Velden beschikbaar voor CRE (Crediteur)

BESCHIKBARE VELDEN TABEL CREDITEUR

Velden van het type BOOLEAN kunnen de waardes J of N hebben.

Let op! Sinds de invoering van IBAN bankrekeningen is het oude GIRO-nummer voor de gebruiker aangepast naar 2de bankrekening.

Public Class [CRE]
'''<summary>Aanhef, CHAR, lengte: 20</summary>
Public Const [AANHEF] As String = "AANHEF"
'''<summary>Adres, CHAR, lengte: 50</summary>
Public Const [ADRES] As String = "ADRES"
'''<summary>Uitgebreide adressering, MEMO, lengte: 1024</summary>
Public Const [ADRESSERING] As String = "ADRESSERING"
'''<summary>Betalingsconditie, NUMERIC, lengte: 3, verplicht</summary>
Public Const [BETCOND] As String = "BETCOND"
'''<summary>Betalingskenmerk verplicht bij betaling, CHAR, lengte: 1</summary>
Public Const [BETKENMVERPL] As String = "BETKENMVERPL"
'''<summary>Specificatie betalingen afdrukken/e-mailen, CHAR, lengte: 1</summary>
Public Const [BETSELAFDRUK] As String = "BETSELAFDRUK"
'''<summary>Blokkeren, BOOLEAN</summary>
Public Const [BLOK] As String = "BLOK"
'''<summary>Blokkeren voor inkooporders vanaf, DATE</summary>
Public Const [BLOKINKVA] As String = "BLOKINKVA"
'''<summary>Bankrekening BIC, CHAR, lengte: 11</summary>
Public Const [BNKBNKREK] As String = "BNKBNKREK"
'''<summary>G-rekening BIC , datatype: CHAR, lengte: 11</summary>
Public Const [BNKGREK] As String = "BNKGREK"
'''<summary>Bankrekening 2 BIC, CHAR, lengte: 11</summary>
Public Const [BNKGIRO] As String = "BNKGIRO"
'''<summary>Bankrekening IBAN, CHAR, lengte: 34</summary>
Public Const [BNKIBAN] As String = "BNKIBAN"
'''<summary>Bankrekening, CHAR, lengte: 15</summary>
Public Const [BNKREK] As String = "BNKREK"
'''<summary>Bankrekening nummer, NUMERIC, lengte: 15, niet toegankelijk</summary>
Public Const [BNKREKNUM] As String = "BNKREKNUM"
'''<summary>Voorkeursbanksoort voor betalingen, CHAR, lengte: 1</summary>
Public Const [BNKSRTBET] As String = "BNKSRTBET"
'''<summary>BTW-nummer, CHAR, lengte: 14</summary>
Public Const [BTWNR] As String = "BTWNR"
'''<summary>BTW-plichtig, CHAR, lengte: 1, verplicht</summary>
Public Const [BTWPL] As String = "BTWPL"
'''<summary>BTW statutaire naam, CHAR, lengte: 100</summary>
Public Const [BTWSTATNAAM] As String = "BTWSTATNAAM"
'''<summary>Certificaat voor versleuteling, CHAR, lengte: 20</summary>
Public Const [CERTSLEUTEL] As String = "CERTSLEUTEL"
'''<summary>Dagboek inkoop, NUMERIC, lengte: 4</summary>
Public Const [DAGBINK] As String = "DAGBINK"
'''<summary>Datum aangemaakt, DATE</summary>
Public Const [DATAANGEM] As String = "DATAANGEM"
'''<summary>BTW-nummer verificatiedatum, DATE</summary>
Public Const [DATBTWNR] As String = "DATBTWNR"
'''<summary>Kredietlimiet einddatum, DATE</summary>
Public Const [DATKRLIMTM] As String = "DATKRLIMTM"
'''<summary>Kredietlimiet begindatum, DATE</summary>
Public Const [DATKRLIMVAN] As String = "DATKRLIMVAN"
'''<summary>Kvk datum uittreksel, DATE</summary>
Public Const [DATKVKUITTR] As String = "DATKVKUITTR"
'''<summary>Datum laatste betaling, DATE, niet toegankelijk</summary>
Public Const [DATLSTBET] As String = "DATLSTBET"
'''<summary>Datum laatste factuur, DATE, niet toegankelijk</summary>
Public Const [DATLSTFACT] As String = "DATLSTFACT"
'''<summary>Debiteur, NUMERIC, lengte: 8</summary>
Public Const [DEB] As String = "DEB"
