Velden beschikbaar voor GRBMUT (Grootboekmutaties)

Beschikbare velden tabel Grootboekmutaties:

Binnen iMUIS en iMUIS Online worden journaalposten (Boekingen) gemaakt met meerdere grootboekrekeningen.

  • Rekening (Verplicht)
  • Tegenrekening (Verplicht)
  • BTW rekening  (Optioneel)
  • Rekening Kredietbeperking (Optioneel)

Omdat deze rekeningen in verschillende velden binnen de boekingen staat is het lastig om in 1x alle boekingen op te halen waarin een bepaalde rekening is gebruikt. Om dit te kunnen realiseren hebben we een extra tabel GRBMUT (Grootboekmutaties).

Bij het ophalen van de grootboekmutaties (GRBMUT) kunnen ook direct velden vanuit BOE (boekingen) worden opgehaald. Deze velden krijgen dan de naam BOE_xxxxx waarbij xxxxx de veldnaam uit Boekingen bestand (BOE) is.
Mocht een boeking een onderdeel zijn van een uitsplitsing  dan is het veld “BOE_GRPROW” gevuld.

Deze velden zijns beschikbaar vanaf iMUIS versie 4.4.7b of hoger.
Voor speciale toepassingen kunnen naast de BOE_xxxxx velden ook de onderstaande velden worden opgehaald.

  • BOE_REK_NAAM
  • BOE_REK_NR

In deze veld staan de nummer/naam van de debiteur of crediteur die aan de boeking/uitsplitsing is gekoppeld. Als er geen debiteur of crediteur is gekoppeld aan de boeking/uitsplitsing dan zal hierin de Omschrijving/nummer van de tegenrekening zijn opgenomen.
Door alle boekingen met dezelfde GRPROW op te halen kan de hele uitsplitsing (factuur) worden opgehaald.
Let op! Boekingen ophalen waarvan de GRPROW nul zou alle niet gesplitste journaalposten op halen en is daarom NIET toegestaan. Om de losse boeking van zo’n post op te halen kan de boeking op basis van DAGB, JR, PN, RG worden opgehaald.

Velden van het type BOOLEAN kunnen de waardes J of N hebben.

Public Class [GRBMUT]
'''<summary>Aantal, type: NUMERIC, lengte: 11, niet toegankelijk</summary>
Public Const [AANT] As String = "AANT"
'''<summary>Aantal2, type: NUMERIC, lengte: 11, niet toegankelijk</summary>
Public Const [AANT2] As String = "AANT2"
'''<summary>Aantal3, type: NUMERIC, lengte: 11, niet toegankelijk</summary>
Public Const [AANT3] As String = "AANT3"
'''<summary>Volledig afgeletterd, CHAR, lengte: 1, niet toegankelijk</summary>
Public Const [AFGELETTERD] As String = "AFGELETTERD"
'''<summary>Aflettercode, type: CHAR, lengte: 10, niet toegankelijk</summary>
Public Const [AFLCD] As String = "AFLCD"
'''<summary>Bedrag, datatype: MONEY, niet toegankelijk</summary>
Public Const [BEDR] As String = "BEDR"
'''<summary>Bedrag in valuta, datatype: MONEY, niet toegankelijk</summary>
Public Const [BEDRVAL] As String = "BEDRVAL"
'''<summary>Boekstuk, datatype: CHAR, lengte: 20, niet toegankelijk</summary>
Public Const [BOEKSTUK] As String = "BOEKSTUK"
'''<summary>Crediteur, datatype: NUMERIC, lengte: 8, niet toegankelijk</summary>
Public Const [CRE] As String = "CRE"
'''<summary>Dagboek, NUMERIC, lengte: 4, primary key, niet toegankelijk</summary>
Public Const [DAGB] As String = "DAGB"
'''<summary>Datum, datatype: DATE, niet toegankelijk</summary>
Public Const [DAT] As String = "DAT"
'''<summary>Debiteur, datatype: NUMERIC, lengte: 8, niet toegankelijk</summary>
Public Const [DEB] As String = "DEB"
'''<summary>Debet/Credit, datatype: CHAR, lengte: 1, niet toegankelijk</summary>
Public Const [DEBCRE] As String = "DEBCRE"
'''<summary>Dossier, datatype: CHAR, lengte: 20, niet toegankelijk</summary>
Public Const [DOSSIER] As String = "DOSSIER"
'''<summary>Factuur, datatype: NUMERIC, lengte: 9, niet toegankelijk</summary>
Public Const [FACT] As String = "FACT"
'''<summary>Grootboekrekening, NUMERIC, lengte: 8, niet toegankelijk</summary>
Public Const [GRB] As String = "GRB"
'''<summary>Jaar, NUMERIC, lengte: 4, primary key, niet toegankelijk</summary>
Public Const [JR] As String = "JR"
'''<summary>Jaaraansluiting, type: CHAR, lengte: 1, niet toegankelijk</summary>
Public Const [JRAANSL] As String = "JRAANSL"
'''<summary>KOSTENDRAGER, type: NUMERIC, lengte: 8, niet toegankelijk</summary>
Public Const [KDR] As String = "KDR"
'''<summary>KOSTENPLAATS, type: NUMERIC, lengte: 8, niet toegankelijk</summary>
Public Const [KPL] As String = "KPL"
'''<summary>Periode, NUMERIC, lengte: 2, primary key, niet toegankelijk</summary>
Public Const [PN] As String = "PN"
'''<summary>Regel, NUMERIC, lengte: 8, primary key, niet toegankelijk</summary>
Public Const [RG] As String = "RG"
'''<summary>Soort, CHAR, lengte: 1, primary key, niet toegankelijk</summary>
Public Const [SRT] As String = "SRT"
'''<summary>Tegenrekening, NUMERIC, lengte: 8, niet toegankelijk</summary>
Public Const [TEGREK] As String = "TEGREK"
'''<summary>Groep trans uitspl, NUMERIC, lengte: 15, niet toegankelijk</summary>
Public Const [TRANSROW] As String = "TRANSROW"
'''<summary>Valuta, datatype: CHAR, lengte: 3, niet toegankelijk</summary>
Public Const [VAL] As String = "VAL"
End Class

Gerelateerde Artikelen