Velden beschikbaar voor MEDEWERKER(Medewerkers) 

Tabel is beschikbaar in iMUIS 4.6.7b of hoger.

BESCHIKBARE VELDEN TABEL MEDEWERKER

Velden van het type BOOLEAN kunnen de waardes J of N hebben.

Public Class [MEDEWERKER]
”’Aanhef, datatype: CHAR, lengte: 20
Public Const [AANHEF] As String = “AANHEF”
”’Achternaam, datatype: CHAR, lengte: 50
Public Const [ACHTERNM] As String = “ACHTERNM”
”’Afdeling, datatype: CHAR, lengte: 40
Public Const [AFD] As String = “AFD”
”’Blokkeren, datatype: BOOLEAN
Public Const [BLOK] As String = “BLOK”
”’Burgerlijke staat, datatype: CHAR, lengte: 1
Public Const [BURGST] As String = “BURGST”
”’Crediteur, datatype: NUMERIC, lengte: 8
Public Const [CRE] As String = “CRE”
”’Datum afwezig t/m, datatype: DATE
Public Const [DATAFWTM] As String = “DATAFWTM”
”’Datum afwezig vanaf, datatype: DATE
Public Const [DATAFWVAN] As String = “DATAFWVAN”
”’Datum einde contract, datatype: DATE
Public Const [DATEINDCONTR] As String = “DATEINDCONTR”
”’Geboortedatum, datatype: DATE
Public Const [DATGEB] As String = “DATGEB”
”’Indiensttreding, datatype: DATE
Public Const [DATINDIENST] As String = “DATINDIENST”
”’Uitdiensttreding, datatype: DATE
Public Const [DATUITDIENST] As String = “DATUITDIENST”
”’E-mailadres, datatype: CHAR, lengte: 128
Public Const [EMAIL] As String = “EMAIL”
”’Geslacht, datatype: CHAR, lengte: 1
Public Const [GESLACHT] As String = “GESLACHT”
”’Is budgethouder, datatype: BOOLEAN
Public Const [ISBUDH] As String = “ISBUDH”
”’Is directeur, datatype: BOOLEAN
Public Const [ISDIRECTEUR] As String = “ISDIRECTEUR”
”’Is eindcontroleur urenverantwoording, datatype: CHAR, lengte: 1
Public Const [ISEINDCONTR] As String = “ISEINDCONTR”
”’Is externe medewerker, datatype: BOOLEAN
Public Const [ISEXT] As String = “ISEXT”
”’Is inkoper, datatype: BOOLEAN
Public Const [ISINKOPER] As String = “ISINKOPER”
”’Is vennoot, datatype: CHAR, lengte: 1
Public Const [ISVENNOOT] As String = “ISVENNOOT”
”’Is verkoper, datatype: BOOLEAN
Public Const [ISVERKOPER] As String = “ISVERKOPER”
”’KOSTENDRAGER, datatype: NUMERIC, lengte: 8
Public Const [KDR] As String = “KDR”
”’KOSTENPLAATS, datatype: NUMERIC, lengte: 8
Public Const [KPL] As String = “KPL”
”’Voorkeursmagazijn, datatype: NUMERIC, lengte: 8
Public Const [MAG] As String = “MAG”
”’Functie, datatype: CHAR, lengte: 20
Public Const [MEDFN] As String = “MEDFN”
”’Meisjesnaam, datatype: CHAR, lengte: 50
Public Const [MEISJESNM] As String = “MEISJESNM”
”’Telefoon mobiel, datatype: CHAR, lengte: 15
Public Const [MOBIEL] As String = “MOBIEL”
”’Opmerking, datatype: CHAR, lengte: 250
Public Const [OPM] As String = “OPM”
”’Voorkeursordersoort, datatype: CHAR, lengte: 20
Public Const [ORDSRT] As String = “ORDSRT”
”’Personeels~nummer, datatype: CHAR, lengte: 20, verplicht
Public Const [PERSNR] As String = “PERSNR”
”’Roepnaam, datatype: CHAR, lengte: 15
Public Const [ROEPNM] As String = “ROEPNM”
”’Telefoon intern, datatype: CHAR, lengte: 15
Public Const [TEL] As String = “TEL”
”’Telefoon privé, datatype: CHAR, lengte: 15
Public Const [TELPRIVE] As String = “TELPRIVE”
”’Titel, datatype: CHAR, lengte: 10
Public Const [TITEL] As String = “TITEL”
”’Titel (achter de naam), datatype: CHAR, lengte: 10
Public Const [TITELACHTER] As String = “TITELACHTER”
”’Tussenvoegsel, datatype: CHAR, lengte: 20
Public Const [TSNVGSL] As String = “TSNVGSL”
”’Voorletters, datatype: CHAR, lengte: 20
Public Const [VOORLTRS] As String = “VOORLTRS”
”’Zoeksleutel, datatype: CHAR, lengte: 20, primary key, verplicht
Public Const [ZKSL] As String = “ZKSL”
End Class

Gerelateerde Artikelen