Velden beschikbaar voor FACTRG (Factuurregels)

Beschikbare velden tabel factuurregels:

Velden van het type BOOLEAN kunnen de waardes J of N hebben.

Public Class [FACTRG]
'''<summary>Aantal, datatype: NUMERIC, lengte: 14, niet toegankelijk</summary>
Public Const [AANT] As String = "AANT"
'''<summary>Aantal factuur, datatype: NUMERIC, lengte: 14, niet toegankelijk</summary>
Public Const [AANTFACT] As String = "AANTFACT"
'''<summary>Afdrukken op factuur, datatype: CHAR, lengte: 1, niet toegankelijk</summary>
Public Const [AFDRFACT] As String = "AFDRFACT"
'''<summary>Afdrukken op orderbevestiging, datatype: CHAR, lengte: 1, niet toegankelijk</summary>
Public Const [AFDRORDBEV] As String = "AFDRORDBEV"
'''<summary>Afdrukken op picklijst/pickbon, datatype: CHAR, lengte: 1, niet toegankelijk</summary>
Public Const [AFDRPICK] As String = "AFDRPICK"
'''<summary>Afdrukken op verzendbon, datatype: CHAR, lengte: 1, niet toegankelijk</summary>
Public Const [AFDRVERZ] As String = "AFDRVERZ"
'''<summary>Artikel/werksoort, datatype: CHAR, lengte: 20, niet toegankelijk</summary>
Public Const [ART] As String = "ART"
'''<summary>Artikelgroep, datatype: NUMERIC, lengte: 3, niet toegankelijk</summary>
Public Const [ARTGRP] As String = "ARTGRP"
'''<summary>Bedrag, datatype: MONEY, niet toegankelijk</summary>
Public Const [BEDR] As String = "BEDR"
'''<summary>Bedrag factuur, datatype: MONEY, niet toegankelijk</summary>
Public Const [BEDRFACT] As String = "BEDRFACT"
'''<summary>Bedrag incl BTW, datatype: MONEY, niet toegankelijk</summary>
Public Const [BEDRINCL] As String = "BEDRINCL"
'''<summary>Kantoorkosten berekenen over, datatype: MONEY, niet toegankelijk</summary>
Public Const [BEDRKANTOORKOST] As String = "BEDRKANTOORKOST"
'''<summary>Kostprijswaarde, datatype: MONEY, niet toegankelijk</summary>
Public Const [BEDRKOSTPR] As String = "BEDRKOSTPR"
'''<summary>Bedrag +/-, datatype: MONEY, niet toegankelijk</summary>
Public Const [BEDRPLM] As String = "BEDRPLM"
'''<summary>Valuta bedrag, datatype: MONEY, niet toegankelijk</summary>
Public Const [BEDRVAL] As String = "BEDRVAL"
'''<summary>Valuta bedrag incl BTW, datatype: MONEY, niet toegankelijk</summary>
Public Const [BEDRVALINCL] As String = "BEDRVALINCL"
'''<summary>Betalingsplichtige, datatype: NUMERIC, lengte: 8, niet toegankelijk</summary>
Public Const [BETALER] As String = "BETALER"
'''<summary>BTW-soort, datatype: CHAR, lengte: 1, niet toegankelijk</summary>
Public Const [BTWGLHVIU] As String = "BTWGLHVIU"
'''<summary>Boekingsdatum, datatype: DATE, niet toegankelijk</summary>
Public Const [DAT] As String = "DAT"
'''<summary>Debiteur, datatype: NUMERIC, lengte: 8, niet toegankelijk, verplicht</summary>
Public Const [DEB] As String = "DEB"
'''<summary>Eenheid, datatype: CHAR, lengte: 20, niet toegankelijk</summary>
Public Const [EENH] As String = "EENH"
'''<summary>Prijseenheid, datatype: NUMERIC, lengte: 4, niet toegankelijk</summary>
Public Const [EENHPRS] As String = "EENHPRS"
'''<summary>Extern ordernummer, datatype: NUMERIC, lengte: 9, niet toegankelijk</summary>
Public Const [EXTORDNR] As String = "EXTORDNR"
'''<summary>Nummer, datatype: CHAR, lengte: 20, primary key, niet toegankelijk, verplicht</summary>
Public Const [FACT] As String = "FACT"
'''<summary>Factuurdatum, datatype: DATE, niet toegankelijk</summary>
Public Const [FACTDAT] As String = "FACTDAT"
'''<summary>Jaar factuur, datatype: NUMERIC, lengte: 4, niet toegankelijk</summary>
Public Const [FACTJR] As String = "FACTJR"
'''<summary>Periode factuur, datatype: NUMERIC, lengte: 2, niet toegankelijk</summary>
Public Const [FACTPN] As String = "FACTPN"
'''<summary>Inhoud, datatype: NUMERIC, lengte: 9, niet toegankelijk</summary>
Public Const [INHOUD] As String = "INHOUD"
'''<summary>Jaar, datatype: NUMERIC, lengte: 4, niet toegankelijk</summary>
Public Const [JR] As String = "JR"
'''<summary>KOSTENDRAGER, datatype: NUMERIC, lengte: 8, niet toegankelijk</summary>
Public Const [KDR] As String = "KDR"
'''<summary>Kostprijs, datatype: MONEY, niet toegankelijk</summary>
Public Const [KOSTPR] As String = "KOSTPR"
'''<summary>Kostprijs gewijzigd, datatype: MONEY, niet toegankelijk</summary>
Public Const [KOSTPRGEWIJZ] As String = "KOSTPRGEWIJZ"
'''<summary>Kostprijswaarde oorspronkelijk, datatype: MONEY, niet toegankelijk</summary>
Public Const [KOSTPROORSPR] As String = "KOSTPROORSPR"
