), datatype: NUMERIC, lengte: 14</summary>
Public Const [DOORSNEE] As String = "DOORSNEE"
'''<summary>EAN nummer, datatype: CHAR, lengte: 20</summary>
Public Const [EAN] As String = "EAN"
'''<summary>Inkoop~eenheid, datatype: CHAR, lengte: 20</summary>
Public Const [EENHINK] As String = "EENHINK"
'''<summary>Inkoopprijs~eenheid, datatype: NUMERIC, lengte: 4</summary>
Public Const [EENHINKPRS] As String = "EENHINKPRS"
'''<summary>Verkoopprijs~eenheid, datatype: NUMERIC, lengte: 4</summary>
Public Const [EENHPRS] As String = "EENHPRS"
'''<summary>Verkoop~eenheid, datatype: CHAR, lengte: 20</summary>
Public Const [EENHVERK] As String = "EENHVERK"
'''<summary>Emballage-artikel, datatype: CHAR, lengte: 20</summary>
Public Const [EMBALLAGEART] As String = "EMBALLAGEART"
'''<summary>End of life, datatype: CHAR, lengte: 1</summary>
Public Const [EOL] As String = "EOL"
'''<summary>Verpakking gewicht (bruto, kg), NUMERIC, lengte: 14</summary>
Public Const [GEWICHTBRUTO] As String = "GEWICHTBRUTO"
'''<summary>Overdoos gewicht (kg), datatype: NUMERIC, lengte: 14</summary>
Public Const [GEWICHTDOOS] As String = "GEWICHTDOOS"
'''<summary>Artikel gewicht (netto, kg), datatype: NUMERIC, lengte: 14</summary>
Public Const [GEWICHTNETTO] As String = "GEWICHTNETTO"
'''<summary>Aanvullende informatie, datatype: CHAR, lengte: 50</summary>
Public Const [GIDSARTIKEL] As String = "GIDSARTIKEL"
'''<summary>Seizoensartikel t.b.v. grijplocatie, CHAR, lengte: 1</summary>
'''<summary>Verpakking hoogte (cm), datatype: NUMERIC, lengte: 14</summary>
Public Const [HOOGTEBRUTO] As String = "HOOGTEBRUTO"
'''<summary>Overdoos hoogte (cm), datatype: NUMERIC, lengte: 14</summary>
Public Const [HOOGTEDOOS] As String = "HOOGTEDOOS"
'''<summary>Artikel hoogte (cm), datatype: NUMERIC, lengte: 14</summary>
Public Const [HOOGTENETTO] As String = "HOOGTENETTO"
'''<summary>Verkoopinhoud, datatype: NUMERIC, lengte: 9</summary>
Public Const [INHVERK] As String = "INHVERK"
'''<summary>Inkoopprijs, datatype: MONEY</summary>
Public Const [INKPR] As String = "INKPR"
'''<summary>Gebruiken als emballage artikel, datatype: CHAR, lengte: 1</summary>
Public Const [ISEMBALLAGE] As String = "ISEMBALLAGE"
'''<summary>Is tekstregel, datatype: CHAR, lengte: 1</summary>
Public Const [ISTEKSTRG] As String = "ISTEKSTRG"
'''<summary>VoorkeursKOSTENDRAGER, datatype: NUMERIC, lengte: 8</summary>
Public Const [KDR] As String = "KDR"
'''<summary>Kostprijs, datatype: MONEY</summary>
Public Const [KOSTPR] As String = "KOSTPR"
Alleen wijzigbaar bij niet voorraad houdende artikelen of voorraad = 0.
'''<summary>Nieuwe kostprijs, datatype: MONEY</summary>
Public Const [KOSTPRHERW] As String = "KOSTPRHERW"
Bij voorraadhoudende artikelen, icm KOSTPRHERWJN op J, en via iMUIS herwaarderen uitvoeren.
