Velden beschikbaar voor Incassomachtigingen (INCMANDAAT)

BESCHIKBARE VELDEN TABEL INCMANDAAT
Een incasso mandaat/machtiging is gekoppeld aan een debiteur of prospect en moet zijn getekend op geldig te zijn. Tevens is een mandaat afgegeven voor een specifieke bankrekening van de debiteur. Dit staat opgeven bij het veld BNKSRT (Incasseren van). Dit veld bevat B=Bankrekening, G=Bankrekening2 (voorheen gironummer)  of A=Bankrekening3 zoals opgegeven bij de debiteur.

Velden van het type BOOLEAN kunnen de waardes J of N hebben.

Public Class [INCMANDAAT]
'''<summary>Maximum incassobedrag (optioneel), datatype: MONEY</summary>
Public Const [BEDR] As String = "BEDR"
'''<summary>Blokkeren, datatype: BOOLEAN</summary>
Public Const [BLOK] As String = "BLOK"
'''<summary>Incasseren van, datatype: CHAR, lengte: 1</summary>
Public Const [BNKSRT] As String = "BNKSRT"
'''<summary>Datum eerste incasso, datatype: DATE</summary>
Public Const [DATEERSTEINC] As String = "DATEERSTEINC"
'''<summary>Datum machtigingsformulier afgedrukt, datatype: DATE</summary>
Public Const [DATGEPRINT] As String = "DATGEPRINT"
'''<summary>Datum laatste incasso, datatype: DATE</summary>
Public Const [DATLAATSTEINC] As String = "DATLAATSTEINC"
'''<summary>Datum van ondertekening, datatype: DATE</summary>
Public Const [DATONDERTEK] As String = "DATONDERTEK"
'''<summary>Datum ondertekening gebruikt bij incasso, datatype: DATE, niet toegankelijk</summary>
Public Const [DATONDERTEKGEBR] As String = "DATONDERTEKGEBR"
'''<summary>Debiteur, datatype: NUMERIC, lengte: 8</summary>
Public Const [DEB] As String = "DEB"
'''<summary>HROW</summary>
Public Const [HROW] As String = "HROW"
'''<summary>IBAN, datatype: CHAR, lengte: 34</summary>
Public Const [IBAN] As String = "IBAN"
'''<summary>Machtiging-id, datatype: CHAR, lengte: 35, primary key, verplicht</summary>
Public Const [ID] As String = "ID"
'''<summary>Voorkeursmachtiging, datatype: CHAR, lengte: 1</summary>
Public Const [ISVOORKEUR] As String = "ISVOORKEUR"
'''<summary>Type, datatype: CHAR, lengte: 1</summary>
Public Const [MDTTYPE] As String = "MDTTYPE"
'''<summary>Prospect, datatype: NUMERIC, lengte: 8</summary>
Public Const [PROSP] As String = "PROSP"
'''<summary>Soort, datatype: CHAR, lengte: 1</summary>
Public Const [SRT] As String = "SRT"
'''<summary>Status, datatype: CHAR, lengte: 1</summary>
Public Const [STATUS] As String = "STATUS"
End Class

Met deze functie Incasso-machtiging kun je records aanmaken in de incasso-machtiging tabel. Voordat je een incasso-machtiging kunt aanmaken dient de debiteur aanwezig te zijn.

CreateStamtabelRecord(byval PartnerKey as string, byval Omgevingscode as string, byval SessionId as string, byval Stamtabel as dataset, byref Primarykey as string, byref Foutmelding as string) as Boolean

SOAP REQUEST

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
 <soap12:Body>
  <CreateStamtabelRecord xmlns="https://cloudswitch.imuisonline.com/">
   <PartnerKey>string</PartnerKey>
   <Omgevingscode>string</Omgevingscode>
   <SessionId>string</SessionId>
   <Mutatie>
    <xsd:schema>schema</xsd:schema>xml</Mutatie>
   <Foutmelding>string</Foutmelding>
  </CreateStamtabelRecord>
 </soap12:Body>
</soap12:Envelope>
VOORBEELD VAN WAARDE VOOR TAG <Mutatie></Mutatie>

<NewDataSet>
<METADATA>
<TABLE>INCMANDAAT</TABLE>
</METADATA>
<DATA>
<DEB>nummer debiteur</DEB>
<DATONDERTEK>optioneel: datum ondertekening machtiging</DATONDERTEK>
<IBAN>IBAN referereert aan IBAN in BNKREK.</IBAN>
<ID>Optioneel: wordt toegewezen indien leeg, primary key</ID>
<ISVOORKEUR>Optioneel: J / N (is voorkeursmachting, van toepassing indien meerdere machtigingen.</ISVOORKEUR>
<MDTTYPE>D (oorlopend) / E (enmalig)</MDTTYPE>
<SRT>Optioneel: indien leeg, dan wordt voorkeur van IBAN (zie tabel BNKREK) voorgesteld.
S (tandaard Europees) / Z (Business to Business)</SRT>
<BLOK>Optioneel: J / N</BLOK>
</DATA>
</NewDataSet>

SOAP RESPONSE

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
 <soap12:Body>
  <CreateStamtabelRecordResponse xmlns="https://cloudswitch.imuisonline.com/">
   <CreateStamtabelRecordResult>boolean</UpdateStamtabelRecordResult>
   <Foutmelding>string</Foutmelding>
  </CreateStamtabelRecordResponse>
 </soap12:Body>
</soap12:Envelope>

Gerelateerde Artikelen