Velden beschikbaar voor ORDKOP (Verkooporderkoppen)

Beschikbare velden tabel Verkooporder.

Velden van het type BOOLEAN kunnen de waardes J of N hebben.

Public Class [ORDKOP]
'''<summary>Bedrag betalingskorting, MONEY, niet toegankelijk</summary>
Public Const [BEDRBETKORT] As String = "BEDRBETKORT"
'''<summary>Bedrag betalingskorting incl. BTW, MONEY, niet toegankelijk</summary>
Public Const [BEDRBETKORTINCL] As String = "BEDRBETKORTINCL"
'''<summary>Bedrag excl BTW binnen EU, MONEY, niet toegankelijk</summary>
Public Const [BEDRBINEU] As String = "BEDRBINEU"
'''<summary>Bedrag excl BTW buiten EU, MONEY, niet toegankelijk</summary>
Public Const [BEDRBUIEU] As String = "BEDRBUIEU"
'''<summary>Gefactureerd excl BTW, MONEY, niet toegankelijk</summary>
Public Const [BEDRFACT] As String = "BEDRFACT"
'''<summary>Bedrag excl BTW geen, MONEY, niet toegankelijk</summary>
Public Const [BEDRGEEN] As String = "BEDRGEEN"
'''<summary>Bedrag voor G-rekening, MONEY</summary>
Public Const [BEDRGREK] As String = "BEDRGREK"
'''<summary>Bedrag excl BTW hoog, MONEY, niet toegankelijk</summary>
Public Const [BEDRHOOG] As String = "BEDRHOOG"
'''<summary>Bedrag incl BTW binnen EU, MONEY, niet toegankelijk</summary>
Public Const [BEDRINCLBINEU] As String = "BEDRINCLBINEU"
'''<summary>Bedrag incl BTW buiten EU, MONEY, niet toegankelijk</summary>
Public Const [BEDRINCLBUIEU] As String = "BEDRINCLBUIEU"
'''<summary>Gefactureerd incl BTW,  MONEY, niet toegankelijk</summary>
Public Const [BEDRINCLFACT] As String = "BEDRINCLFACT"
'''<summary>Bedrag incl BTW geen, MONEY, niet toegankelijk</summary>
Public Const [BEDRINCLGEEN] As String = "BEDRINCLGEEN"
'''<summary>Bedrag incl BTW hoog, MONEY, niet toegankelijk</summary>
Public Const [BEDRINCLHOOG] As String = "BEDRINCLHOOG"
'''<summary>Bedrag incl BTW laag, MONEY, niet toegankelijk</summary>
Public Const [BEDRINCLLAAG] As String = "BEDRINCLLAAG"
'''<summary>Openstaand incl BTW, MONEY, niet toegankelijk</summary>
Public Const [BEDRINCLOPEN] As String = "BEDRINCLOPEN"
'''<summary>Totaal incl BTW, MONEY, niet toegankelijk</summary>
Public Const [BEDRINCLTOT] As String = "BEDRINCLTOT"
'''<summary>Bedrag incl BTW verlegd, MONEY, niet toegankelijk</summary>
Public Const [BEDRINCLVERLEGD] As String = "BEDRINCLVERLEGD"
'''<summary>Bedrag kredietbeperking, MONEY, niet toegankelijk</summary>
Public Const [BEDRKB] As String = "BEDRKB"
'''<summary>Bedrag kredietbeperking incl. BTW, MONEY, niet toegankelijk</summary>
Public Const [BEDRKBINCL] As String = "BEDRKBINCL"
'''<summary>Kostprijswaarde, MONEY, niet toegankelijk</summary>
Public Const [BEDRKOSTPR] As String = "BEDRKOSTPR"
'''<summary>Bedrag excl BTW laag, MONEY, niet toegankelijk</summary>
Public Const [BEDRLAAG] As String = "BEDRLAAG"
'''<summary>Openstaand excl BTW, MONEY, niet toegankelijk</summary>
Public Const [BEDROPEN] As String = "BEDROPEN"
'''<summary>Orderkosten, MONEY</summary>
Public Const [BEDRORDKST] As String = "BEDRORDKST"
'''<summary>Orderkosten gefactureerd incl. BTW, MONEY, niet toegankelijk</summary>
Public Const [BEDRORDKSTFACTIN] As String = "BEDRORDKSTFACTIN"
'''<summary>Orderkosten gefactureerd, MONEY, niet toegankelijk</summary>
Public Const [BEDRORDKSTGEFACT] As String = "BEDRORDKSTGEFACT"
'''<summary>Orderkosten gewijzigd, CHAR, lengte: 1, niet toegankelijk</summary>
Public Const [BEDRORDKSTGEWIJZ] As String = "BEDRORDKSTGEWIJZ"
'''<summary>Orderkosten incl. BTW, MONEY</summary>
Public Const [BEDRORDKSTINCL] As String = "BEDRORDKSTINCL"
'''<summary>Totaal excl BTW, MONEY, niet toegankelijk</summary>
Public Const [BEDRTOT] As String = "BEDRTOT"
'''<summary>Bedrag excl BTW verlegd, MONEY, niet toegankelijk</summary>
