Velden beschikbaar voor OFFRG (Verkoopofferteregels)

Velden van het type BOOLEAN kunnen de waardes J of N hebben.

Public Class [OFFRG]
'''<summary>Aantal, datatype: NUMERIC, lengte: 14</summary>
Public Const [AANT] As String = "AANT"
'''<summary>Afbeelding afdrukken op offerte, datatype: CHAR, lengte: 1</summary>
Public Const [AFBAFDRUK] As String = "AFBAFDRUK"
'''<summary>Afdrukken op factuur, datatype: CHAR, lengte: 1</summary>
Public Const [AFDRFACT] As String = "AFDRFACT"
'''<summary>Afdrukken op offerte, datatype: CHAR, lengte: 1</summary>
Public Const [AFDROFFERTE] As String = "AFDROFFERTE"
'''<summary>Afdrukken op orderbevestiging, datatype: CHAR, lengte: 1</summary>
Public Const [AFDRORDBEV] As String = "AFDRORDBEV"
'''<summary>Afdrukken op picklijst/pickbon, datatype: CHAR, lengte: 1</summary>
Public Const [AFDRPICK] As String = "AFDRPICK"
'''<summary>Afdrukken op verzendbon, datatype: CHAR, lengte: 1</summary>
Public Const [AFDRVERZ] As String = "AFDRVERZ"
'''<summary>Artikel, datatype: CHAR, lengte: 20, verplicht</summary>
Public Const [ART] As String = "ART"
'''<summary>Artikelgroep, datatype: NUMERIC, lengte: 3, niet toegankelijk</summary>
Public Const [ARTGRP] As String = "ARTGRP"
'''<summary>Bedrag, datatype: MONEY, niet toegankelijk</summary>
Public Const [BEDR] As String = "BEDR"
'''<summary>Bedrag incl., datatype: MONEY, niet toegankelijk</summary>
Public Const [BEDRINCL] As String = "BEDRINCL"
'''<summary>Betalingsplichtige, datatype: NUMERIC, lengte: 8, niet toegankelijk</summary>
Public Const [BETALER] As String = "BETALER"
'''<summary>BTW soort, datatype: CHAR, lengte: 1, niet toegankelijk</summary>
Public Const [BTWSRT] As String = "BTWSRT"
'''<summary>Budget t.b.v. inkoopaanvraag, datatype: MONEY</summary>
Public Const [BUDGETOFFINKOOP] As String = "BUDGETOFFINKOOP"
'''<summary>Datum, datatype: DATE</summary>
Public Const [DAT] As String = "DAT"
'''<summary>Einddatum contract, datatype: DATE</summary>
Public Const [DATEINDCTR] As String = "DATEINDCTR"
'''<summary>Lever~datum, datatype: DATE</summary>
Public Const [DATLEV] As String = "DATLEV"
'''<summary>Datum offerte afgedrukt, datatype: DATETIME, niet toegankelijk</summary>
Public Const [DATOFF] As String = "DATOFF"
'''<summary>Datum/tijd laatste verwerking, datatype: DATETIME, niet toegankelijk</summary>
Public Const [DATVRWRK] As String = "DATVRWRK"
'''<summary>Debiteur, datatype: NUMERIC, lengte: 8, niet toegankelijk</summary>
Public Const [DEB] As String = "DEB"
'''<summary>Verkoopeenheid, datatype: CHAR, lengte: 20</summary>
Public Const [EENH] As String = "EENH"
'''<summary>Prijseenheid, datatype: NUMERIC, lengte: 4, niet toegankelijk</summary>
Public Const [EENHPRS] As String = "EENHPRS"
'''<summary>Emballageregel, datatype: NUMERIC, lengte: 6, niet toegankelijk</summary>
Public Const [EMBALLAGERG] As String = "EMBALLAGERG"
'''<summary>HROW</summary>
Public Const [HROW] As String = "HROW"
'''<summary>Inhoud, datatype: NUMERIC, lengte: 9</summary>
Public Const [INHOUD] As String = "INHOUD"
'''<summary>Is tekstregel, datatype: CHAR, lengte: 1, niet toegankelijk</summary>
Public Const [ISTEKSTRG] As String = "ISTEKSTRG"
'''<summary>Toeslagregel, datatype: CHAR, lengte: 1, niet toegankelijk</summary>
Public Const [ISTOESLAGRG] As String = "ISTOESLAGRG"
'''<summary>KOSTENDRAGER, datatype: NUMERIC, lengte: 8</summary>
Public Const [KDR] As String = "KDR"
'''<summary>Kostprijswaarde bij invoer, datatype: MONEY, niet toegankelijk</summary>
Public Const [KOSTPR] As String = "KOSTPR"
'''<summary>KOSTENPLAATS, datatype: NUMERIC, lengte: 8</summary>
Public Const [KPL] As String = "KPL"
'''<summary>Locatie.magazijn, datatype: NUMERIC, lengte: 8</summary>
Public Const [LOCMAGAZIJN] As String = "LOCMAGAZIJN"
'''<summary>Locatie.zoeksleutel, datatype: CHAR, lengte: 20</summary>
Public Const [LOCZKSL] As String = "LOCZKSL"