'''<summary>ID voor eVerbinding, CHAR, lengte: 50</summary>
Public Const [ECONNECTID] As String = "ECONNECTID"
'''<summary>E-mailadres, CHAR, lengte: 64</summary>
Public Const [EMAIL] As String = "EMAIL"
'''<summary>Nieuwsbrief e-mailen, CHAR, lengte: 1</summary>
Public Const [EMAILMAILINGJN] As String = "EMAILMAILINGJN"
'''<summary>Fax, CHAR, lengte: 15</summary>
Public Const [FAX] As String = "FAX"
'''<summary>Franco levering vanaf, MONEY</summary>
Public Const [FRANCO] As String = "FRANCO"
'''<summary>Bankrekening 2, CHAR, lengte: 15</summary>
Public Const [GIRO] As String = "GIRO"
'''<summary>Bankrekening 2 IBAN, CHAR, lengte: 34</summary>
Public Const [GIROIBAN] As String = "GIROIBAN"
'''<summary>Bankrekening 2 tenaamstelling, CHAR, lengte: 50</summary>
Public Const [GIRONAAM] As String = "GIRONAAM"
'''<summary>Bankrekening 2 num., NUMERIC, lengte: 15, niet toegankelijk</summary>
Public Const [GIRONUM] As String = "GIRONUM"
'''<summary>Breedte GPS coördinaat (LNG), CHAR, lengte: 20</summary>
Public Const [GPSCOORDB] As String = "GPSCOORDB"
'''<summary>Lengte GPS coördinaat (LAT), CHAR, lengte: 20</summary>
Public Const [GPSCOORDL] As String = "GPSCOORDL"
 '''<summary>G-rekening, datatype: CHAR, lengte: 15</summary>
Public Const [GREK] As String = "GREK"
'''<summary>G-rekening IBAN, datatype: CHAR, lengte: 34</summary>
Public Const [GREKIBAN] As String = "GREKIBAN"
'''<summary>G-rekening tenaamstelling, datatype: CHAR, lengte: 50</summary>
Public Const [GREKNAAM] As String = "GREKNAAM"
'''<summary>Heeft saldo, BOOLEAN, niet toegankelijk</summary>
Public Const [HEEFTSALDO] As String = "HEEFTSALDO"
'''<summary>Huis~nummer, NUMERIC, lengte: 5</summary>
Public Const [HNR] As String = "HNR"
'''<summary>Huisnummertoevoeging, CHAR, lengte: 6</summary>
Public Const [HNRTV] As String = "HNRTV"
'''<summary>Homepage, CHAR, lengte: 64</summary>
Public Const [HOMEPAGE] As String = "HOMEPAGE"
'''<summary>Inkoper, CHAR, lengte: 20</summary>
Public Const [INKOPER] As String = "INKOPER"
'''<summary>KOSTENDRAGER, NUMERIC, lengte: 8</summary>
Public Const [KDR] As String = "KDR"
'''<summary>KOSTENPLAATS, NUMERIC, lengte: 8</summary>
Public Const [KPL] As String = "KPL"
'''<summary>Kredietlimiet, MONEY</summary>
Public Const [KRLIM] As String = "KRLIM"
'''<summary>Kvk-nummer, CHAR, lengte: 15</summary>
Public Const [KVKNR] As String = "KVKNR"
'''<summary>Kvk-plaats, CHAR, lengte: 24</summary>
Public Const [KVKPLAATS] As String = "KVKPLAATS"
'''<summary>Kvk statutaire naam, CHAR, lengte: 100</summary>
Public Const [KVKSTATNAAM] As String = "KVKSTATNAAM"
'''<summary>Land, CHAR, lengte: 3</summary>
Public Const [LAND] As String = "LAND"
'''<summary>Voorkeursleveringsconditie, CHAR, lengte: 20</summary>
Public Const [LEVCOND] As String = "LEVCOND"
'''<summary>Levertijd in, CHAR, lengte: 1</summary>
Public Const [LEVSRT] As String = "LEVSRT"
'''<summary>Lever~tijd, NUMERIC, lengte: 3</summary>
Public Const [LEVTIJD] As String = "LEVTIJD"
'''<summary>Verantwoordelijk medewerker, CHAR, lengte: 20</summary>
Public Const [MEDEW] As String = "MEDEW"
'''<summary>Voorkeursmedewerker fiatteren betalingen, CHAR, lengte: 20</summary>
Public Const [MEDEWFIATBET] As String = "MEDEWFIATBET"
'''<summary>Voorkeursmedewerker fiatteren inkoopfact., CHAR, lengte: 20</summary>
