Velden beschikbaar voor ARTAFB (ArtikelAfbeeldingen)

Beschikbare velden tabel Artikelafbeeldingen

Velden van het type BOOLEAN kunnen de waardes J of N hebben.

Het veld AFBEELDING kunt/hoeft u niet opvragen, maar wordt altijd automatisch aan het record toegevoegd.  Dit veld bevat een ByteArray van de afbeelding.

Public Class [ARTAFB]
'''<summary>Afbeelding, datatype: FILE</summary>
Public Const [AFBEELDING] As String = "AFBEELDING"
'''<summary>Artikel, datatype: CHAR, lengte: 20, primary key, verplicht</summary>
Public Const [ART] As String = "ART"
'''<summary>Standaard afbeelding in programma's en rapporten, datatype: CHAR, lengte: 1</summary>
Public Const [STD] As String = "STD"
'''<summary>Volg~nummer, datatype: NUMERIC, lengte: 8</summary>
Public Const [VOLGNR] As String = "VOLGNR" (vanaf versie 4.5.8a of hoger)
'''<summary>Zoeksleutel, datatype: CHAR, lengte: 40, primary key, verplicht</summary>
Public Const [ZKSL] As String = "ZKSL"
End Class

Gerelateerde Artikelen