'''<summary>Herwaarderen, datatype: CHAR, lengte: 1</summary>
Public Const [KOSTPRHERWJN] As String = "KOSTPRHERWJN"
'''<summary>VoorkeursKOSTENPLAATS, datatype: NUMERIC, lengte: 8</summary>
Public Const [KPL] As String = "KPL"
'''<summary>Verpakking Lengte (cm), datatype: NUMERIC, lengte: 14</summary>
Public Const [LENGTEBRUTO] As String = "LENGTEBRUTO"
'''<summary>Overdoos lengte (cm), datatype: NUMERIC, lengte: 14</summary>
Public Const [LENGTEDOOS] As String = "LENGTEDOOS"
'''<summary>Artikel lengte (cm), datatype: NUMERIC, lengte: 14</summary>
Public Const [LENGTENETTO] As String = "LENGTENETTO"
'''<summary>Levertijd in, datatype: CHAR, lengte: 1</summary>
Public Const [LEVSRT] As String = "LEVSRT"
'''<summary>Levertijd, datatype: NUMERIC, lengte: 3</summary>
Public Const [LEVTIJD] As String = "LEVTIJD"
'''<summary>Voorkeursmagazijn, datatype: NUMERIC, lengte: 8</summary>
Public Const [MAG] As String = "MAG"
'''<summary>Voorstel verkoopaantal, datatype: NUMERIC, lengte: 14</summary>
Public Const [MINVERKOOP] As String = "MINVERKOOP"
'''<summary>Nummer, datatype: CHAR, lengte: 20, primary key, verplicht</summary>
Public Const [NR] As String = "NR"
'''<summary>Omschrijving, datatype: CHAR, lengte: 40</summary>
Public Const [OMSCHR] As String = "OMSCHR"
'''<summary>Externe opmerking, datatype: MEMO, lengte: 1024</summary>
Public Const [OPMEXT] As String = "OPMEXT"
'''<summary>Interne opmerking, datatype: MEMO, lengte: 1024</summary>
Public Const [OPMINT] As String = "OPMINT"
'''<summary>Gebruik houdbaarheidsdatum, datatype: CHAR, lengte: 1</summary>
Public Const [SERIEGEBRHBDAT] As String = "SERIEGEBRHBDAT"
'''<summary>Inkoop garantietijd in, datatype: CHAR, lengte: 1</summary>
Public Const [SERIEINKSRT] As String = "SERIEINKSRT"
'''<summary>Inkoop garantietijd, datatype: NUMERIC, lengte: 3</summary>
Public Const [SERIEINKTIJD] As String = "SERIEINKTIJD"
'''<summary>Serienummerregistratie inkoop, datatype: CHAR, lengte: 1</summary>
Public Const [SERIEREGINK] As String = "SERIEREGINK"
'''<summary>Serienummerregistratie verkoop, datatype: CHAR, lengte: 1</summary>
Public Const [SERIEREGVRK] As String = "SERIEREGVRK"
'''<summary>Unieke serienummers, datatype: CHAR, lengte: 1</summary>
Public Const [SERIEUNIEK] As String = "SERIEUNIEK"
'''<summary>Verkoop garantietijd in, datatype: CHAR, lengte: 1</summary>
Public Const [SERIEVERKSRT] As String = "SERIEVERKSRT"
'''<summary>Verkoop garantietijd, datatype: NUMERIC, lengte: 3</summary>
Public Const [SERIEVERKTIJD] As String = "SERIEVERKTIJD"
'''<summary>Prijs niet wijzigen en geen korting., BOOLEAN</summary>
Public Const [VASTEPRS] As String = "VASTEPRS"
'''<summary>Verkoopprijs/tarief, datatype: MONEY</summary>
Public Const [VERKPR] As String = "VERKPR"
