Velden beschikbaar voor Inkoopfactuur regels (IFCRG)

Beschikbare velden tabel Inkoopfactuur regels (IFCRG).
Vanaf versie 4.3.8h.

Velden van het type BOOLEAN kunnen de waardes J of N hebben.

Public Class [IFCRG]
'''<summary>Factuur~aantal, datatype: NUMERIC, lengte: 14, niet toegankelijk</summary>
Public Const [AANT] As String = "AANT"
'''<summary>Artikel, datatype: CHAR, lengte: 20, niet toegankelijk</summary>
Public Const [ART] As String = "ART"
'''<summary>Artikelgroep, datatype: NUMERIC, lengte: 3, niet toegankelijk</summary>
Public Const [ARTGRP] As String = "ARTGRP"
'''<summary>Valuta factuur~bedrag, datatype: MONEY, niet toegankelijk</summary>
Public Const [BEDR] As String = "BEDR"
'''<summary>Valuta order~bedrag, datatype: MONEY, niet toegankelijk</summary>
Public Const [BEDRBESTEL] As String = "BEDRBESTEL"
'''<summary>BTW-soort, datatype: CHAR, lengte: 1, niet toegankelijk</summary>
Public Const [BTWGLHVIU] As String = "BTWGLHVIU"
'''<summary>Crediteur, datatype: NUMERIC, lengte: 8, niet toegankelijk, verplicht</summary>
Public Const [CRE] As String = "CRE"
'''<summary>Factuurdatum, datatype: DATE, niet toegankelijk</summary>
Public Const [DATFACT] As String = "DATFACT"
'''<summary>Eenheid, datatype: CHAR, lengte: 20, niet toegankelijk</summary>
Public Const [EENH] As String = "EENH"
'''<summary>Prijseenheid, datatype: NUMERIC, lengte: 4, niet toegankelijk</summary>
Public Const [EENHPRS] As String = "EENHPRS"
'''<summary>Extern ordernummer, datatype: NUMERIC, lengte: 9, niet toegankelijk</summary>
Public Const [EXTORDNR] As String = "EXTORDNR"
'''<summary>Nummer, datatype: CHAR, lengte: 20, primary key, niet toegankelijk, verplicht</summary>
Public Const [FACT] As String = "FACT"
'''<summary>Inhoud, datatype: NUMERIC, lengte: 9, niet toegankelijk</summary>
Public Const [INHOUD] As String = "INHOUD"
'''<summary>Inkoper, datatype: CHAR, lengte: 20, niet toegankelijk</summary>
Public Const [INKOPER] As String = "INKOPER"
'''<summary>Jaar factuur, datatype: NUMERIC, lengte: 4, niet toegankelijk</summary>
Public Const [JRFACT] As String = "JRFACT"
'''<summary>KOSTENDRAGER, datatype: NUMERIC, lengte: 8, niet toegankelijk</summary>
Public Const [KDR] As String = "KDR"
'''<summary>KOSTENPLAATS, datatype: NUMERIC, lengte: 8, niet toegankelijk</summary>
Public Const [KPL] As String = "KPL"
'''<summary>Omschrijving, datatype: CHAR, lengte: 40, niet toegankelijk</summary>
Public Const [OMSCHR] As String = "OMSCHR"
'''<summary>Externe opmerking, datatype: MEMO, lengte: 1024, niet toegankelijk</summary>
Public Const [OPMEXT] As String = "OPMEXT"
'''<summary>Ordernummer, datatype: NUMERIC, lengte: 9, niet toegankelijk</summary>
Public Const [ORDRGORDNR] As String = "ORDRGORDNR"
'''<summary>Orderregel, datatype: NUMERIC, lengte: 6, niet toegankelijk</summary>
Public Const [ORDRGRG] As String = "ORDRGRG"
'''<summary>Factuur~korting%, datatype: NUMERIC, lengte: 6, niet toegankelijk</summary>
Public Const [PERCKORT] As String = "PERCKORT"
'''<summary>Order~korting%, datatype: NUMERIC, lengte: 6, niet toegankelijk</summary>
Public Const [PERCKORTBESTEL] As String = "PERCKORTBESTEL"
'''<summary>Periode factuur, datatype: NUMERIC, lengte: 2, niet toegankelijk</summary>
Public Const [PNFACT] As String = "PNFACT"
'''<summary>Productmanager, datatype: CHAR, lengte: 20, niet toegankelijk</summary>
Public Const [PRODUCTMEDEW] As String = "PRODUCTMEDEW"
'''<summary>Valuta factuur~prijs, datatype: MONEY, niet toegankelijk</summary>
Public Const [PRS] As String = "PRS"
'''<summary>Valuta order~prijs, datatype: MONEY, niet toegankelijk</summary>
Public Const [PRSBESTEL] As String = "PRSBESTEL"
'''<summary>Regel~nummer, datatype: NUMERIC, lengte: 6, primary key, niet toegankelijk, verplicht</summary>
Public Const [RG] As String = "RG"
'''<summary>Valuta, datatype: CHAR, lengte: 3, niet toegankelijk</summary>
Public Const [VAL] As String = "VAL"
End Class

Gerelateerde Artikelen