'''<summary>Magazijn, datatype: NUMERIC, lengte: 8, verplicht</summary>
Public Const [MAG] As String = "MAG"
'''<summary>Ingevoerd door medewerker, datatype: CHAR, lengte: 20, niet toegankelijk, verplicht</summary>
Public Const [MEDEWINV] As String = "MEDEWINV"
'''<summary>Offerte afgedrukt door, datatype: CHAR, lengte: 20, niet toegankelijk</summary>
Public Const [MEDEWOFF] As String = "MEDEWOFF"
'''<summary>Wordt nu verwerkt door, datatype: CHAR, lengte: 20, niet toegankelijk</summary>
Public Const [MEDEWVRWRK] As String = "MEDEWVRWRK"
'''<summary>Offerte, datatype: NUMERIC, lengte: 9, primary key, niet toegankelijk, verplicht</summary>
Public Const [OFFNR] As String = "OFFNR"
'''<summary>Omschrijving, datatype: CHAR, lengte: 40</summary>
Public Const [OMSCHR] As String = "OMSCHR"
'''<summary>Externe opmerking, datatype: MEMO, lengte: 1024</summary>
Public Const [OPMEXT] As String = "OPMEXT"
'''<summary>OPMINTVELD, datatype: MEMO, lengte: 1024</summary>
Public Const [OPMINT] As String = "OPMINT"
'''<summary>Korting%, datatype: NUMERIC, lengte: 6</summary>
Public Const [PERCKORT] As String = "PERCKORT"
'''<summary>Kortingspercentage gewijzigd, datatype: CHAR, lengte: 1, niet toegankelijk</summary>
Public Const [PERCKORTGEWIJZ] As String = "PERCKORTGEWIJZ"
'''<summary>Korting over korting%, datatype: NUMERIC, lengte: 6</summary>
Public Const [PERCKORTKORT] As String = "PERCKORTKORT"
'''<summary>Perc.korting over korting oorspronkelijk, datatype: NUMERIC, lengte: 6, niet toegankelijk</summary>
Public Const [PERCKORTKORTOOR] As String = "PERCKORTKORTOOR"
'''<summary>Korting over korting% gewijzigd, datatype: CHAR, lengte: 1, niet toegankelijk</summary>
Public Const [PERCKORTKORTWIJZ] As String = "PERCKORTKORTWIJZ"
'''<summary>Korting% oorspronkelijk, datatype: NUMERIC, lengte: 6, niet toegankelijk</summary>
Public Const [PERCKORTOORSPR] As String = "PERCKORTOORSPR"
'''<summary>Prospect, datatype: NUMERIC, lengte: 8, niet toegankelijk</summary>
Public Const [PROSP] As String = "PROSP"
'''<summary>Prijs, datatype: MONEY</summary>
Public Const [PRS] As String = "PRS"
'''<summary>Consumentenprijs, datatype: MONEY</summary>
Public Const [PRSCONS] As String = "PRSCONS"
'''<summary>Prijs gewijzigd, datatype: CHAR, lengte: 1</summary>
Public Const [PRSGEWIJZ] As String = "PRSGEWIJZ"
'''<summary>Prijs incl., datatype: MONEY</summary>
Public Const [PRSINCL] As String = "PRSINCL"
'''<summary>Oorspronkelijke prijs incl., datatype: MONEY, niet toegankelijk</summary>
Public Const [PRSINCLOORSPR] As String = "PRSINCLOORSPR"
'''<summary>Oorspronkelijke prijs, datatype: MONEY, niet toegankelijk</summary>
Public Const [PRSOORSPR] As String = "PRSOORSPR"
'''<summary>Rayon, datatype: NUMERIC, lengte: 8</summary>
Public Const [RAYON] As String = "RAYON"
'''<summary>Relatie, datatype: NUMERIC, lengte: 8, niet toegankelijk</summary>
Public Const [RELATIE] As String = "RELATIE"
'''<summary>Regel, datatype: NUMERIC, lengte: 6, primary key, verplicht</summary>
Public Const [RG] As String = "RG"
'''<summary>Samenstelling compleet leveren, datatype: CHAR, lengte: 1, niet toegankelijk</summary>
Public Const [SAMENCOMPLEET] As String = "SAMENCOMPLEET"
'''<summary>Samenstellingregel, datatype: NUMERIC, lengte: 6, niet toegankelijk</summary>
Public Const [SAMENRG] As String = "SAMENRG"
'''<summary>Status, datatype: CHAR, lengte: 1, niet toegankelijk</summary>
Public Const [STATUS] As String = "STATUS"
'''<summary>Status verwerking, datatype: CHAR, lengte: 1, niet toegankelijk</summary>
Public Const [STATUSVRWRK] As String = "STATUSVRWRK"
'''<summary>Valuta, datatype: CHAR, lengte: 3, niet toegankelijk</summary>
Public Const [VAL] As String = "VAL"
'''<summary>Verkoper, datatype: CHAR, lengte: 20</summary>
Public Const [VERKOPER] As String = "VERKOPER"
End Class

Gerelateerde Artikelen