Velden beschikbaar voor OFFKOP (Verkoopoffertekoppen)

Velden van het type BOOLEAN kunnen de waardes J of N hebben.

Public Class [OFFKOP]
'''<summary>Aantal gebruikers, datatype: NUMERIC, lengte: 14, niet toegankelijk</summary>
Public Const [AANTGEBR] As String = "AANTGEBR"
'''<summary>Bedrag betalingskorting, datatype: MONEY, niet toegankelijk</summary>
Public Const [BEDRBETKORT] As String = "BEDRBETKORT"
'''<summary>Bedrag betalingskorting incl. BTW, datatype: MONEY, niet toegankelijk</summary>
Public Const [BEDRBETKORTINCL] As String = "BEDRBETKORTINCL"
'''<summary>Bedrag excl BTW binnen EU, datatype: MONEY, niet toegankelijk</summary>
Public Const [BEDRBINEU] As String = "BEDRBINEU"
'''<summary>Bedrag excl BTW buiten EU, datatype: MONEY, niet toegankelijk</summary>
Public Const [BEDRBUIEU] As String = "BEDRBUIEU"
'''<summary>Bedrag excl BTW geen, datatype: MONEY, niet toegankelijk</summary>
Public Const [BEDRGEEN] As String = "BEDRGEEN"
'''<summary>G-rekening bedrag, datatype: MONEY</summary>
Public Const [BEDRGREK] As String = "BEDRGREK"
'''<summary>Bedrag excl BTW hoog, datatype: MONEY, niet toegankelijk</summary>
Public Const [BEDRHOOG] As String = "BEDRHOOG"
'''<summary>Bedrag incl BTW binnen EU, datatype: MONEY, niet toegankelijk</summary>
Public Const [BEDRINCLBINEU] As String = "BEDRINCLBINEU"
'''<summary>Bedrag incl BTW buiten EU, datatype: MONEY, niet toegankelijk</summary>
Public Const [BEDRINCLBUIEU] As String = "BEDRINCLBUIEU"
'''<summary>Bedrag incl BTW geen, datatype: MONEY, niet toegankelijk</summary>
Public Const [BEDRINCLGEEN] As String = "BEDRINCLGEEN"
'''<summary>Bedrag incl BTW hoog, datatype: MONEY, niet toegankelijk</summary>
Public Const [BEDRINCLHOOG] As String = "BEDRINCLHOOG"
'''<summary>Bedrag incl BTW laag, datatype: MONEY, niet toegankelijk</summary>
Public Const [BEDRINCLLAAG] As String = "BEDRINCLLAAG"
'''<summary>Totaal incl BTW, datatype: MONEY, niet toegankelijk</summary>
Public Const [BEDRINCLTOT] As String = "BEDRINCLTOT"
'''<summary>Bedrag incl BTW verlegd, datatype: MONEY, niet toegankelijk</summary>
Public Const [BEDRINCLVERLEGD] As String = "BEDRINCLVERLEGD"
'''<summary>Bedrag kredietbeperking, datatype: MONEY, niet toegankelijk</summary>
Public Const [BEDRKB] As String = "BEDRKB"
'''<summary>Bedrag kredietbeperking incl. BTW, datatype: MONEY, niet toegankelijk</summary>
Public Const [BEDRKBINCL] As String = "BEDRKBINCL"
'''<summary>Kostprijswaarde, datatype: MONEY, niet toegankelijk</summary>
Public Const [BEDRKOSTPR] As String = "BEDRKOSTPR"
'''<summary>Bedrag excl BTW laag, datatype: MONEY, niet toegankelijk</summary>
Public Const [BEDRLAAG] As String = "BEDRLAAG"
'''<summary>Orderkosten, datatype: MONEY</summary>
Public Const [BEDRORDKST] As String = "BEDRORDKST"
'''<summary>Orderkosten gefactureerd incl. BTW, datatype: MONEY, niet toegankelijk</summary>
Public Const [BEDRORDKSTFACTIN] As String = "BEDRORDKSTFACTIN"
'''<summary>Orderkosten gefactureerd, datatype: MONEY, niet toegankelijk</summary>
Public Const [BEDRORDKSTGEFACT] As String = "BEDRORDKSTGEFACT"
'''<summary>Orderkosten gewijzigd, datatype: CHAR, lengte: 1, niet toegankelijk</summary>
Public Const [BEDRORDKSTGEWIJZ] As String = "BEDRORDKSTGEWIJZ"
'''<summary>Orderkosten incl. BTW, datatype: MONEY</summary>
