Velden beschikbaar voor Inkooporders (INKKOP)

Beschikbare velden tabel inkooporders (INKKOP).
Vanaf versie 4.3.9a.

Velden van het type BOOLEAN kunnen de waardes J of N hebben.

Public Class [INKKOP]
'''<summary>Adres, datatype: CHAR, lengte: 50</summary>
Public Const [AFLEVADRES] As String = "AFLEVADRES"
'''<summary>Uitgebreide adressering, datatype: MEMO, lengte: 1024</summary>
Public Const [AFLEVADRESSERING] As String = "AFLEVADRESSERING"
'''<summary>Land, datatype: CHAR, lengte: 3</summary>
Public Const [AFLEVLAND] As String = "AFLEVLAND"
'''<summary>Naam, datatype: CHAR, lengte: 50</summary>
Public Const [AFLEVNAAM] As String = "AFLEVNAAM"
'''<summary>Ter attentie van, datatype: CHAR, lengte: 50</summary>
Public Const [AFLEVNAAM2] As String = "AFLEVNAAM2"
'''<summary>Woonplaats, datatype: CHAR, lengte: 24</summary>
Public Const [AFLEVPLAATS] As String = "AFLEVPLAATS"
'''<summary>Postcode, datatype: CHAR, lengte: 8</summary>
Public Const [AFLEVPOSTCD] As String = "AFLEVPOSTCD"
'''<summary>Telefoon, datatype: CHAR, lengte: 15</summary>
Public Const [AFLEVTEL] As String = "AFLEVTEL"
'''<summary>Bedrag excl BTW binnen EU, datatype: MONEY, niet toegankelijk</summary>
Public Const [BEDRBINEU] As String = "BEDRBINEU"
'''<summary>Bedrag excl BTW buiten EU, datatype: MONEY, niet toegankelijk</summary>
Public Const [BEDRBUIEU] As String = "BEDRBUIEU"
'''<summary>Bedrag excl BTW geen, datatype: MONEY, niet toegankelijk</summary>
Public Const [BEDRGEEN] As String = "BEDRGEEN"
'''<summary>Bedrag excl BTW hoog, datatype: MONEY, niet toegankelijk</summary>
Public Const [BEDRHOOG] As String = "BEDRHOOG"
'''<summary>Bedrag excl BTW laag, datatype: MONEY, niet toegankelijk</summary>
Public Const [BEDRLAAG] As String = "BEDRLAAG"
'''<summary>Orderkosten, datatype: MONEY</summary>
Public Const [BEDRORDKST] As String = "BEDRORDKST"
'''<summary>Totaal excl BTW, datatype: MONEY, niet toegankelijk</summary>
Public Const [BEDRTOT] As String = "BEDRTOT"
'''<summary>Bedrag excl BTW verlegd, datatype: MONEY, niet toegankelijk</summary>
Public Const [BEDRVERLEGD] As String = "BEDRVERLEGD"
'''<summary>Vrachtkosten, datatype: MONEY</summary>
Public Const [BEDRVRACHTKST] As String = "BEDRVRACHTKST"
'''<summary>Betalingsconditie, datatype: NUMERIC, lengte: 3, verplicht</summary>
Public Const [BETCOND] As String = "BETCOND"
'''<summary>Blokkeren, datatype: BOOLEAN</summary>
Public Const [BLOK] As String = "BLOK"
'''<summary>BTW-~plichtig, datatype: CHAR, lengte: 1, niet toegankelijk</summary>
Public Const [BTWPL] As String = "BTWPL"
'''<summary>Crediteur, datatype: NUMERIC, lengte: 8, verplicht</summary>
Public Const [CRE] As String = "CRE"
'''<summary>Orderdatum, datatype: DATE, verplicht</summary>
Public Const [DAT] As String = "DAT"
'''<summary>Lever~datum, datatype: DATE</summary>
Public Const [DATLEV] As String = "DATLEV"
'''<summary>Bevestigde leverdatum, datatype: DATE</summary>
Public Const [DATLEVBEVESTIGD] As String = "DATLEVBEVESTIGD"
'''<summary>Extern ordernummer, datatype: NUMERIC, lengte: 9</summary>
Public Const [EXTORDNR] As String = "EXTORDNR"
'''<summary>Order volledig afgerond, datatype: CHAR, lengte: 1</summary>
Public Const [GEFACT] As String = "GEFACT"
'''<summary>Inkoper, datatype: CHAR, lengte: 20</summary>
Public Const [INKOPER] As String = "INKOPER"
'''<summary>KOSTENDRAGER, datatype: NUMERIC, lengte: 8</summary>
Public Const [KDR] As String = "KDR"
'''<summary>Kenmerk, datatype: CHAR, lengte: 25</summary>
Public Const [KENM] As String = "KENM"
'''<summary>KOSTENPLAATS, datatype: NUMERIC, lengte: 8</summary>
Public Const [KPL] As String = "KPL"
'''<summary>Leveringsconditie, datatype: CHAR, lengte: 20, verplicht</summary>
Public Const [LEVCOND] As String = "LEVCOND"
'''<summary>Aflever~magazijn, datatype: NUMERIC, lengte: 8, verplicht</summary>
Public Const [MAG] As String = "MAG"
'''<summary>Order~nummer, datatype: NUMERIC, lengte: 9, primary key, verplicht</summary>
Public Const [NR] As String = "NR"
'''<summary>Opdrachtwijze, datatype: CHAR, lengte: 20, verplicht</summary>
Public Const [OPDRWZ] As String = "OPDRWZ"
'''<summary>Opmerking, datatype: CHAR, lengte: 250</summary>
Public Const [OPM] As String = "OPM"
'''<summary>Taal, datatype: CHAR, lengte: 3, verplicht</summary>
Public Const [TAAL] As String = "TAAL"
'''<summary>Valuta, datatype: CHAR, lengte: 3, verplicht</summary>
Public Const [VAL] As String = "VAL"
'''<summary>Verzendwijze, datatype: CHAR, lengte: 20, verplicht</summary>
Public Const [VERZWZ] As String = "VERZWZ"
End Class

Gerelateerde Artikelen