Velden beschikbaar voor Inkoopfacturen (IFCKOP)

Beschikbare velden tabel Inkoopfacturen (IFCKOP).
Vanaf versie 4.3.8h.

Velden van het type BOOLEAN kunnen de waardes J of N hebben.

Public Class [IFCKOP]
'''<summary>Koersaantal, datatype: NUMERIC, lengte: 8, niet toegankelijk</summary>
Public Const [AANTKOERS] As String = "AANTKOERS"
'''<summary>Adres, datatype: CHAR, lengte: 50, niet toegankelijk</summary>
Public Const [AFLEVADRES] As String = "AFLEVADRES"
'''<summary>Uitgebreide adressering, datatype: MEMO, lengte: 1024, niet toegankelijk</summary>
Public Const [AFLEVADRESSERING] As String = "AFLEVADRESSERING"
'''<summary>Land, datatype: CHAR, lengte: 3, niet toegankelijk</summary>
Public Const [AFLEVLAND] As String = "AFLEVLAND"
'''<summary>Naam, datatype: CHAR, lengte: 50, niet toegankelijk</summary>
Public Const [AFLEVNAAM] As String = "AFLEVNAAM"
'''<summary>Ter attentie van, datatype: CHAR, lengte: 50, niet toegankelijk</summary>
Public Const [AFLEVNAAM2] As String = "AFLEVNAAM2"
'''<summary>Woonplaats, datatype: CHAR, lengte: 24, niet toegankelijk</summary>
Public Const [AFLEVPLAATS] As String = "AFLEVPLAATS"
'''<summary>Postcode, datatype: CHAR, lengte: 8, niet toegankelijk</summary>
Public Const [AFLEVPOSTCD] As String = "AFLEVPOSTCD"
'''<summary>Telefoon, datatype: CHAR, lengte: 15, niet toegankelijk</summary>
Public Const [AFLEVTEL] As String = "AFLEVTEL"
'''<summary>Bedrag betalingskorting, datatype: MONEY, niet toegankelijk</summary>
Public Const [BEDRBETKORT] As String = "BEDRBETKORT"
'''<summary>Bedrag excl BTW binnen EU hoog, datatype: MONEY, niet toegankelijk</summary>
Public Const [BEDRBINEU] As String = "BEDRBINEU"
'''<summary>Bedrag excl BTW binnen EU geen, datatype: MONEY, niet toegankelijk</summary>
Public Const [BEDRBINEUGEEN] As String = "BEDRBINEUGEEN"
'''<summary>Bedrag excl BTW binnen EU laag, datatype: MONEY, niet toegankelijk</summary>
Public Const [BEDRBINEULAAG] As String = "BEDRBINEULAAG"
'''<summary>Bedrag BTW binnen EU hoog, datatype: MONEY, niet toegankelijk</summary>
Public Const [BEDRBTWBINEU] As String = "BEDRBTWBINEU"
'''<summary>Bedrag BTW binnen EU geen, datatype: MONEY, niet toegankelijk</summary>
Public Const [BEDRBTWBINEUGEE] As String = "BEDRBTWBINEUGEE"
'''<summary>Bedrag BTW binnen EU laag, datatype: MONEY, niet toegankelijk</summary>
Public Const [BEDRBTWBINEULAA] As String = "BEDRBTWBINEULAA"
'''<summary>Bedrag BTW buiten EU hoog, datatype: MONEY, niet toegankelijk</summary>
Public Const [BEDRBTWBUIEU] As String = "BEDRBTWBUIEU"
'''<summary>Bedrag BTW buiten EU geen, datatype: MONEY, niet toegankelijk</summary>
Public Const [BEDRBTWBUIEUGEE] As String = "BEDRBTWBUIEUGEE"
'''<summary>Bedrag BTW buiten EU laag, datatype: MONEY, niet toegankelijk</summary>
Public Const [BEDRBTWBUIEULAA] As String = "BEDRBTWBUIEULAA"
'''<summary>Bedrag BTW geen, datatype: MONEY, niet toegankelijk</summary>