Public Const [BEDRORDKSTINCL] As String = "BEDRORDKSTINCL"
'''<summary>Totaal excl BTW, datatype: MONEY, niet toegankelijk</summary>
Public Const [BEDRTOT] As String = "BEDRTOT"
'''<summary>Bedrag excl BTW verlegd, datatype: MONEY, niet toegankelijk</summary>
Public Const [BEDRVERLEGD] As String = "BEDRVERLEGD"
'''<summary>Vrachtkosten, datatype: MONEY</summary>
Public Const [BEDRVRACHTKST] As String = "BEDRVRACHTKST"
'''<summary>Vrachtkosten gewijzigd, datatype: CHAR, lengte: 1, niet toegankelijk</summary>
Public Const [BEDRVRACHTKSTWZ] As String = "BEDRVRACHTKSTWZ"
'''<summary>Vrachtkosten gefactureerd incl. BTW, datatype: MONEY, niet toegankelijk</summary>
Public Const [BEDRVRKSTFACTINC] As String = "BEDRVRKSTFACTINC"
'''<summary>Vrachtkosten gefactureerd, datatype: MONEY, niet toegankelijk</summary>
Public Const [BEDRVRKSTGEFACT] As String = "BEDRVRKSTGEFACT"
'''<summary>Vrachtkosten incl. BTW, datatype: MONEY</summary>
Public Const [BEDRVRKSTINCL] As String = "BEDRVRKSTINCL"
'''<summary>Betalingsplichtige, datatype: NUMERIC, lengte: 8</summary>
Public Const [BETALER] As String = "BETALER"
'''<summary>Betalingscode, datatype: CHAR, lengte: 1</summary>
Public Const [BETCODE] As String = "BETCODE"
'''<summary>Betalingsconditie, datatype: NUMERIC, lengte: 3, verplicht</summary>
Public Const [BETCOND] As String = "BETCOND"
'''<summary>Blokkeren, datatype: BOOLEAN</summary>
Public Const [BLOK] As String = "BLOK"
'''<summary>BTW-plichtig, datatype: CHAR, lengte: 1, niet toegankelijk</summary>
Public Const [BTWPL] As String = "BTWPL"
'''<summary>Offertedatum, datatype: DATE, verplicht</summary>
Public Const [DAT] As String = "DAT"
'''<summary>Opvolgen op, datatype: DATE</summary>
Public Const [DATCNT] As String = "DATCNT"
'''<summary>Geldig t/m, datatype: DATE</summary>
Public Const [DATGELDIGTM] As String = "DATGELDIGTM"
'''<summary>Datum gepromoveerd, datatype: DATE, niet toegankelijk</summary>
Public Const [DATGEPROMOVEERD] As String = "DATGEPROMOVEERD"
'''<summary>Lever~datum, datatype: DATE</summary>
Public Const [DATLEVOFFINKOOP] As String = "DATLEVOFFINKOOP"
'''<summary>Retourdatum, datatype: DATE</summary>
Public Const [DATRETOFFINKOOP] As String = "DATRETOFFINKOOP"
'''<summary>Verwachte orderdatum, datatype: DATE</summary>
Public Const [DATVERWORDER] As String = "DATVERWORDER"
'''<summary>Datum/tijd laatste verwerking, datatype: DATETIME, niet toegankelijk</summary>
Public Const [DATVRWRK] As String = "DATVRWRK"
'''<summary>Debiteur, datatype: NUMERIC, lengte: 8</summary>
Public Const [DEB] As String = "DEB"
'''<summary>Wachten op orderbevestiging akkoord, datatype: CHAR, lengte: 1</summary>
Public Const [GEBRORDBEV] As String = "GEBRORDBEV"
'''<summary>Pickproces, datatype: CHAR, lengte: 1</summary>
Public Const [GEBRPICKPROC] As String = "GEBRPICKPROC"
'''<summary>Offerte gepromoveerd, datatype: CHAR, lengte: 1, niet toegankelijk</summary>
Public Const [GEPROMOVEERD] As String = "GEPROMOVEERD"
'''<summary>HROW</summary>
Public Const [HROW] As String = "HROW"
'''<summary>Incasso, datatype: CHAR, lengte: 1, niet toegankelijk</summary>
Public Const [INCASSO] As String = "INCASSO"
'''<summary>Prijzen inclusief BTW, datatype: CHAR, lengte: 1</summary>
Public Const [ISINCL] As String = "ISINCL"
