Velden beschikbaar voor Inkoopfactuur (IFCBK)

Beschikbare velden tabel Inkoopfactuur (IFCBK).

Velden van het type BOOLEAN kunnen de waardes J of N hebben.

Public Class [IFCBK]
'''<summary>Bedrag betalingskorting, datatype: MONEY</summary>
Public Const [BEDRBETKORT] As String = "BEDRBETKORT"
'''<summary>Bedrag excl BTW binnen EU hoog, datatype: MONEY, niet toegankelijk</summary>
Public Const [BEDRBINEU] As String = "BEDRBINEU"
'''<summary>Bedrag excl BTW binnen EU geen, datatype: MONEY, niet toegankelijk</summary>
Public Const [BEDRBINEUGEEN] As String = "BEDRBINEUGEEN"
'''<summary>Bedrag excl BTW binnen EU laag, datatype: MONEY, niet toegankelijk</summary>
Public Const [BEDRBINEULAAG] As String = "BEDRBINEULAAG"
'''<summary>Bedrag BTW binnen EU hoog, datatype: MONEY</summary>
Public Const [BEDRBTWBINEU] As String = "BEDRBTWBINEU"
'''<summary>Bedrag BTW binnen EU geen, datatype: MONEY</summary>
Public Const [BEDRBTWBINEUGEE] As String = "BEDRBTWBINEUGEE"
'''<summary>Bedrag BTW binnen EU laag, datatype: MONEY</summary>
Public Const [BEDRBTWBINEULAA] As String = "BEDRBTWBINEULAA"
'''<summary>Bedrag BTW buiten EU hoog, datatype: MONEY</summary>
Public Const [BEDRBTWBUIEU] As String = "BEDRBTWBUIEU"
'''<summary>Bedrag BTW buiten EU geen, datatype: MONEY</summary>
Public Const [BEDRBTWBUIEUGEE] As String = "BEDRBTWBUIEUGEE"
'''<summary>Bedrag BTW buiten EU laag, datatype: MONEY</summary>
Public Const [BEDRBTWBUIEULAA] As String = "BEDRBTWBUIEULAA"
'''<summary>Bedrag BTW geen, datatype: MONEY</summary>
Public Const [BEDRBTWGEEN] As String = "BEDRBTWGEEN"
'''<summary>Bedrag BTW hoog, datatype: MONEY</summary>
Public Const [BEDRBTWHOOG] As String = "BEDRBTWHOOG"
'''<summary>Bedrag BTW laag, datatype: MONEY</summary>
Public Const [BEDRBTWLAAG] As String = "BEDRBTWLAAG"
'''<summary>Bedrag BTW verlegd, datatype: MONEY</summary>
Public Const [BEDRBTWVERLEGD] As String = "BEDRBTWVERLEGD"
'''<summary>Bedrag excl BTW buiten EU hoog, datatype: MONEY, niet toegankelijk</summary>
Public Const [BEDRBUIEU] As String = "BEDRBUIEU"
'''<summary>Bedrag excl BTW buiten EU geen, datatype: MONEY, niet toegankelijk</summary>
Public Const [BEDRBUIEUGEEN] As String = "BEDRBUIEUGEEN"
'''<summary>Bedrag excl BTW buiten EU laag, datatype: MONEY, niet toegankelijk</summary>
Public Const [BEDRBUIEULAAG] As String = "BEDRBUIEULAAG"
'''<summary>Totaal geboekt, datatype: MONEY, niet toegankelijk</summary>
Public Const [BEDRCONTROLE] As String = "BEDRCONTROLE"
'''<summary>Bedrag emballage, datatype: MONEY</summary>
Public Const [BEDREMBALLAGE] As String = "BEDREMBALLAGE"
'''<summary>Bedrag op factuur, datatype: MONEY</summary>
Public Const [BEDRFACT] As String = "BEDRFACT"
'''<summary>Bedrag excl BTW geen, datatype: MONEY, niet toegankelijk</summary>
Public Const [BEDRGEEN] As String = "BEDRGEEN"
'''<summary>Bedrag excl BTW hoog, datatype: MONEY, niet toegankelijk</summary>
Public Const [BEDRHOOG] As String = "BEDRHOOG"
'''<summary>Bedrag kredietbeperking, datatype: MONEY</summary>
