Velden beschikbaar voor Inkooporderregels (INKRG)

Beschikbare velden tabel inkooporderregels (INKRG).
Vanaf versie 4.3.9a.

Velden van het type BOOLEAN kunnen de waardes J of N hebben.

Bij het selecteren van inkooporderregels wordt standaard de selectie ISCONCEPT = “N”  toegevoegd. Het opvragen van concept regels moet dus via een specifieke selectie. Ophalen van zowel concept als niet concept regels is via de Cloudswitch niet mogelijk.

Public Class [INKRG]
'''<summary>Aantal, datatype: NUMERIC, lengte: 14</summary>
Public Const [AANT] As String = "AANT"
'''<summary>Aantal per overdoos, datatype: NUMERIC, lengte: 14</summary>
Public Const [AANTDOOS] As String = "AANTDOOS"
'''<summary>Artikel, datatype: CHAR, lengte: 20, verplicht</summary>
Public Const [ART] As String = "ART"
'''<summary>Artikel~groep, datatype: NUMERIC, lengte: 3, niet toegankelijk</summary>
Public Const [ARTGRP] As String = "ARTGRP"
'''<summary>Bedrag, datatype: MONEY, niet toegankelijk</summary>
Public Const [BEDR] As String = "BEDR"
'''<summary>Factuur~bedrag, datatype: MONEY</summary>
Public Const [BEDRFACT] As String = "BEDRFACT"
'''<summary>Bestel~nummer, datatype: CHAR, lengte: 20</summary>
Public Const [BESTEL] As String = "BESTEL"
'''<summary>BTW soort, datatype: CHAR, lengte: 1, niet toegankelijk</summary>
Public Const [BTWSRT] As String = "BTWSRT"
'''<summary>Containerdatum, datatype: DATE</summary>
Public Const [CNTNRDAT] As String = "CNTNRDAT"
'''<summary>Containerzoeksleutel, datatype: CHAR, lengte: 20</summary>
Public Const [CNTNRZKSL] As String = "CNTNRZKSL"
'''<summary>Colli, datatype: NUMERIC, lengte: 8</summary>
Public Const [COLLI] As String = "COLLI"
'''<summary>Crediteur, datatype: NUMERIC, lengte: 8, niet toegankelijk, verplicht</summary>
Public Const [CRE] As String = "CRE"
'''<summary>Lever~datum, datatype: DATE</summary>
Public Const [DATLEV] As String = "DATLEV"
'''<summary>Bevestigde leverdatum, datatype: DATE</summary>
Public Const [DATLEVBEVESTIGD] As String = "DATLEVBEVESTIGD"
'''<summary>Datum/tijd laatste verwerking, datatype: DATETIME, niet toegankelijk</summary>
Public Const [DATVRWRK] As String = "DATVRWRK"
'''<summary>Overdoos volume (m³), datatype: NUMERIC, lengte: 14</summary>
Public Const [DOOSVOLUME] As String = "DOOSVOLUME"
'''<summary>Totaal overdoos volume (m³), datatype: NUMERIC, lengte: 14</summary>
Public Const [DOOSVOLUMETOT] As String = "DOOSVOLUMETOT"
'''<summary>Inkoop~eenheid, datatype: CHAR, lengte: 20</summary>
Public Const [EENH] As String = "EENH"
'''<summary>Prijs~eenheid, datatype: NUMERIC, lengte: 4, niet toegankelijk</summary>
Public Const [EENHPRS] As String = "EENHPRS"
'''<summary>Extern ordernummer, datatype: NUMERIC, lengte: 9</summary>
Public Const [EXTORDNR] As String = "EXTORDNR"
'''<summary>Factuur, datatype: CHAR, lengte: 20, niet toegankelijk</summary>
Public Const [FACT] As String = "FACT"
'''<summary>Factuur gefiatteerd, datatype: CHAR, lengte: 1</summary>
Public Const [FIATFACT] As String = "FIATFACT"
'''<summary>Inkooporder gefiatteerd, datatype: CHAR, lengte: 1</summary>
Public Const [FIATINK] As String = "FIATINK"
'''<summary>Totaal aantal gefactureerd, datatype: NUMERIC, lengte: 14, niet toegankelijk</summary>
Public Const [GEFACTUREERD] As String = "GEFACTUREERD"
'''<summary>Verpakking gewicht (bruto, kg), datatype: NUMERIC, lengte: 14</summary>
Public Const [GEWICHT] As String = "GEWICHT"
'''<summary>HROW</summary>
Public Const [HROW] As String = "HROW"
