Velden beschikbaar voor CREOPP (Crediteur openstaande posten/Facturen)

Beschikbare velden tabel CREOPP (Crediteur openstaande posten)

Hoewel de naam anders doet vermoeden staan hier ook de (deels) betaalde facturen in.

In deze tabel staan alle financiële facturen die via journaalposten zijn geboekt. Dus OOK de facturen zoals deze uit de inkoopadministratie zijn geboekt.

Velden van het type BOOLEAN kunnen de waardes J of N hebben.

Public Class [CREOPP]
'''<summary>Aflettergebruiker, datatype: CHAR, lengte: 20, niet toegankelijk</summary>
Public Const [AFLGEBR] As String = "AFLGEBR"
'''<summary>Bedrag, datatype: MONEY, niet toegankelijk</summary>
Public Const [BEDR] As String = "BEDR"
'''<summary>Valuta te verrekenen betalingskorting, datatype: MONEY, niet toegankelijk</summary>
Public Const [BEDRBKRTTEBETVAL] As String = "BEDRBKRTTEBETVAL"
'''<summary>BTW-bedrag, datatype: MONEY, niet toegankelijk</summary>
Public Const [BEDRBTW] As String = "BEDRBTW"
'''<summary>Valuta BTW-bedrag, datatype: MONEY, niet toegankelijk</summary>
Public Const [BEDRBTWVAL] As String = "BEDRBTWVAL"
'''<summary>G-rekening bedrag, datatype: MONEY, niet toegankelijk</summary>
Public Const [BEDRGREK] As String = "BEDRGREK"
'''<summary>Kredietbeperking, datatype: MONEY, niet toegankelijk</summary>
Public Const [BEDRKB] As String = "BEDRKB"
'''<summary>Valuta kredietbeperking, datatype: MONEY, niet toegankelijk</summary>
Public Const [BEDRKBVAL] As String = "BEDRKBVAL"
'''<summary>BedrOorsprVal, datatype: MONEY, niet toegankelijk</summary>
Public Const [BEDROORSPRVAL] As String = "BEDROORSPRVAL"
'''<summary>Te betalen, datatype: MONEY</summary>
Public Const [BEDRTEBET] As String = "BEDRTEBET"
'''<summary>Valuta bedrag, datatype: MONEY, niet toegankelijk</summary>
Public Const [BEDRVAL] As String = "BEDRVAL"
'''<summary>Betaald, datatype: MONEY, niet toegankelijk</summary>
Public Const [BET] As String = "BET"
'''<summary>G-rekening betaald, datatype: MONEY, niet toegankelijk</summary>
Public Const [BETGREK] As String = "BETGREK"
'''<summary>Valuta betaald, datatype: MONEY, niet toegankelijk</summary>
Public Const [BETVAL] As String = "BETVAL"
'''<summary>Betwiste factuur, datatype: BOOLEAN</summary>
Public Const [BETWIST] As String = "BETWIST"
'''<summary>Crediteur, datatype: NUMERIC, lengte: 8, primary key, niet toegankelijk, verplicht</summary>
Public Const [CRE] As String = "CRE"
'''<summary>Hoort bij factuur:crediteur, datatype: NUMERIC, lengte: 8</summary>
Public Const [CREDITNOTACRE] As String = "CREDITNOTACRE"
'''<summary>Hoort bij factuur:factuur, datatype: CHAR, lengte: 20</summary>
Public Const [CREDITNOTAFACT] As String = "CREDITNOTAFACT"
'''<summary>Datum, datatype: DATE, niet toegankelijk</summary>
Public Const [DAT] As String = "DAT"
'''<summary>Datum laatste betaling, datatype: DATE, niet toegankelijk</summary>
Public Const [DATLSTBET] As String = "DATLSTBET"
'''<summary>Verval~datum, datatype: DATE</summary>
Public Const [DATVERV] As String = "DATVERV"
'''<summary>Factuur, datatype: CHAR, lengte: 20, primary key, niet toegankelijk, verplicht</summary>
Public Const [FACT] As String = "FACT"
'''<summary>Gefiatteerd, datatype: BOOLEAN</summary>
Public Const [FIAT] As String = "FIAT"
'''<summary>Inkoopfactuur gefiatteerd, datatype: CHAR, lengte: 1, niet toegankelijk</summary>
Public Const [FIATINKOOP] As String = "FIATINKOOP"
'''<summary>Incasso, datatype: BOOLEAN</summary>
Public Const [INCASSO] As String = "INCASSO"
'''<summary>KOSTENDRAGER, datatype: NUMERIC, lengte: 8, niet toegankelijk</summary>
Public Const [KDR] As String = "KDR"
'''<summary>Kenmerk, datatype: CHAR, lengte: 25</summary>
Public Const [KENM] As String = "KENM"
'''<summary>Batchkenmerk uitgeschreven betaling, datatype: CHAR, lengte: 10</summary>
Public Const [KENMBATCH] As String = "KENMBATCH"
'''<summary>KOSTENPLAATS, datatype: NUMERIC, lengte: 8, niet toegankelijk</summary>
Public Const [KPL] As String = "KPL"
'''<summary>Omschrijving, datatype: CHAR, lengte: 40</summary>
Public Const [OMSCHR] As String = "OMSCHR"
'''<summary>Opmerking, datatype: MEMO, lengte: 4096</summary>
Public Const [OPM] As String = "OPM"
'''<summary>Saldo, datatype: MONEY, niet toegankelijk</summary>
Public Const [SALDO] As String = "SALDO"
'''<summary>G-rekening saldo, datatype: MONEY, niet toegankelijk</summary>
Public Const [SALDOGREK] As String = "SALDOGREK"
'''<summary>SaldoOorsprVal, datatype: MONEY, niet toegankelijk</summary>
Public Const [SALDOOORSPRVAL] As String = "SALDOOORSPRVAL"
'''<summary>Valuta saldo, datatype: MONEY, niet toegankelijk</summary>
Public Const [SALDOVAL] As String = "SALDOVAL"
'''<summary>Voldaan, datatype: BOOLEAN, niet toegankelijk</summary>
Public Const [VOLDAAN] As String = "VOLDAAN"
End Class

Gerelateerde Artikelen