Public Const [BEDRKB] As String = "BEDRKB"
'''<summary>Kortingsbedrag BTW binnen EU hoog, datatype: MONEY</summary>
Public Const [BEDRKORTBINEU] As String = "BEDRKORTBINEU"
'''<summary>Kortingsbedrag BTW binnen EU geen, datatype: MONEY</summary>
Public Const [BEDRKORTBINEUGEE] As String = "BEDRKORTBINEUGEE"
'''<summary>Kortingsbedrag BTW binnen EU laag, datatype: MONEY</summary>
Public Const [BEDRKORTBINEULAA] As String = "BEDRKORTBINEULAA"
'''<summary>Kortingsbedrag BTW buiten EU hoog, datatype: MONEY</summary>
Public Const [BEDRKORTBUIEU] As String = "BEDRKORTBUIEU"
'''<summary>Kortingsbedrag BTW buiten EU geen, datatype: MONEY</summary>
Public Const [BEDRKORTBUIEUGEE] As String = "BEDRKORTBUIEUGEE"
'''<summary>Kortingsbedrag BTW buiten EU laag, datatype: MONEY</summary>
Public Const [BEDRKORTBUIEULAA] As String = "BEDRKORTBUIEULAA"
'''<summary>Kortingsbedrag BTW geen, datatype: MONEY</summary>
Public Const [BEDRKORTGEEN] As String = "BEDRKORTGEEN"
'''<summary>Kortingsbedrag BTW hoog, datatype: MONEY</summary>
Public Const [BEDRKORTHOOG] As String = "BEDRKORTHOOG"
'''<summary>Kortingsbedrag BTW laag, datatype: MONEY</summary>
Public Const [BEDRKORTLAAG] As String = "BEDRKORTLAAG"
'''<summary>Kortingsbedrag BTW verlegd, datatype: MONEY</summary>
Public Const [BEDRKORTVERLEGD] As String = "BEDRKORTVERLEGD"
'''<summary>Bedrag excl BTW laag, datatype: MONEY, niet toegankelijk</summary>
Public Const [BEDRLAAG] As String = "BEDRLAAG"
'''<summary>Orderkosten, datatype: MONEY</summary>
Public Const [BEDRORDKST] As String = "BEDRORDKST"
'''<summary>Totaal excl BTW, datatype: MONEY, niet toegankelijk</summary>
Public Const [BEDRTOT] As String = "BEDRTOT"
'''<summary>Bedrag excl BTW verlegd, datatype: MONEY, niet toegankelijk</summary>
Public Const [BEDRVERLEGD] As String = "BEDRVERLEGD"
'''<summary>Vrachtkosten, datatype: MONEY</summary>
Public Const [BEDRVRACHTKST] As String = "BEDRVRACHTKST"
'''<summary>Betalingsconditie, datatype: NUMERIC, lengte: 3, verplicht</summary>
Public Const [BETCOND] As String = "BETCOND"
'''<summary>Betalingskorting gewijzigd, datatype: CHAR, lengte: 1, niet toegankelijk</summary>
Public Const [BETKORTGEWIJZ] As String = "BETKORTGEWIJZ"
'''<summary>Betwiste factuur, datatype: CHAR, lengte: 1</summary>
Public Const [BETWIST] As String = "BETWIST"
'''<summary>Boekstuk, datatype: CHAR, lengte: 20</summary>
Public Const [BOEKSTUK] As String = "BOEKSTUK"
'''<summary>Bedrag BTW binnen EU geen gewijzigd, datatype: CHAR, lengte: 1, niet toegankelijk</summary>
Public Const [BTWBINEUGEENWZ] As String = "BTWBINEUGEENWZ"
'''<summary>Bedrag BTW binnen EU laag gewijzigd, datatype: CHAR, lengte: 1, niet toegankelijk</summary>
Public Const [BTWBINEULAAGWZ] As String = "BTWBINEULAAGWZ"
'''<summary>Bedrag BTW binnen EU hoog gewijzigd, datatype: CHAR, lengte: 1, niet toegankelijk</summary>
Public Const [BTWBINEUWZ] As String = "BTWBINEUWZ"
'''<summary>Bedrag BTW buiten EU geen gewijzigd, datatype: CHAR, lengte: 1, niet toegankelijk</summary>
