Velden beschikbaar voor ARTCKP (Artikel/collectie koppeling)

 

Beschikbare velden tabel Artikel/collectie koppelingen

Velden van het type BOOLEAN kunnen de waardes J of N hebben.

Public Class [ARTCKP]
'''<summary>Artikel, datatype: CHAR, lengte: 20, primary key, verplicht</summary>
Public Const [ART] As String = "ART"
'''<summary>Artikelcollectie, datatype: CHAR, lengte: 20, primary key, verplicht</summary>
Public Const [ARTCOL] As String = "ARTCOL"
'''<summary>HROW</summary>
Public Const [HROW] As String = "HROW"
End Class

Gerelateerde Artikelen