Velden beschikbaar voor Verkoopcontracten (CTRKOP)

Deze tabel bevat de verkooporderkopgegevens die worden gebruikt bij het creëren van een verkooporder op basis van het contract. Deze tabel is alleen gevuld voor verkoopordercontracten. Bij declaratie contracten is deze tabel niet gelinkt, maar kan uiteraard wel verkoopcontracten bevatten.

Beschikbare velden tabel CTRKOP:

Velden van het type BOOLEAN kunnen de waardes J of N hebben.

De primary key van deze tabel is ONDERHCTR.

Public Class [CTRKOP]
'''<summary>Uitgebreide adressering, datatype: MEMO, lengte: 1024</summary>
Public Const [ADRESSERING] As String = "ADRESSERING"
'''<summary>Betalingsplichtige, datatype: NUMERIC, lengte: 8</summary>
Public Const [BETALER] As String = "BETALER"
'''<summary>Contract beëindigd tekst, datatype: CHAR, lengte: 20</summary>
Public Const [CTREINDTEKST] As String = "CTREINDTEKST"
'''<summary>Einddatum, datatype: DATE</summary>
Public Const [DATTM] As String = "DATTM"
'''<summary>Begindatum, datatype: DATE, verplicht</summary>
Public Const [DATVAN] As String = "DATVAN"
'''<summary>Debiteur, datatype: NUMERIC, lengte: 8, verplicht</summary>
Public Const [DEB] As String = "DEB"
'''<summary>Afkomstig van factuur, datatype: CHAR, lengte: 20</summary>
Public Const [FACTUUR] As String = "FACTUUR"
'''<summary>Incassomachtiging, datatype: CHAR, lengte: 35</summary>
Public Const [MDT] As String = "MDT"
'''<summary>Incassomachtiging opgenomen als bijlage, datatype: CHAR, lengte: 1, niet toegankelijk</summary>
Public Const [MDTAFDRUK] As String = "MDTAFDRUK"
'''<summary>Omschrijving, datatype: CHAR, lengte: 50</summary>
Public Const [OMSCHR] As String = "OMSCHR"
'''<summary>Verkoopcontract, datatype: CHAR, lengte: 40, primary key, verplicht</summary>
Public Const [ONDERHCTR] As String = "ONDERHCTR"
'''<summary>Onderhoud, datatype: CHAR, lengte: 1</summary>
Public Const [ONDERHOUDJN] As String = "ONDERHOUDJN"
'''<summary>Opmerking, datatype: MEMO, lengte: 4096</summary>
Public Const [OPM] As String = "OPM"
'''<summary>Ordersoort, datatype: CHAR, lengte: 20</summary>
Public Const [ORDSRT] As String = "ORDSRT"
'''<summary>Termijn, datatype: CHAR, lengte: 1</summary>
Public Const [TERM] As String = "TERM"
'''<summary>Adres, datatype: CHAR, lengte: 50</summary>
Public Const [VERZADRES] As String = "VERZADRES"
'''<summary>Verzendadres contactpersoonrelatie, datatype: NUMERIC, lengte: 8</summary>
Public Const [VERZCNTREL] As String = "VERZCNTREL"
'''<summary>Verzendadres contactpersoonzoeksleutel, datatype: CHAR, lengte: 20</summary>
Public Const [VERZCNTZKSL] As String = "VERZCNTZKSL"
'''<summary>Verzendadresdebiteur, datatype: NUMERIC, lengte: 8</summary>
Public Const [VERZDEB] As String = "VERZDEB"
'''<summary>Huis~nummer, datatype: NUMERIC, lengte: 5</summary>
Public Const [VERZHNR] As String = "VERZHNR"
'''<summary>Huisnummertoevoeging, datatype: CHAR, lengte: 6</summary>
Public Const [VERZHNRTV] As String = "VERZHNRTV"
'''<summary>Land, datatype: CHAR, lengte: 3</summary>
Public Const [VERZLAND] As String = "VERZLAND"
'''<summary>Naam, datatype: CHAR, lengte: 50</summary>
Public Const [VERZNAAM] As String = "VERZNAAM"
'''<summary>Ter attentie van, datatype: CHAR, lengte: 50</summary>
Public Const [VERZNAAM2] As String = "VERZNAAM2"
'''<summary>Woonplaats, datatype: CHAR, lengte: 24</summary>
Public Const [VERZPLAATS] As String = "VERZPLAATS"
'''<summary>Postcode, datatype: CHAR, lengte: 8</summary>
Public Const [VERZPOSTCD] As String = "VERZPOSTCD"
'''<summary>Straat, datatype: CHAR, lengte: 37</summary>
Public Const [VERZSTRAAT] As String = "VERZSTRAAT"
'''<summary>Telefoon, datatype: CHAR, lengte: 15</summary>
Public Const [VERZTEL] As String = "VERZTEL"
'''<summary>Verzendadres, datatype: CHAR, lengte: 20</summary>
Public Const [VERZZKSL] As String = "VERZZKSL"
End Class

Gerelateerde Artikelen