'''<summary>Inhoud, datatype: NUMERIC, lengte: 9</summary>
Public Const [INHOUD] As String = "INHOUD"
'''<summary>Inkoop~factuur boeken, datatype: CHAR, lengte: 20, niet toegankelijk</summary>
Public Const [INKFACTBOE] As String = "INKFACTBOE"
'''<summary>Inkoper, datatype: CHAR, lengte: 20</summary>
Public Const [INKOPER] As String = "INKOPER"
'''<summary>Concept inkooporder, datatype: CHAR, lengte: 1, niet toegankelijk</summary>
Public Const [ISCONCEPT] As String = "ISCONCEPT"
'''<summary>Is tekstregel, datatype: CHAR, lengte: 1, niet toegankelijk</summary>
Public Const [ISTEKSTRG] As String = "ISTEKSTRG"
'''<summary>KOSTENDRAGER, datatype: NUMERIC, lengte: 8</summary>
Public Const [KDR] As String = "KDR"
'''<summary>KOSTENPLAATS, datatype: NUMERIC, lengte: 8</summary>
Public Const [KPL] As String = "KPL"
'''<summary>Magazijn, datatype: NUMERIC, lengte: 8, verplicht</summary>
Public Const [MAG] As String = "MAG"
'''<summary>Ingevoerd door medewerker, datatype: CHAR, lengte: 20, niet toegankelijk, verplicht</summary>
Public Const [MEDEWINV] As String = "MEDEWINV"
'''<summary>Wordt nu verwerkt door, datatype: CHAR, lengte: 20, niet toegankelijk</summary>
Public Const [MEDEWVRWRK] As String = "MEDEWVRWRK"
'''<summary>Omschrijving, datatype: CHAR, lengte: 40</summary>
Public Const [OMSCHR] As String = "OMSCHR"
'''<summary>Goederen~ontvangst, datatype: NUMERIC, lengte: 9, niet toegankelijk</summary>
Public Const [ONTV] As String = "ONTV"
'''<summary>Ontvangen~aantal, datatype: NUMERIC, lengte: 14</summary>
Public Const [ONTVANGEN] As String = "ONTVANGEN"
'''<summary>Factuur~aantal, datatype: NUMERIC, lengte: 14</summary>
Public Const [OPFACTUUR] As String = "OPFACTUUR"
'''<summary>Externe opmerking, datatype: MEMO, lengte: 1024</summary>
Public Const [OPMEXT] As String = "OPMEXT"
'''<summary>OPMINTVELD, datatype: MEMO, lengte: 1024</summary>
Public Const [OPMINT] As String = "OPMINT"
'''<summary>Nummer, datatype: NUMERIC, lengte: 9, primary key, verplicht</summary>
Public Const [ORDNR] As String = "ORDNR"
'''<summary>Korting%, datatype: NUMERIC, lengte: 6</summary>
Public Const [PERCKORT] As String = "PERCKORT"
'''<summary>Factuur~korting%, datatype: NUMERIC, lengte: 6</summary>
Public Const [PERCKORTFACT] As String = "PERCKORTFACT"
'''<summary>Korting% gewijzigd, datatype: CHAR, lengte: 1, niet toegankelijk</summary>
Public Const [PERCKORTGEWIJZ] As String = "PERCKORTGEWIJZ"
'''<summary>Oorspronkelijk korting%, datatype: NUMERIC, lengte: 6, niet toegankelijk</summary>
Public Const [PERCKORTOORSPR] As String = "PERCKORTOORSPR"
'''<summary>Prijs, datatype: MONEY</summary>
Public Const [PRS] As String = "PRS"
'''<summary>Factuur~prijs, datatype: MONEY</summary>
Public Const [PRSFACT] As String = "PRSFACT"
'''<summary>Prijs gewijzigd, datatype: CHAR, lengte: 1</summary>
Public Const [PRSGEWIJZ] As String = "PRSGEWIJZ"
'''<summary>Oorspronkelijke prijs, datatype: MONEY, niet toegankelijk</summary>
Public Const [PRSOORSPR] As String = "PRSOORSPR"
'''<summary>Regel, datatype: NUMERIC, lengte: 6, primary key, verplicht</summary>
Public Const [RG] As String = "RG"
'''<summary>Totaal aantal ontvangen, datatype: NUMERIC, lengte: 14, niet toegankelijk</summary>
Public Const [TOTONTVANGEN] As String = "TOTONTVANGEN"
'''<summary>Valuta, datatype: CHAR, lengte: 3, niet toegankelijk</summary>
Public Const [VAL] As String = "VAL"
'''<summary>Volume (m³), datatype: NUMERIC, lengte: 14</summary>
Public Const [VOLUME] As String = "VOLUME"
End Class

Gerelateerde Artikelen