Velden beschikbaar voor DEBADRES (Debiteur aanvullende adressen)

BESCHIKBARE VELDEN TABEL DEBADRES
Velden van het type BOOLEAN kunnen de waardes J of N hebben.

Public Class [DEBADRES]
'''<summary>Aanhef, datatype: CHAR, lengte: 20</summary>
Public Const [AANHEF] As String = "AANHEF"
'''<summary>Achternaam, datatype: CHAR, lengte: 50</summary>
Public Const [ACHTERNM] As String = "ACHTERNM"
'''<summary>Adres, datatype: CHAR, lengte: 50</summary>
Public Const [ADRES] As String = "ADRES"
'''<summary>Uitgebreide adressering, datatype: MEMO, lengte: 1024</summary>
Public Const [ADRESSERING] As String = "ADRESSERING"
'''<summary>Afleverinstructie, datatype: CHAR, lengte: 40</summary>
Public Const [AFLEVERINSTR] As String = "AFLEVERINSTR"
'''<summary>Blokkeren, datatype: BOOLEAN</summary>
Public Const [BLOK] As String = "BLOK"
'''<summary>Debiteur, datatype: NUMERIC, lengte: 8, primary key, verplicht</summary>
Public Const [DEB] As String = "DEB"
'''<summary>EAN nummer, datatype: NUMERIC, lengte: 13</summary>
Public Const [EANNR] As String = "EANNR"
'''<summary>E-mailadres, datatype: CHAR, lengte: 128</summary>
Public Const [EMAIL] As String = "EMAIL"
'''<summary>Fax, datatype: CHAR, lengte: 15</summary>
Public Const [FAX] As String = "FAX"
'''<summary>Huisnr, datatype: NUMERIC, lengte: 5</summary>
Public Const [HNR] As String = "HNR"
'''<summary>Huisnrtoevoeging, datatype: CHAR, lengte: 6</summary>
Public Const [HNRTV] As String = "HNRTV"
'''<summary>Land, datatype: CHAR, lengte: 3</summary>
Public Const [LAND] As String = "LAND"
'''<summary>Telefoon mobiel, datatype: CHAR, lengte: 15</summary>
Public Const [MOBIEL] As String = "MOBIEL"
'''<summary>Naam, datatype: CHAR, lengte: 50</summary>
Public Const [NAAM] As String = "NAAM"
'''<summary>Naam2, datatype: CHAR, lengte: 50</summary>
Public Const [NAAM2] As String = "NAAM2"
'''<summary>Nummer in de rit, datatype: NUMERIC, lengte: 8</summary>
Public Const [NRRIT] As String = "NRRIT"
'''<summary>Opmerking, datatype: CHAR, lengte: 250</summary>
Public Const [OPM] As String = "OPM"
'''<summary>Woonplaats, datatype: CHAR, lengte: 24</summary>
Public Const [PLAATS] As String = "PLAATS"
'''<summary>Postcode, datatype: CHAR, lengte: 8</summary>
Public Const [POSTCD] As String = "POSTCD"
'''<summary>Soort, datatype: CHAR, lengte: 1</summary>
Public Const [RIT] As String = "RIT" 
'''<summary>Rechtsvorm, datatype: CHAR, lengte: 3</summary>
Public Const [SRT] As String = "SRT"
P)ost-,B)ezoek-,V)erzend-,F)actuur-,A)anmaning,Spec.Incasso-adres
'''<summary>Straat, datatype: CHAR, lengte: 37</summary>
Public Const [STRAAT] As String = "STRAAT"
'''<summary>Telefoon, datatype: CHAR, lengte: 15</summary>
Public Const [TEL] As String = "TEL"
'''<summary>Telefoon privé, datatype: CHAR, lengte: 15</summary>
Public Const [TELPRIVE] As String = "TELPRIVE"
'''<summary>Tussenvoegsel, datatype: CHAR, lengte: 20</summary>
Public Const [TSNVGSL] As String = "TSNVGSL"
'''<summary>Voorletters, datatype: CHAR, lengte: 20</summary>
Public Const [VOORLTRS] As String = "VOORLTRS"
'''<summary>Zoeksleutel, datatype: CHAR, lengte: 20, primary key, verplicht</summary>
Public Const [ZKSL] As String = "ZKSL"
End Class

Gerelateerde Artikelen