Public Const [MEDEWFIATINKOOP] As String = "MEDEWFIATINKOOP"
'''<summary>Telefoon mobiel, CHAR, lengte: 15</summary>
Public Const [MOBIEL] As String = "MOBIEL"
'''<summary>Naam, CHAR, lengte: 50</summary>
Public Const [NAAM] As String = "NAAM"
'''<summary>Ter attentie van, CHAR, lengte: 50</summary>
Public Const [NAAM2] As String = "NAAM2"
'''<summary>Naam t.b.v. eFactuur, CHAR, lengte: 100</summary>
Public Const [NAAMUBL] As String = "NAAMUBL"
'''<summary>Nummer, NUMERIC, lengte: 8, verplicht</summary>
Public Const [NR] As String = "NR"
'''<summary>Ons debiteurnummer bij crediteur, CHAR, lengte: 20</summary>
Public Const [NRBIJCRE] As String = "NRBIJCRE"
'''<summary>Overheids indentificatienummer, CHAR, lengte: 20</summary>
Public Const [OIN] As String = "OIN"
'''<summary>Voorkeursopdrachtwijze, CHAR, lengte: 20</summary>
Public Const [OPDRWZ] As String = "OPDRWZ"
'''<summary>Opmerking, MEMO, lengte: 1024</summary>
Public Const [OPM] As String = "OPM"
'''<summary>Opmerking intern, MEMO, lengte: 1024</summary>
Public Const [OPMINT] As String = "OPMINT"
'''<summary>Bestelopdrachten afdrukken of e-mailen, CHAR, lengte: 1</summary>
Public Const [ORDBEVAFDRUK] As String = "ORDBEVAFDRUK"
'''<summary>Woonplaats, CHAR, lengte: 24</summary>
Public Const [PLAATS] As String = "PLAATS"
'''<summary>Postcode, CHAR, lengte: 8</summary>
Public Const [POSTCD] As String = "POSTCD"
'''<summary>Artikelprijslijst, CHAR, lengte: 20</summary>
Public Const [PRSLST] As String = "PRSLST"
'''<summary>Rechtsvorm, CHAR, lengte: 3</summary>
Public Const [RVORM] As String = "RVORM"
'''<summary>Saldo, MONEY, niet toegankelijk</summary>
Public Const [SALDO] As String = "SALDO"
'''<summary>Sjabloon, CHAR, lengte: 1</summary>
Public Const [SJABLOON] As String = "SJABLOON"
'''<summary>Sluitrekening, NUMERIC, lengte: 8, verplicht</summary>
Public Const [SLUITREK] As String = "SLUITREK"
'''<summary>Straat, CHAR, lengte: 37</summary>
Public Const [STRAAT] As String = "STRAAT"
'''<summary>Taal, CHAR, lengte: 3</summary>
Public Const [TAAL] As String = "TAAL"
'''<summary>Te betalen, MONEY, niet toegankelijk</summary>
Public Const [TEBETALEN] As String = "TEBETALEN"
'''<summary>Voorkeurstegenrekening, NUMERIC, lengte: 8</summary>
Public Const [TEGREK] As String = "TEGREK"
'''<summary>Telefoon, CHAR, lengte: 15</summary>
Public Const [TEL] As String = "TEL"
'''<summary>Telefoon privé, CHAR, lengte: 15</summary>
Public Const [TELPRIVE] As String = "TELPRIVE"
'''<summary>Inkoop factuur doorboeken bij volledige herkenning (eFactuur), CHAR, lengte: 1</summary>
Public Const [UBLDOORBOEKEN] As String = "UBLDOORBOEKEN"
'''<summary>Valuta, CHAR, lengte: 3</summary>
Public Const [VAL] As String = "VAL"
'''<summary>Voorkeursverzendwijze, CHAR, lengte: 20</summary>
Public Const [VERZWZ] As String = "VERZWZ"
'''<summary>Vrij veld 1, CHAR, lengte: 40</summary>
Public Const [VRIJVELD1] As String = "VRIJVELD1"
'''<summary>Vrij veld 2, CHAR, lengte: 40</summary>
Public Const [VRIJVELD2] As String = "VRIJVELD2"
'''<summary>Zoeksleutel, CHAR, lengte: 20, primary key, verplicht</summary>
Public Const [ZKSL] As String = "ZKSL"
'''<summary>Zoeksleutel (voor extern gebruik), CHAR, lengte: 20</summary>
Public Const [ZKSLEXT] As String = "ZKSLEXT"
End Class

Gerelateerde Artikelen