'''<summary>KOSTENPLAATS, datatype: NUMERIC, lengte: 8, niet toegankelijk</summary>
Public Const [KPL] As String = "KPL"
'''<summary>Magazijn, datatype: NUMERIC, lengte: 8, niet toegankelijk</summary>
Public Const [MAG] As String = "MAG"
'''<summary>Medewerker, datatype: CHAR, lengte: 20, niet toegankelijk</summary>
Public Const [MEDEW] As String = "MEDEW"
'''<summary>Ingevoerd door, datatype: CHAR, lengte: 20, niet toegankelijk</summary>
Public Const [MEDEWINV] As String = "MEDEWINV"
'''<summary>Omschrijving, datatype: CHAR, lengte: 40, niet toegankelijk</summary>
Public Const [OMSCHR] As String = "OMSCHR"
'''<summary>Externe opmerking, datatype: MEMO, lengte: 1024, niet toegankelijk</summary>
Public Const [OPM] As String = "OPM"
'''<summary>OPMINTVELD, datatype: MEMO, lengte: 1024, niet toegankelijk</summary>
Public Const [OPMINT] As String = "OPMINT"
'''<summary>Order~nummer, datatype: NUMERIC, lengte: 9, niet toegankelijk</summary>
Public Const [ORDNR] As String = "ORDNR"
'''<summary>Orderregel, datatype: NUMERIC, lengte: 6, niet toegankelijk</summary>
Public Const [ORDRG] As String = "ORDRG"
'''<summary>Kantoorkostenpercentage, datatype: NUMERIC, lengte: 6, niet toegankelijk</summary>
Public Const [PERCKANTOORKOST] As String = "PERCKANTOORKOST"
'''<summary>Korting%, datatype: NUMERIC, lengte: 6, niet toegankelijk</summary>
Public Const [PERCKORT] As String = "PERCKORT"
'''<summary>Korting% gewijzigd, datatype: BOOLEAN, niet toegankelijk</summary>
Public Const [PERCKORTGEWIJZ] As String = "PERCKORTGEWIJZ"
'''<summary>Korting over korting%, datatype: NUMERIC, lengte: 6, niet toegankelijk</summary>
Public Const [PERCKORTKORT] As String = "PERCKORTKORT"
'''<summary>Perc.korting over korting oorspronkelijk, datatype: NUMERIC, lengte: 6, niet toegankelijk</summary>
Public Const [PERCKORTKORTOOR] As String = "PERCKORTKORTOOR"
'''<summary>Korting over korting% gewijzigd, datatype: BOOLEAN, niet toegankelijk</summary>
Public Const [PERCKORTKORTWIJZ] As String = "PERCKORTKORTWIJZ"
'''<summary>Korting% oorspronkelijk, datatype: NUMERIC, lengte: 6, niet toegankelijk</summary>
Public Const [PERCKORTOORSPR] As String = "PERCKORTOORSPR"
'''<summary>Periode, datatype: NUMERIC, lengte: 2, niet toegankelijk</summary>
Public Const [PN] As String = "PN"
'''<summary>Betreft periode, datatype: NUMERIC, lengte: 2, niet toegankelijk</summary>
Public Const [PNBETR] As String = "PNBETR"
'''<summary>Prijs, datatype: MONEY, niet toegankelijk</summary>
Public Const [PRS] As String = "PRS"
'''<summary>Prijs consumenten, datatype: MONEY, niet toegankelijk</summary>
Public Const [PRSCONS] As String = "PRSCONS"
'''<summary>Prijs gewijzigd, datatype: BOOLEAN, niet toegankelijk</summary>
Public Const [PRSGEWIJZ] As String = "PRSGEWIJZ"
'''<summary>Prijs incl. BTW, datatype: MONEY, niet toegankelijk</summary>
Public Const [PRSINCL] As String = "PRSINCL"
'''<summary>Prijs oorspronkelijk, datatype: MONEY, niet toegankelijk</summary>
Public Const [PRSOORSPR] As String = "PRSOORSPR"
'''<summary>Prijs oorspronkelijk incl BTW, datatype: MONEY, niet toegankelijk</summary>
Public Const [PRSOORSPRINCL] As String = "PRSOORSPRINCL"
'''<summary>Valuta prijs, datatype: MONEY, niet toegankelijk</summary>
Public Const [PRSVAL] As String = "PRSVAL"
'''<summary>Valuta prijs incl BTW, datatype: MONEY, niet toegankelijk</summary>
Public Const [PRSVALINCL] As String = "PRSVALINCL"
'''<summary>Rayon, datatype: NUMERIC, lengte: 8, niet toegankelijk</summary>
Public Const [RAYON] As String = "RAYON"
'''<summary>Regel~nummer, datatype: NUMERIC, lengte: 6, primary key, niet toegankelijk, verplicht</summary>
Public Const [RG] As String = "RG"
'''<summary>Samenstelling compleet leveren, datatype: CHAR, lengte: 1, niet toegankelijk</summary>
Public Const [SAMENCOMPLEET] As String = "SAMENCOMPLEET"
'''<summary>Samenstellingregel, datatype: NUMERIC, lengte: 6, niet toegankelijk</summary>
Public Const [SAMENRG] As String = "SAMENRG"
'''<summary>Tekstregel, datatype: INTEGER, niet toegankelijk</summary>
Public Const [TXTRG] As String = "TXTRG"
'''<summary>Valuta, datatype: CHAR, lengte: 3, niet toegankelijk</summary>
Public Const [VAL] As String = "VAL"
'''<summary>Verkoper, datatype: CHAR, lengte: 20, niet toegankelijk</summary>
Public Const [VERKOPER] As String = "VERKOPER"
End Class

Gerelateerde Artikelen