Public Const [BEDRVERLEGD] As String = "BEDRVERLEGD"
'''<summary>Vrachtkosten, MONEY</summary>
Public Const [BEDRVRACHTKST] As String = "BEDRVRACHTKST"
'''<summary>Vrachtkosten gewijzigd, CHAR, lengte: 1, niet toegankelijk</summary>
Public Const [BEDRVRACHTKSTWZ] As String = "BEDRVRACHTKSTWZ"
'''<summary>Vrachtkosten gefact incl. BTW, MONEY, niet toegankelijk</summary>
Public Const [BEDRVRKSTFACTINC] As String = "BEDRVRKSTFACTINC"
'''<summary>Vrachtkosten gefactureerd, MONEY, niet toegankelijk</summary>
Public Const [BEDRVRKSTGEFACT] As String = "BEDRVRKSTGEFACT"
'''<summary>Vrachtkosten incl. BTW,  MONEY</summary>
Public Const [BEDRVRKSTINCL] As String = "BEDRVRKSTINCL"
'''<summary>Betalingsplichtige, NUMERIC, lengte: 8, verplicht</summary>
Public Const [BETALER] As String = "BETALER"
'''<summary>Betalingscode, CHAR, lengte: 1</summary>
Public Const [BETCODE] As String = "BETCODE"
'''<summary>Betalingsconditie, NUMERIC, lengte: 3, verplicht</summary>
Public Const [BETCOND] As String = "BETCOND"
'''<summary>Blokkeren, BOOLEAN</summary>
Public Const [BLOK] As String = "BLOK"
'''<summary>BTW-plichtig, CHAR, lengte: 1, niet toegankelijk</summary>
Public Const [BTWPL] As String = "BTWPL"
Door in het veld BTWPL de 'V' van verlegd op te nemen wordt de hele verkooporder gemarkeerd als verlegd.
'''<summary>Orderdatum, DATE, verplicht</summary>
Public Const [DAT] As String = "DAT"
'''<summary>Lever~datum, DATE</summary>
Public Const [DATLEV] As String = "DATLEV"
'''<summary>Leverdatum gewijzigd, CHAR, lengte: 1</summary>
Public Const [DATLEVGEWIJZ] As String = "DATLEVGEWIJZ"
'''<summary>Uiterste leverdatum, DATE</summary>
Public Const [DATLEVUITERST] As String = "DATLEVUITERST"
'''<summary>Datum orderbevestiging afgedrukt, DATE, niet toegankelijk</summary>
Public Const [DATORDBEV] As String = "DATORDBEV"
'''<summary>Pickdatum, DATE</summary>
Public Const [DATPICK] As String = "DATPICK"
'''<summary>Vastzetten t/m datum, DATE, niet toegankelijk</summary>
Public Const [DATVAST] As String = "DATVAST"
'''<summary>Datum/tijd laatste verwerking, DATETIME, niet toegankelijk</summary>
Public Const [DATVRWRK] As String = "DATVRWRK"
'''<summary>Debiteur, NUMERIC, lengte: 8, verplicht</summary>
Public Const [DEB] As String = "DEB"
'''<summary>Extern ordernummer, NUMERIC, lengte: 9</summary>
Public Const [EXTORDNR] As String = "EXTORDNR"
'''<summary>Wachten op orderbevestiging akkoord, CHAR, lengte: 1</summary>
Public Const [GEBRORDBEV] As String = "GEBRORDBEV"
'''<summary>Geheel gefactureerd, CHAR, lengte: 1</summary>
Public Const [GEFACT] As String = "GEFACT"
'''<summary>Incasso, CHAR, lengte: 1, niet toegankelijk</summary>
Public Const [INCASSO] As String = "INCASSO"
'''<summary>Prijzen inclusief BTW,  CHAR, lengte: 1</summary>
Public Const [ISINCL] As String = "ISINCL"
'''<summary>KOSTENDRAGER, NUMERIC, lengte: 8</summary>
Public Const [KDR] As String = "KDR"
'''<summary>Kenmerk, CHAR, lengte: 25</summary>
Public Const [KENM] As String = "KENM"
'''<summary>KOSTENPLAATS, NUMERIC, lengte: 8</summary>
Public Const [KPL] As String = "KPL"
'''<summary>Leveringsconditie, CHAR, lengte: 20, verplicht</summary>
Public Const [LEVCOND] As String = "LEVCOND"
'''<summary>Magazijn, NUMERIC, lengte: 8</summary>
Public Const [MAG] As String = "MAG"
'''<summary>Incassomachtiging, CHAR, lengte: 35</summary>
Public Const [MDT] As String = "MDT"
'''<summary>Vastgezet door, CHAR, lengte: 20, niet toegankelijk</summary>
Public Const [MEDEWVAST] As String = "MEDEWVAST"
Public Const [NR] As String = "NR"
'''<summary>Nummer in de rit, NUMERIC, lengte: 8</summary>
Public Const [NRRIT] As String = "NRRIT"