'''<summary>KOSTENDRAGER, datatype: NUMERIC, lengte: 8</summary>
Public Const [KDR] As String = "KDR"
'''<summary>Kenmerk, datatype: CHAR, lengte: 25</summary>
Public Const [KENM] As String = "KENM"
'''<summary>Kostprijsboeking aanmaken tijdens, datatype: CHAR, lengte: 1, niet toegankelijk</summary>
Public Const [KOSTPRBOEKING] As String = "KOSTPRBOEKING"
'''<summary>KOSTENPLAATS, datatype: NUMERIC, lengte: 8</summary>
Public Const [KPL] As String = "KPL"
'''<summary>Leveringsconditie, datatype: CHAR, lengte: 20, verplicht</summary>
Public Const [LEVCOND] As String = "LEVCOND"
'''<summary>Magazijn, datatype: NUMERIC, lengte: 8</summary>
Public Const [MAG] As String = "MAG"
'''<summary>Incassomachtiging, datatype: CHAR, lengte: 35</summary>
Public Const [MDT] As String = "MDT"
'''<summary>Incassomachtiging opgenomen als bijlage, datatype: CHAR, lengte: 1, niet toegankelijk</summary>
Public Const [MDTAFDRUK] As String = "MDTAFDRUK"
'''<summary>Wordt nu verwerkt door, datatype: CHAR, lengte: 20, niet toegankelijk</summary>
Public Const [MEDEWVRWRK] As String = "MEDEWVRWRK"
'''<summary>iMUIS pakket, datatype: NUMERIC, lengte: 8</summary>
Public Const [MUPKKT] As String = "MUPKKT"
'''<summary>Offerte~nummer, datatype: NUMERIC, lengte: 9, primary key, verplicht</summary>
Public Const [NR] As String = "NR"
'''<summary>Offerte status, datatype: CHAR, lengte: 3</summary>
Public Const [OFFSTS] As String = "OFFSTS"
'''<summary>Opdrachtwijze, datatype: CHAR, lengte: 20, verplicht</summary>
Public Const [OPDRWZ] As String = "OPDRWZ"
'''<summary>Opmerking, datatype: CHAR, lengte: 250</summary>
Public Const [OPM] As String = "OPM"
'''<summary>Order compleet leveren, datatype: CHAR, lengte: 1</summary>
Public Const [ORDERCOMPLEET] As String = "ORDERCOMPLEET"
'''<summary>Ordersoort, datatype: CHAR, lengte: 20, verplicht</summary>
Public Const [ORDSRT] As String = "ORDSRT"
'''<summary>Betalingskorting%, datatype: NUMERIC, lengte: 6</summary>
Public Const [PERCBETKORT] As String = "PERCBETKORT"
'''<summary>G-rekening percentage, datatype: NUMERIC, lengte: 6</summary>
Public Const [PERCGREK] As String = "PERCGREK"
'''<summary>Kredietbeperking%, datatype: NUMERIC, lengte: 6</summary>
Public Const [PERCKB] As String = "PERCKB"
'''<summary>Percentage loonbestanddeel, datatype: NUMERIC, lengte: 6</summary>
Public Const [PERCLOON] As String = "PERCLOON"
'''<summary>Prospect, datatype: NUMERIC, lengte: 8</summary>
Public Const [PROSP] As String = "PROSP"
'''<summary>Prijslijst, datatype: CHAR, lengte: 20, verplicht</summary>
Public Const [PRSLST] As String = "PRSLST"
'''<summary>Relatie, datatype: NUMERIC, lengte: 8</summary>
Public Const [RELATIE] As String = "RELATIE"
'''<summary>Scoringskans, datatype: NUMERIC, lengte: 6</summary>
Public Const [SCORINGSKANS] As String = "SCORINGSKANS"
'''<summary>Selectiecode, datatype: CHAR, lengte: 20</summary>
Public Const [SELCD] As String = "SELCD"
'''<summary>Status inkoopaanvragen, datatype: CHAR, lengte: 1, niet toegankelijk</summary>
Public Const [STATUSOFFINKOOP] As String = "STATUSOFFINKOOP"
'''<summary>Status van de verwerking, datatype: CHAR, lengte: 1, niet toegankelijk</summary>
Public Const [STATUSVRWRK] As String = "STATUSVRWRK"
