Velden beschikbaar voor Verkoopcontract regels of decaratie contracten (CTR)

Deze tabel bevat alle artikelregels van de verkoopcontracten. Indien er gewerkt wordt met iMUIS Urenverantwoording zijn de velden van de declaratieregels beschikbaar.

Of het verkoopcontractregel of een declaratie betreft is te zien in het veld CTRSRT. Bij een verkoopcontract een “V”. Bij een Declaratiecontract is de waarde van de veld een “D”
Verkoopcontracten hebben een relatie naar CTRKOP waarin de verkooporderkop gegevens staan opgenomen.  De link naar de CTRKOP tabel gaat via het veld  ONDERHCTR.
Declaratie contracten hebben de koppeling niet.

Velden van het type BOOLEAN kunnen de waardes J of N hebben.

De primary key van deze tabel is NR.

Public Class [CTR]
'''<summary>Uren/aantal, datatype: NUMERIC, lengte: 14</summary>
Public Const [AANT] As String = "AANT"
'''<summary>Aantal termijnen, datatype: NUMERIC, lengte: 4, niet toegankelijk</summary>
Public Const [AANTTERM] As String = "AANTTERM"
'''<summary>Artikel/werksoort, datatype: CHAR, lengte: 20, verplicht</summary>
Public Const [ART] As String = "ART"
'''<summary>Bedrag, datatype: MONEY, niet toegankelijk</summary>
Public Const [BEDR] As String = "BEDR"
'''<summary>Bedrag incl. BTW, datatype: MONEY, niet toegankelijk</summary>
Public Const [BEDRINCL] As String = "BEDRINCL"
'''<summary>Betalingsplichtige, datatype: NUMERIC, lengte: 8</summary>
Public Const [BETALER] As String = "BETALER"
'''<summary>Soort contract, datatype: CHAR, lengte: 1</summary>
Public Const [CTRSRT] As String = "CTRSRT"
'''<summary>Actuele einddatum, datatype: DATE, niet toegankelijk</summary>
Public Const [DATACTEIND] As String = "DATACTEIND"
'''<summary>Gegenereerd t/m datum, datatype: DATE, niet toegankelijk</summary>
Public Const [DATGENTM] As String = "DATGENTM"
'''<summary>Genereren vanaf datum, datatype: DATE, niet toegankelijk</summary>
Public Const [DATGENVAN] As String = "DATGENVAN"
'''<summary>Einddatum, datatype: DATE</summary>
Public Const [DATTM] As String = "DATTM"
'''<summary>Begindatum, datatype: DATE, verplicht</summary>
Public Const [DATVAN] As String = "DATVAN"
'''<summary>Debiteur, datatype: NUMERIC, lengte: 8, verplicht</summary>
Public Const [DEB] As String = "DEB"
'''<summary>Groepscode voor verwerkingsvolgorde, datatype: NUMERIC, lengte: 2</summary>
Public Const [GRPCD] As String = "GRPCD"
'''<summary>KOSTENDRAGER, datatype: NUMERIC, lengte: 8</summary>
Public Const [KDR] As String = "KDR"
'''<summary>KOSTENPLAATS, datatype: NUMERIC, lengte: 8</summary>
Public Const [KPL] As String = "KPL"
'''<summary>Magazijn, datatype: NUMERIC, lengte: 8</summary>
Public Const [MAG] As String = "MAG"
'''<summary>Medewerker, datatype: CHAR, lengte: 20</summary>
Public Const [MEDEW] As String = "MEDEW"
'''<summary>Nieuw contract, datatype: CHAR, lengte: 1</summary>
Public Const [NIEUW] As String = "NIEUW"
'''<summary>Nummer, datatype: NUMERIC, lengte: 8, primary key, verplicht</summary>
Public Const [NR] As String = "NR"
'''<summary>Omschrijving, datatype: CHAR, lengte: 40</summary>
Public Const [OMSCHR] As String = "OMSCHR"
'''<summary>Verkoopcontract, datatype: CHAR, lengte: 40</summary>
Public Const [ONDERHCTR] As String = "ONDERHCTR"
'''<summary>Opmerking, datatype: CHAR, lengte: 250</summary>
Public Const [OPM] As String = "OPM"
'''<summary>Korting%, datatype: NUMERIC, lengte: 6</summary>
Public Const [PERCKORT] As String = "PERCKORT"
'''<summary>Korting% gewijzigd, datatype: CHAR, lengte: 1, niet toegankelijk</summary>
Public Const [PERCKORTGEWIJZ] As String = "PERCKORTGEWIJZ"
'''<summary>Korting over korting%, datatype: NUMERIC, lengte: 6</summary>
Public Const [PERCKORTKORT] As String = "PERCKORTKORT"
'''<summary>Korting over korting% gewijzigd, datatype: CHAR, lengte: 1, niet toegankelijk</summary>
Public Const [PERCKORTKORTWIJZ] As String = "PERCKORTKORTWIJZ"
'''<summary>Prijs/tarief, datatype: MONEY</summary>
Public Const [PRS] As String = "PRS"
'''<summary>Prijs/tarief gewijzigd, datatype: BOOLEAN, niet toegankelijk</summary>
Public Const [PRSGEWIJZ] As String = "PRSGEWIJZ"
'''<summary>Prijs/tarief incl. BTW, datatype: MONEY</summary>
Public Const [PRSINCL] As String = "PRSINCL"
'''<summary>Prijs/tarief incl. BTW gewijzigd, datatype: BOOLEAN, niet toegankelijk</summary>
Public Const [PRSINCLGEWIJZ] As String = "PRSINCLGEWIJZ"
'''<summary>Selectie, datatype: CHAR, lengte: 100, niet toegankelijk</summary>
Public Const [SEL] As String = "SEL"
'''<summary>Tarieflijst, datatype: CHAR, lengte: 20</summary>
Public Const [TARIEFLST] As String = "TARIEFLST"
'''<summary>Termijn, datatype: CHAR, lengte: 1</summary>
Public Const [TERM] As String = "TERM"
'''<summary>Verrekenbaar, datatype: BOOLEAN</summary>
Public Const [VERR] As String = "VERR"
'''<summary>Zoeksleutel, datatype: CHAR, lengte: 20, verplicht</summary>
Public Const [ZKSL] As String = "ZKSL"
End Class

 

Gerelateerde Artikelen