Public Const [BEDRBTWGEEN] As String = "BEDRBTWGEEN"
'''<summary>Bedrag BTW hoog, datatype: MONEY, niet toegankelijk</summary>
Public Const [BEDRBTWHOOG] As String = "BEDRBTWHOOG"
'''<summary>Bedrag BTW laag, datatype: MONEY, niet toegankelijk</summary>
Public Const [BEDRBTWLAAG] As String = "BEDRBTWLAAG"
'''<summary>Bedrag BTW verlegd, datatype: MONEY, niet toegankelijk</summary>
Public Const [BEDRBTWVERLEGD] As String = "BEDRBTWVERLEGD"
'''<summary>Bedrag excl BTW buiten EU hoog, datatype: MONEY, niet toegankelijk</summary>
Public Const [BEDRBUIEU] As String = "BEDRBUIEU"
'''<summary>Bedrag excl BTW buiten EU geen, datatype: MONEY, niet toegankelijk</summary>
Public Const [BEDRBUIEUGEEN] As String = "BEDRBUIEUGEEN"
'''<summary>Bedrag excl BTW buiten EU laag, datatype: MONEY, niet toegankelijk</summary>
Public Const [BEDRBUIEULAAG] As String = "BEDRBUIEULAAG"
'''<summary>Bedrag emballage, datatype: MONEY, niet toegankelijk</summary>
Public Const [BEDREMBALLAGE] As String = "BEDREMBALLAGE"
'''<summary>Factuurbedrag, datatype: MONEY, niet toegankelijk</summary>
Public Const [BEDRFACT] As String = "BEDRFACT"
'''<summary>Bedrag excl BTW geen, datatype: MONEY, niet toegankelijk</summary>
Public Const [BEDRGEEN] As String = "BEDRGEEN"
'''<summary>Bedrag excl BTW hoog, datatype: MONEY, niet toegankelijk</summary>
Public Const [BEDRHOOG] As String = "BEDRHOOG"
'''<summary>Bedrag kredietbeperking, datatype: MONEY, niet toegankelijk</summary>
Public Const [BEDRKB] As String = "BEDRKB"
'''<summary>Kortingsbedrag, datatype: MONEY, niet toegankelijk</summary>
Public Const [BEDRKORT] As String = "BEDRKORT"
'''<summary>Bedrag excl BTW laag, datatype: MONEY, niet toegankelijk</summary>
Public Const [BEDRLAAG] As String = "BEDRLAAG"
'''<summary>Orderkosten, datatype: MONEY, niet toegankelijk</summary>
Public Const [BEDRORDKST] As String = "BEDRORDKST"
'''<summary>Totaal excl BTW, datatype: MONEY, niet toegankelijk</summary>
Public Const [BEDRTOT] As String = "BEDRTOT"
'''<summary>Bedrag excl BTW verlegd, datatype: MONEY, niet toegankelijk</summary>
Public Const [BEDRVERLEGD] As String = "BEDRVERLEGD"
'''<summary>Vrachtkosten, datatype: MONEY, niet toegankelijk</summary>
Public Const [BEDRVRACHTKST] As String = "BEDRVRACHTKST"
'''<summary>Betalingsconditie, datatype: NUMERIC, lengte: 3, niet toegankelijk</summary>
Public Const [BETCOND] As String = "BETCOND"
'''<summary>Boekstuk, datatype: CHAR, lengte: 20, niet toegankelijk</summary>
Public Const [BOEKSTUK] As String = "BOEKSTUK"
'''<summary>BTW-plichtig, datatype: CHAR, lengte: 1, niet toegankelijk</summary>
Public Const [BTWPL] As String = "BTWPL"
'''<summary>Crediteur, datatype: NUMERIC, lengte: 8, niet toegankelijk, verplicht</summary>
Public Const [CRE] As String = "CRE"
'''<summary>Datum bestelopdracht afgedrukt, datatype: DATE, niet toegankelijk</summary>
