Hoe kan ik de basis inkoop instellingen ophalen (BASIK)?

Om in iMUIS Online te kunnen werken met het programma Inkoop zal de tabel Basis Inkoop goed ingesteld moeten zijn.  Dit is van belang om in iMUIS Online inkooporders in te kunnen voeren. Desgewenst kan er vanuit een inkooporder een bestelopdracht worden aangemaakt.  Zodra er een inkoopfactuur van de crediteur (leverancier) wordt ontvangen, dan kan deze via het programma Inkoopfacturen worden verwerkt. Het programma maakt dan een openstaande journaalpost in het boekingsprogramma aan. Na fiattering kan deze dan betaald worden.

VOORBEELDCODE BASIK
Via de voorbeeldcode BASIK kan het Inkoopdagboek voor het inboeken journaalposten van inkoopfacturen worden opgehaald.

Dim TableNaam As String = "BASIK" 
Dim TableVelden As String = IMFIN.BASIK.DAGBINK 

Dim ds_selectie As New DataSet
Dim dt_selectie As DataTable = ds_selectie.Tables.Add

dt_selectie.Columns.Add("TABLE", GetType(System.String)).DefaultValue = TableNaam
dt_selectie.Columns.Add("SELECTFIELDS", GetType(System.String)).DefaultValue = TableVelden
	 
Dim dr_selectie = dt_selectie.NewRow : dt_selectie.Rows.Add(dr_selectie)
Dim ds_output As New DataSet
If Not ws1.GetAdmInfo(txtPartnerKey.Text, txtOmgevingsCode.Text, txtSessionId.Text, ds_selectie, ds_output, foutmelding) Then
	'geen succes
	MessageBox.Show("Administratieinfo NIET opgehaald: " + foutmelding)
Else
	'succes
	MessageBox.Show("Administratie info opgehaald")
End If

Geeft als resultaat een dataset met daarin:

<NewDataSet>
   <BASIK>
      <DAGBINK>20</DAGBINK>
   </BASIK>
</NewDataSet>

BESCHIKBARE VELDEN BASIK
Velden van het type BOOLEAN kunnen de waardes J of N hebben.

Public Class [BASIK]
'''<summary>Dagboek inkoop, datatype: NUMERIC, lengte: 4</summary>
Public Const [DAGBINK] As String = "DAGBINK"
End Class

Gerelateerde Artikelen