Velden beschikbaar voor BUDGET (Budgetten)

BESCHIKBARE VELDEN TABEL BUDGETTEN

Velden van het type BOOLEAN kunnen de waardes J of N hebben
(Vanaf versie 4.5.5a).

Public Class [BUDGET]
'''<summary>Budget aantal, datatype: NUMERIC, lengte: 14, niet toegankelijk</summary>
Public Const [AANT] As String = "AANT"
'''<summary>Nieuw aantal, datatype: NUMERIC, lengte: 14</summary>
Public Const [AANTNW] As String = "AANTNW"
'''<summary>Budget bedrag, datatype: MONEY, niet toegankelijk</summary>
Public Const [BEDR] As String = "BEDR"
'''<summary>Nieuw bedrag, datatype: MONEY</summary>
Public Const [BEDRNW] As String = "BEDRNW"
'''<summary>Grootboekrekening, datatype: NUMERIC, lengte: 8, primary key, niet toegankelijk, verplicht</summary>
Public Const [GRB] As String = "GRB"
'''<summary>HROW</summary>
Public Const [JR] As String = "JR"
'''<summary>KOSTENDRAGER, datatype: NUMERIC, lengte: 8, primary key, niet toegankelijk</summary>
Public Const [KDR] As String = "KDR"
'''<summary>KOSTENPLAATS, datatype: NUMERIC, lengte: 8, primary key, niet toegankelijk</summary>
Public Const [KPL] As String = "KPL"
'''<summary>Periode, datatype: NUMERIC, lengte: 2, primary key, niet toegankelijk</summary>
Public Const [PN] As String = "PN"
'''<summary>Geactualiseerd, datatype: CHAR, lengte: 4, niet toegankelijk</summary>
Public Const [VERWERKT] As String = "VERWERKT"
End Class

Gerelateerde Artikelen