Public Const [BTWBUIEUGEENWZ] As String = "BTWBUIEUGEENWZ"
'''<summary>Bedrag BTW buiten EU laag gewijzigd, datatype: CHAR, lengte: 1, niet toegankelijk</summary>
Public Const [BTWBUIEULAAGWZ] As String = "BTWBUIEULAAGWZ"
'''<summary>Bedrag BTW buiten EU hoog gewijzigd, datatype: CHAR, lengte: 1, niet toegankelijk</summary>
Public Const [BTWBUIEUWZ] As String = "BTWBUIEUWZ"
'''<summary>Bedrag BTW geen gewijzigd, datatype: CHAR, lengte: 1, niet toegankelijk</summary>
Public Const [BTWGEENGEWIJZ] As String = "BTWGEENGEWIJZ"
'''<summary>Bedrag BTW hoog gewijzigd, datatype: CHAR, lengte: 1, niet toegankelijk</summary>
Public Const [BTWHOOGGEWIJZ] As String = "BTWHOOGGEWIJZ"
'''<summary>Bedrag BTW laag gewijzigd, datatype: CHAR, lengte: 1, niet toegankelijk</summary>
Public Const [BTWLAAGGEWIJZ] As String = "BTWLAAGGEWIJZ"
'''<summary>BTW-plichtig, datatype: CHAR, lengte: 1, niet toegankelijk</summary>
Public Const [BTWPL] As String = "BTWPL"
'''<summary>Bedrag BTW verlegd gewijzigd, datatype: CHAR, lengte: 1, niet toegankelijk</summary>
Public Const [BTWVERLEGDGEWIJZ] As String = "BTWVERLEGDGEWIJZ"
'''<summary>Crediteur, datatype: NUMERIC, lengte: 8, verplicht</summary>
Public Const [CRE] As String = "CRE"
'''<summary>Factuurdatum, datatype: DATE, verplicht</summary>
Public Const [DATFACT] As String = "DATFACT"
'''<summary>Vervaldatum, datatype: DATE, verplicht</summary>
Public Const [DATVERV] As String = "DATVERV"
'''<summary>Factuur fiatteren, datatype: CHAR, lengte: 1</summary>
Public Const [FIATTEREN] As String = "FIATTEREN"
'''<summary>Boekjaar, datatype: NUMERIC, lengte: 4, verplicht</summary>
Public Const [JRFACT] As String = "JRFACT"
'''<summary>Kredietbeperking gewijzigd, datatype: CHAR, lengte: 1, niet toegankelijk</summary>
Public Const [KBGEWIJZ] As String = "KBGEWIJZ"
'''<summary>KOSTENDRAGER, datatype: NUMERIC, lengte: 8</summary>
Public Const [KDR] As String = "KDR"
'''<summary>Kenmerk, datatype: CHAR, lengte: 25</summary>
Public Const [KENMFACT] As String = "KENMFACT"
'''<summary>KOSTENPLAATS, datatype: NUMERIC, lengte: 8</summary>
Public Const [KPL] As String = "KPL"
'''<summary>Leveringsconditie, datatype: CHAR, lengte: 20, verplicht</summary>
Public Const [LEVCOND] As String = "LEVCOND"
'''<summary>Wordt nu verwerkt door, datatype: CHAR, lengte: 20, niet toegankelijk</summary>
Public Const [MEDEWVRWRK] As String = "MEDEWVRWRK"
'''<summary>Factuur~nummer, datatype: CHAR, lengte: 20, primary key, verplicht</summary>
Public Const [NR] As String = "NR"
'''<summary>Omschrijving, datatype: CHAR, lengte: 40</summary>
Public Const [OMSCHR] As String = "OMSCHR"
'''<summary>Opmerking, datatype: CHAR, lengte: 250</summary>
Public Const [OPMFACT] As String = "OPMFACT"
'''<summary>Boekperiode, datatype: NUMERIC, lengte: 2, verplicht</summary>
Public Const [PNFACT] As String = "PNFACT"
'''<summary>Valuta, datatype: CHAR, lengte: 3, verplicht</summary>
Public Const [VAL] As String = "VAL"
End Class

Gerelateerde Artikelen