'''<summary>Opdrachtwijze, CHAR, lengte: 20, verplicht</summary>
Public Const [OPDRWZ] As String = "OPDRWZ"
'''<summary>Opmerking, CHAR, lengte: 250</summary>
Public Const [OPM] As String = "OPM"
'''<summary>Order compleet leveren, CHAR, lengte: 1</summary>
Public Const [ORDERCOMPLEET] As String = "ORDERCOMPLEET"
'''<summary>Ordersoort, CHAR, lengte: 20, verplicht</summary>
Public Const [ORDSRT] As String = "ORDSRT"
'''<summary>Betalingskorting%, NUMERIC, lengte: 6</summary>
Public Const [PERCBETKORT] As String = "PERCBETKORT"
'''<summary>Percentage voor G-rekening, NUMERIC, lengte: 6</summary>
Public Const [PERCGREK] As String = "PERCGREK"
'''<summary>Kredietbeperking%, NUMERIC, lengte: 6</summary>
Public Const [PERCKB] As String = "PERCKB"
'''<summary>Percentage loonbestanddeel, NUMERIC, lengte: 6</summary>
Public Const [PERCLOON] As String = "PERCLOON"
'''<summary>Prijslijst, CHAR, lengte: 20, verplicht</summary>
Public Const [PRSLST] As String = "PRSLST"
'''<summary>Rit, NUMERIC, lengte: 8</summary>
Public Const [RIT] As String = "RIT"
'''<summary>Selectiecode, CHAR, lengte: 20</summary>
Public Const [SELCD] As String = "SELCD"
'''<summary>Taal, CHAR, lengte: 3, verplicht</summary>
Public Const [TAAL] As String = "TAAL"
'''<summary>Er zijn regels te factureren, CHAR, lengte: 1</summary>
Public Const [TEFACT] As String = "TEFACT"
'''<summary>Valuta, CHAR, lengte: 3, verplicht</summary>
Public Const [VAL] As String = "VAL"
'''<summary>Verkoper, CHAR, lengte: 20</summary>
Public Const [VERKOPER] As String = "VERKOPER"
'''<summary>Verstuurdatum, DATE, niet toegankelijk</summary>
'''<summary>Vervaldagen, NUMERIC, lengte: 3, niet toegankelijk</summary>
Public Const [VERVDGN] As String = "VERVDGN"
'''<summary>Adres, CHAR, lengte: 50</summary>
Public Const [VERZADRES] As String = "VERZADRES"
'''<summary>Uitgebreide adressering, MEMO, lengte: 1024</summary>
Public Const [VERZADRESSERING] As String = "VERZADRESSERING"
'''<summary>Verzendadres contactpersoonrelatie, NUMERIC, lengte: 8</summary>
Public Const [VERZCNTREL] As String = "VERZCNTREL"
'''<summary>Verzendadres contactpersoonzoeksleutel, CHAR, lengte: 20</summary>
Public Const [VERZCNTZKSL] As String = "VERZCNTZKSL"
'''<summary>Verzendadresdebiteur, NUMERIC, lengte: 8</summary>
Public Const [VERZDEB] As String = "VERZDEB"
'''<summary>E-mailadres, CHAR, lengte: 64</summary>
Public Const [VERZEMAIL] As String = "VERZEMAIL"
'''<summary>Huis~nummer, NUMERIC, lengte: 5</summary>
Public Const [VERZHNR] As String = "VERZHNR"
'''<summary>Huisnummertoevoeging, CHAR, lengte: 6</summary>
Public Const [VERZHNRTV] As String = "VERZHNRTV"
'''<summary>Land, CHAR, lengte: 3</summary>
Public Const [VERZLAND] As String = "VERZLAND"
'''<summary>Naam, CHAR, lengte: 50</summary>
Public Const [VERZNAAM] As String = "VERZNAAM"
'''<summary>Ter attentie van, CHAR, lengte: 50</summary>
Public Const [VERZNAAM2] As String = "VERZNAAM2"
'''<summary>Woonplaats, CHAR, lengte: 24</summary>
Public Const [VERZPLAATS] As String = "VERZPLAATS"
'''<summary>Postcode, CHAR, lengte: 8</summary>
Public Const [VERZPOSTCD] As String = "VERZPOSTCD"
'''<summary>Straat, CHAR, lengte: 37</summary>
Public Const [VERZSTRAAT] As String = "VERZSTRAAT"
'''<summary>Telefoon, CHAR, lengte: 15</summary>
Public Const [VERZTEL] As String = "VERZTEL"
'''<summary>Verzendwijze, CHAR, lengte: 20, verplicht</summary>
Public Const [VERZWZ] As String = "VERZWZ"
'''<summary>Verzendadres, CHAR, lengte: 20</summary>
Public Const [VERZZKSL] As String = "VERZZKSL"
'''<summary>Volume (m³), NUMERIC, lengte: 14, niet toegankelijk</summary>
Public Const [VOLUME] As String = "VOLUME"
End Class

Gerelateerde Artikelen