Velden beschikbaar voor BOE (CreateJournaalpost)

BESCHIKBARE VELDEN TABEL BOE
Beschikbare velden tabel Boekingen in combinatie met de functie  CreateJournaalpost.

Velden van het type BOOLEAN kunnen de waardes J of N hebben.

Let op!

 • De valuta velden zijn beschikbaar vanaf versie 4.3.8g of hoger.
 • De aantal velden zijn beschikbaar vanaf versie 4.4.1d of hoger.
 • Het veld DATVERV is beschikbaar vanaf versie 4.6.0a of hoger.
Public Class [BOE]
'''<summary>Aantal, datatype: NUMERIC, lengte: 11</summary>
Public Const [AANT] As String = "AANT"
'''<summary>Aantal2, datatype: NUMERIC, lengte: 11</summary>
Public Const [AANT2] As String = "AANT2"
'''<summary>Aantal3, datatype: NUMERIC, lengte: 11</summary>
Public Const [AANT3] As String = "AANT3"
'''<summary>Boekbedrag, datatype: MONEY</summary>
Public Const [BEDRBOEK] As String = "BEDRBOEK"
'''<summary>Valuta boekbedrag, datatype: MONEY</summary>
Public Const [BEDRBOEKVAL] As String = "BEDRBOEKVAL"
'''<summary>BTW-bedrag, datatype: MONEY</summary>
Public Const [BEDRBTW] As String = "BEDRBTW"
'''<summary>Valuta BTW-bedrag, datatype: MONEY</summary>
Public Const [BEDRBTWVAL] As String = "BEDRBTWVAL"
'''<summary>Betwiste factuur, datatype: BOOLEAN</summary>
Public Const [BETWIST] As String = "BETWIST"
Optioneel: Alleen gebruiken bij debiteur/crediteur journaalpost om de factuur (openstaande post) na aanmaken direct op betwist te zetten.
'''<summary>BOEKSTUK, datatype: CHAR, lengte: 20</summary>
Public Const [BOEKSTUK] As String = "BOEKSTUK"
'''<summary>BTW-code, datatype: NUMERIC, lengte: 2</summary>
Public Const [BTW] As String = "BTW"
'''<summary>Dagboek, NUMERIC, lengte: 4, primary key, verplicht</summary>
Public Const [DAGB] As String = "DAGB"
'''<summary>Datum, datatype: DATE, verplicht</summary>
Public Const [DAT] As String = "DAT"
'''<summary>BOEKSTUK, datatype: CHAR, lengte: 20</summary>
Public Const [DATVERV] datatype: DATE </summary>
Optioneel: Alleen gebruiken bij debiteur/crediteur journaalpost om de factuur (openstaande post) na aanmaken direct een vervaldatum te geven.
'''<summary>FACT, datatype: CHAR, lengte: 20</summary>
Public Const [FACT] As String = "FACT"
'''<summary>Jaar, datatype: NUMERIC, lengte: 4, primary key, verplicht</summary>
Public Const [JR] As String = "JR"
'''<summary>KOSTENDRAGER, datatype: NUMERIC, lengte: 8</summary>
Public Const [KDR] As String = "KDR"
'''<summary>Koers, datatype: NUMERIC, lengte: 13</summary>
Public Const [KOERS] As String = "KOERS"
'''<summary>KOSTENPLAATS, datatype: NUMERIC, lengte: 8</summary>
Public Const [KPL] As String = "KPL"
'''<summary>Omschrijving, datatype: CHAR, lengte: 40</summary>
Public Const [OMSCHR] As String = "OMSCHR"
'''<summary>Opmerking, datatype: CHAR, lengte: 250</summary>
Public Const [OPM] As String = "OPM"
'''<summary>Periode, datatype: NUMERIC, lengte: 2, primary key</summary>
Public Const [PN] As String = "PN"
'''<summary>Rekening, datatype: NUMERIC, lengte: 8</summary>
Public Const [REK] As String = "REK"
'''<summary>Regel, datatype: NUMERIC, lengte: 8, primary key, verplicht</summary>
Public Const [RG] As String = "RG"
'''<summary>Storno, datatype: BOOLEAN</summary>
Public Const [STORNO] As String = "STORNO"
'''<summary>Tegenrekening, datatype: NUMERIC, lengte: 8, verplicht</summary>
Public Const [TEGREK] As String = "TEGREK"
'''<summary>Valuta, datatype: CHAR, lengte: 3</summary>
Public Const [VAL] As String = "VAL"
''<summary>Dossier, datatype: CHAR, lengte: 20</summary>
Public Const [DOSSIER] As String = "DOSSIER"
End Class

Naast de hierboven genoemde velden zijn er nog een aantal velden die geen onderdeel zijn van de journaalpost, maar wel invloed hebben op het resultaat van de geboekte journaalpost.

 • FORCE_DATBOEKSTUK
  • Standaard wordt bij een factuur uitsplitsing de datum en het boekstuk synchroon gehouden. Indien expliciet de datum en/of boekstuk per uitsplitsingsregel gehanteerd moet worden wordt er een extra veld opgenomen: FORCE_DATBOEKSTUK met de waarde J
 • OPP_BETWIST, OPP_CREDITNOTAFACT, OPP_DATVERV
  • Via deze velden kan de factuur (openstaande post) direct na het aanmaken worden aangepast
   • De factuur kan direct betwist worden gezet. (OPP_BETWIST=J)
   • De creditfactuur kan direct worden gekoppeld aan een openstaande factuur zodat deze automatisch tegenelkaar worden weggeboekt. OPP_CREDITNOTAFACT = factuurnummer
   • De factuur kan een afwijkende vervaldatum krijgen. OPP_DATVERV = Nieuw vervaldatum, idem als het veld DATVERV in de boekingsregel
 • De velden: TRANSDAGB, TRANSGRB, TRANSKDR, TRANSKPL, TRANSTMJR, TRANSTMPN, TRANSVAJR en TRANSVAPN

Gerelateerde Artikelen