Velden beschikbaar voor KOERS (Valutakoersen)

BESCHIKBARE VELDEN TABEL KOERS
Alleen als de optie “Valuta dagkoersen gebruiken” (DAGKOERS in BASFIN) is aangevinkt, maakt iMUIS Online gebruik van deze tabel. Als het gebruik van “Valuta dagkoersen gebruiken” is uitgevinkt, maakt iMUIS Online gebruik van de koers zoals deze is opgegeven in de valuta tabel.

Velden van het type BOOLEAN kunnen de waardes J of N hebben.

Public Class [KOERS]
'''<summary>Blokkeren voor profielberichten, datatype: BOOLEAN</summary>
Public Const [BLOKPROFIEL] As String = "BLOKPROFIEL"
'''<summary>Datum vanaf, datatype: DATE</summary>
Public Const [DATVAN] As String = "DATVAN"
'''<summary>Koers, datatype: NUMERIC, lengte: 13, verplicht</summary>
Public Const [KOERS] As String = "KOERS"
'''<summary>Koerswaarde in standaard valuta, datatype: NUMERIC, lengte: 13, verplicht</summary>
Public Const [KOERSDEFVAL] As String = "KOERSDEFVAL"
'''<summary>Volg~nummer, datatype: NUMERIC, lengte: 8, primary key</summary>
Public Const [NR] As String = "NR"
'''<summary>Valuta, datatype: CHAR, lengte: 3, primary key, verplicht</summary>
Public Const [VAL] As String = "VAL"
End Class

Gerelateerde Artikelen