Velden beschikbaar voor Land (Landen)

BESCHIKBARE VELDEN TABEL LAND

Velden van het type BOOLEAN kunnen de waardes J of N hebben.

'''<summary>Lengte bankcode voor betalingen, datatype: NUMERIC, lengte: 2</summary>
Public Const [BANKCDLEN] As String = "BANKCDLEN"
'''<summary>Blokkeren, datatype: BOOLEAN</summary>
Public Const [BLOK] As String = "BLOK"
'''<summary>Blokkeren voor profielberichten, datatype: BOOLEAN</summary>
Public Const [BLOKPROFIEL] As String = "BLOKPROFIEL"
'''<summary>BTW-landcode, datatype: CHAR, lengte: 3</summary>
Public Const [BTWLANDCD] As String = "BTWLANDCD"
'''<summary>BTW-plichtig, datatype: CHAR, lengte: 1</summary>
Public Const [BTWPL] As String = "BTWPL"
'''<summary>CBS-code, datatype: CHAR, lengte: 3</summary>
Public Const [CBS] As String = "CBS"
'''<summary>HROW</summary>
Public Const [HROW] As String = "HROW"
'''<summary>Lengte IBAN, datatype: NUMERIC, lengte: 2</summary>
Public Const [IBANLENGTE] As String = "IBANLENGTE"
'''<summary>Structuur IBAN, datatype: CHAR, lengte: 40, niet toegankelijk</summary>
Public Const [IBANSTRUCT] As String = "IBANSTRUCT"
'''<summary>Internationale landnaam, datatype: CHAR, lengte: 40</summary>
Public Const [INTERNATIONAAL] As String = "INTERNATIONAAL"
'''<summary>ISO-code, datatype: CHAR, lengte: 3</summary>
Public Const [ISO] As String = "ISO"
'''<summary>Omschrijving, datatype: CHAR, lengte: 40</summary>
Public Const [OMSCHR] As String = "OMSCHR"
'''<summary>SEPA betalingen mogelijk, datatype: CHAR, lengte: 1</summary>
Public Const [SEPA] As String = "SEPA"
'''<summary>Taal, datatype: CHAR, lengte: 3</summary>
Public Const [TAAL] As String = "TAAL"
'''<summary>Internationaal toegangsnummer, datatype: CHAR, lengte: 15</summary>
Public Const [TEL] As String = "TEL"
'''<summary>Valuta, datatype: CHAR, lengte: 3</summary>
Public Const [VALUTA] As String = "VALUTA"
'''<summary>Zoeksleutel, datatype: CHAR, lengte: 3, primary key, verplicht</summary>
Public Const [ZKSL] As String = "ZKSL"

Gerelateerde Artikelen