'''<summary>Verkoopprijs incl. BTW, datatype: MONEY</summary>
Public Const [VERKPRINCL] As String = "VERKPRINCL"
'''<summary>Verpakkingseenheid, datatype: NUMERIC, lengte: 14</summary>
Public Const [VERPAKEENH] As String = "VERPAKEENH"
'''<summary>Verpakt per, datatype: NUMERIC, lengte: 14</summary>
Public Const [VERPAKTPER] As String = "VERPAKTPER"
'''<summary>Verpakking volume (m³), datatype: NUMERIC, lengte: 14</summary>
Public Const [VOLUMEBRUTO] As String = "VOLUMEBRUTO"
'''<summary>Overdoos volume (m³), datatype: NUMERIC, lengte: 14</summary>
Public Const [VOLUMEDOOS] As String = "VOLUMEDOOS"
'''<summary>Artikel volume (m³), datatype: NUMERIC, lengte: 14</summary>
Public Const [VOLUMENETTO] As String = "VOLUMENETTO"
'''<summary>Voorraadregistratie, datatype: CHAR, lengte: 1</summary>
Public Const [VRDREG] As String = "VRDREG"
'''<summary>ARTVRIJVELD1, datatype: CHAR, lengte: 40</summary>
Public Const [VRIJVELD1] As String = "VRIJVELD1"
'''<summary>ARTVRIJVELD10, datatype: CHAR, lengte: 20</summary>
Public Const [VRIJVELD10] As String = "VRIJVELD10"
'''<summary>ARTVRIJVELD2, datatype: CHAR, lengte: 40</summary>
Public Const [VRIJVELD2] As String = "VRIJVELD2"
'''<summary>ARTVRIJVELD3, datatype: CHAR, lengte: 20</summary>
Public Const [VRIJVELD3] As String = "VRIJVELD3"
'''<summary>ARTVRIJVELD4, datatype: CHAR, lengte: 20</summary>
Public Const [VRIJVELD4] As String = "VRIJVELD4"
'''<summary>ARTVRIJVELD5, datatype: CHAR, lengte: 20</summary>
Public Const [VRIJVELD5] As String = "VRIJVELD5"
'''<summary>ARTVRIJVELD6, datatype: CHAR, lengte: 100</summary>
Public Const [VRIJVELD6] As String = "VRIJVELD6"
'''<summary>ARTVRIJVELD7, datatype: CHAR, lengte: 50</summary>
Public Const [VRIJVELD7] As String = "VRIJVELD7"
'''<summary>ARTVRIJVELD8, datatype: CHAR, lengte: 20</summary>
Public Const [VRIJVELD8] As String = "VRIJVELD8"
'''<summary>ARTVRIJVELD9, datatype: CHAR, lengte: 20</summary>
Public Const [VRIJVELD9] As String = "VRIJVELD9"
'''<summary>Zoeksleutel, datatype: CHAR, lengte: 20, verplicht</summary>
Public Const [ZKSL] As String = "ZKSL"
End Class

Extra velden:
Waarbij xx het nummer van het magazijn is.

”'<summary>TechnischeVoorraad, type: NUMERIC, lengte: 14</summary>
Public Const [TECHVRD_MAGxx] As String = “TECHVRD_MAGxx”
”'<summary>VrijVerkoopbareVoorraad, type: NUMERIC, lengte: 14</summary>
Public Const [VRIJVERKVRD_MAGxx] As String = “VRIJVERKVRD_MAGxx”

Voorbeeld:

<NewDataSet>
<Table1>
<TABLE>ART</TABLE>
<SELECTFIELDS>NR ZKSL OMSCHR ARTGRP</SELECTFIELDS>
<WHEREFIELDS>NR</WHEREFIELDS>
<WHEREOPERATORS>=</WHEREOPERATORS>
<WHEREVALUES>9000</WHEREVALUES>
<GETVRD>J</GETVRD>
<MAXRESULT>0</MAXRESULT>
<ORDERBY>NR</ORDERBY>
<PAGESIZE>100</PAGESIZE>
<SELECTPAGE>1</SELECTPAGE>
</Table1>
</NewDataSet>

Gerelateerde Artikelen