'''<summary>Taal, datatype: CHAR, lengte: 3, verplicht</summary>
Public Const [TAAL] As String = "TAAL"
'''<summary>Valuta, datatype: CHAR, lengte: 3, verplicht</summary>
Public Const [VAL] As String = "VAL"
'''<summary>Verkoper, datatype: CHAR, lengte: 20</summary>
Public Const [VERKOPER] As String = "VERKOPER"
'''<summary>Offerte verloren, datatype: CHAR, lengte: 1</summary>
Public Const [VERLORENOFFERTE] As String = "VERLORENOFFERTE"
'''<summary>Toelichting, datatype: MEMO, lengte: 1024</summary>
Public Const [VERLORENREDEN] As String = "VERLORENREDEN"
'''<summary>Verstuurdatum, datatype: DATE, niet toegankelijk</summary>
Public Const [VERSTUURDAT] As String = "VERSTUURDAT"
'''<summary>Verstuurd door medewerker, datatype: CHAR, lengte: 20, niet toegankelijk</summary>
Public Const [VERSTUURMEDEW] As String = "VERSTUURMEDEW"
'''<summary>Verstuurd via, datatype: CHAR, lengte: 1, niet toegankelijk</summary>
Public Const [VERSTUURMEDIUM] As String = "VERSTUURMEDIUM"
'''<summary>Verstuur melding, datatype: CHAR, lengte: 250, niet toegankelijk</summary>
Public Const [VERSTUURMELDING] As String = "VERSTUURMELDING"
'''<summary>Verstuurd met programma, datatype: CHAR, lengte: 25, niet toegankelijk</summary>
Public Const [VERSTUURPRG] As String = "VERSTUURPRG"
'''<summary>Verstuur status, datatype: CHAR, lengte: 1, niet toegankelijk</summary>
Public Const [VERSTUURSTATUS] As String = "VERSTUURSTATUS"
'''<summary>Adres, datatype: CHAR, lengte: 50</summary>
Public Const [VERZADRES] As String = "VERZADRES"
'''<summary>Uitgebreide adressering, datatype: MEMO, lengte: 1024</summary>
Public Const [VERZADRESSERING] As String = "VERZADRESSERING"
'''<summary>Verzend contactpersoonrelatie, datatype: NUMERIC, lengte: 8</summary>
Public Const [VERZCNTREL] As String = "VERZCNTREL"
'''<summary>Verzend contactpersoonzoeksleutel, datatype: CHAR, lengte: 20</summary>
Public Const [VERZCNTZKSL] As String = "VERZCNTZKSL"
'''<summary>E-mailadres, datatype: CHAR, lengte: 128</summary>
Public Const [VERZEMAIL] As String = "VERZEMAIL"
'''<summary>Huis~nummer, datatype: NUMERIC, lengte: 5</summary>
Public Const [VERZHNR] As String = "VERZHNR"
'''<summary>Huisnummertoevoeging, datatype: CHAR, lengte: 6</summary>
Public Const [VERZHNRTV] As String = "VERZHNRTV"
'''<summary>Land, datatype: CHAR, lengte: 3</summary>
Public Const [VERZLAND] As String = "VERZLAND"
'''<summary>Naam, datatype: CHAR, lengte: 50</summary>
Public Const [VERZNAAM] As String = "VERZNAAM"
'''<summary>Ter attentie van, datatype: CHAR, lengte: 50</summary>
Public Const [VERZNAAM2] As String = "VERZNAAM2"
'''<summary>Woonplaats, datatype: CHAR, lengte: 24</summary>
Public Const [VERZPLAATS] As String = "VERZPLAATS"
'''<summary>Postcode, datatype: CHAR, lengte: 8</summary>
Public Const [VERZPOSTCD] As String = "VERZPOSTCD"
'''<summary>Straat, datatype: CHAR, lengte: 37</summary>
Public Const [VERZSTRAAT] As String = "VERZSTRAAT"
'''<summary>Telefoon, datatype: CHAR, lengte: 15</summary>
Public Const [VERZTEL] As String = "VERZTEL"
'''<summary>Verzendwijze, datatype: CHAR, lengte: 20, verplicht</summary>
Public Const [VERZWZ] As String = "VERZWZ"
'''<summary>Verzendadres, datatype: CHAR, lengte: 20</summary>
Public Const [VERZZKSL] As String = "VERZZKSL"
End Class

Gerelateerde Artikelen