Hoe kan ik de basis verkoopinstellingen ophalen (BASVK)?

Een (handels)onderneming wil artikelen en/of diensten factureren naar haar klanten en gebruik hiervoor de module Verkoop. In de tabel Basis Verkoop leg je de noodzakelijke gegevens vast, die gebruikt worden bij het invoeren van orders en het maken van facturen in iMUIS Online.

ALGEMENE INSTELLINGEN
In het programma Verkoop kunnen verkooporders worden aangemaakt. Op basis van ingevoerde verkooporders worden de (openstaande)-verkoopfacturen automatisch geboekt in het hier ingestelde verkoopdagboek.

OFFERTES
De module Offerte is een uitbreiding op de module Verkoop. De klant kan hiermee artikelen en/of diensten offreren aan zowel prospects als debiteuren. Indien de klant akkoord gaat met een offerte dan wordt deze gepromoveerd naar een verkooporder.  Indien de offerte gericht was aan een prospect, dan wordt de prospect automatisch gepromoveerd tot een debiteur.

FACTUREREN
In het programma Verkoop worden orders (bestellingen) ingevoerd en gefactureerd. Op het moment dat de factuur naar de klant wordt verzonden wordt er automatisch een verkoopjournaalpost aangemaakt in het Boekingsprogramma. iMUIS Online moet weten in welk dagboek deze verkoopjournaalpost geplaatst moet worden. Daarom wordt in de tabel Basis verkoop een verkoopdagboek gekoppeld. Bijvoorbeeld dagboek 10 Verkoop. Het is mogelijk om een enkele verkooporder te factureren of via een selectiescherm waarbij je dus meerdere verkooporders tegelijkertijd kan factureren. Indien de onderneming met verzamelfacturen wenst te werken kan dit eveneens in deze tabel worden vastgelegd.

HOE KAN IK DE TABEL BASIS VERKOOP IN iMUIS ONLINE OPENEN?
 [Login iMUIS Online] ➔ [Menu Verkoop] ➔ [Tabellen / Stamgegevens] ➔ [Basis verkoop]. 

Door verkooporders in te voeren of via de Cloudswitch API in te schieten kunnen bestellingen automatisch worden verwerkt in de administratie.

Via BASVK kunnen onder andere het Verkoopdagboek en Kasdagboek voor contante betalingen worden opgehaald.

VOORBEELDCODE OPHALEN BASVK

Dim TableNaam As String = "BASVK" 
Dim TableVelden as string = IMFIN.BASVK.DAGBVERK + TAB + IMFIN.BASVK.DAGBCONTANT
Dim ds_selectie As New DataSet
Dim dt_selectie As DataTable = ds_selectie.Tables.Add

dt_selectie.Columns.Add("TABLE", GetType(System.String)).DefaultValue = TableNaam
dt_selectie.Columns.Add("SELECTFIELDS", GetType(System.String)).DefaultValue = TableVelden
	 
Dim dr_selectie = dt_selectie.NewRow : dt_selectie.Rows.Add(dr_selectie)
Dim ds_output As New DataSet
If Not ws1.GetAdmInfo(txtPartnerKey.Text, txtOmgevingsCode.Text, txtSessionId.Text, ds_selectie, ds_output, foutmelding) Then
	'geen succes
	MessageBox.Show("Administratieinfo NIET opgehaald: " + foutmelding)
Else
	'succes
	MessageBox.Show("Administratie info opgehaald")
End If

Geeft als resultaat een dataset met daarin:

<NewDataSet>
   <BASVK>
      <DAGBVERK>10</DAGBVERK>
      <DAGBCONTANT>30</DAGBCONTANT>
   </BASVK>
</NewDataSet>

Beschikbare velden tabel: Basisgegevens verkoop

Deze velden zijn alleen beschikbaar via GetAdminfo

Velden van het type BOOLEAN kunnen de waardes J of N hebben.

Public Class [BASVK]
'''<summary>Dagboek betaling contantfacturen, datatype: NUMERIC, lengte: 4</summary>
Public Const [DAGBCONTANT] As String = "DAGBCONTANT"
'''<summary>Dagboek verkoop, datatype: NUMERIC, lengte: 4</summary>
Public Const [DAGBVERK] As String = "DAGBVERK"
End Class

Gerelateerde Artikelen