Public Const [DATBSTOPDR] As String = "DATBSTOPDR"
'''<summary>Factuurdatum, datatype: DATE, niet toegankelijk, verplicht</summary>
Public Const [DATFACT] As String = "DATFACT"
'''<summary>Orderdatum, datatype: DATE, niet toegankelijk</summary>
Public Const [DATORD] As String = "DATORD"
'''<summary>Extern ordernummer, datatype: NUMERIC, lengte: 9, niet toegankelijk</summary>
Public Const [EXTORDNR] As String = "EXTORDNR"
'''<summary>Inkoper, datatype: CHAR, lengte: 20, niet toegankelijk</summary>
Public Const [INKOPER] As String = "INKOPER"
'''<summary>Jaar factuur, datatype: NUMERIC, lengte: 4, niet toegankelijk, verplicht</summary>
Public Const [JRFACT] As String = "JRFACT"
'''<summary>KOSTENDRAGER, datatype: NUMERIC, lengte: 8, niet toegankelijk</summary>
Public Const [KDR] As String = "KDR"
'''<summary>Kenmerk inkoopfactuur, datatype: CHAR, lengte: 25, niet toegankelijk</summary>
Public Const [KENMFACT] As String = "KENMFACT"
'''<summary>Kenmerk inkooporder, datatype: CHAR, lengte: 25, niet toegankelijk</summary>
Public Const [KENMORD] As String = "KENMORD"
'''<summary>Koers, datatype: NUMERIC, lengte: 13, niet toegankelijk, verplicht</summary>
Public Const [KOERS] As String = "KOERS"
'''<summary>KOSTENPLAATS, datatype: NUMERIC, lengte: 8, niet toegankelijk</summary>
Public Const [KPL] As String = "KPL"
'''<summary>Leveringsconditie, datatype: CHAR, lengte: 20, niet toegankelijk</summary>
Public Const [LEVCOND] As String = "LEVCOND"
'''<summary>Magazijn, datatype: NUMERIC, lengte: 8, niet toegankelijk</summary>
Public Const [MAG] As String = "MAG"
'''<summary>Factuur, datatype: CHAR, lengte: 20, primary key, niet toegankelijk, verplicht</summary>
Public Const [NR] As String = "NR"
'''<summary>Omschrijving, datatype: CHAR, lengte: 40, niet toegankelijk</summary>
Public Const [OMSCHR] As String = "OMSCHR"
'''<summary>Opdrachtwijze, datatype: CHAR, lengte: 20, niet toegankelijk</summary>
Public Const [OPDRWZ] As String = "OPDRWZ"
'''<summary>Opmerking inkoopfactuur, datatype: CHAR, lengte: 250, niet toegankelijk</summary>
Public Const [OPMFACT] As String = "OPMFACT"
'''<summary>Opmerking inkooporder, datatype: CHAR, lengte: 250, niet toegankelijk</summary>
Public Const [OPMORD] As String = "OPMORD"
'''<summary>Periode factuur, datatype: NUMERIC, lengte: 2, niet toegankelijk, verplicht</summary>
Public Const [PNFACT] As String = "PNFACT"
'''<summary>Prijslijst, datatype: CHAR, lengte: 20, niet toegankelijk</summary>
Public Const [PRSLST] As String = "PRSLST"
'''<summary>Taal, datatype: CHAR, lengte: 3, niet toegankelijk</summary>
Public Const [TAAL] As String = "TAAL"
'''<summary>Valuta, datatype: CHAR, lengte: 3, niet toegankelijk, verplicht</summary>
Public Const [VAL] As String = "VAL"
'''<summary>Verzendwijze, datatype: CHAR, lengte: 20, niet toegankelijk</summary>
Public Const [VERZWZ] As String = "VERZWZ"
End Class

Gerelateerde Artikelen