Velden beschikbaar voor Orderlocaties voor onder andere de Pickbon (ORDLOC)

Handelsbedrijven die de voorraadadministratie nog efficiënter willen verwerken, maken gebruik van de iMUIS pickprocesmanager. Deze functionaliteit is alleen beschikbaar voor klanten die werken met iMUIS (Windows) + iMUIS Online (web-based). Via een duidelijke legenda is onder meer inzichtelijk welke orders je kunt pakken en leveren.

Het kan voorkomen dat tijdens het pakken van artikelen uit je magazijnstelling een artikel kapot valt. In dat geval sluit je voorraad in het magazijn (bijv. twee stuks) niet aan met de voorraad in iMUIS (bijv. drie stuks). Oftewel van een bestelling van totaal drie artikelen kunnen er slechts twee worden geleverd. In dat geval zal de pakbon aangepast moeten worden! Omdat er meerdere pickbonnen van één verkooporderregel aanwezig (kunnen) zijn. Gaat dit NIET via UpdateVerkooporderRegel maar via de  UpdateStamRecord  functie en de tabel  ORDLOC   (Orderregel locatie).

Hierbij moeten dan de velden GEPAKT (J/N) en GEPICKT (Aantal) worden aangepast.  Waarbij de selectie gaat via ORDERORDNR (Ordernummer), ORDERG (Orderregel), PICKBONNR (Pickbonnummer) .

Velden van het type BOOLEAN kunnen de waardes J of N hebben.

Public Class [ORDLOC]
'''<summary>Aantal, datatype: NUMERIC, lengte: 14, niet toegankelijk</summary>
Public Const [AANT] As String = "AANT"
'''<summary>Aanvulopdracht grijpvoorraad in omloop, datatype: CHAR, lengte: 1, niet toegankelijk</summary>
Public Const [AANVULINOMLOOP] As String = "AANVULINOMLOOP"
'''<summary>Artikel, datatype: CHAR, lengte: 20, niet toegankelijk, verplicht</summary>
Public Const [ART] As String = "ART"
'''<summary>Colli, datatype: NUMERIC, lengte: 8, niet toegankelijk</summary>
Public Const [COLLI] As String = "COLLI"
'''<summary>Correctie, datatype: NUMERIC, lengte: 14</summary>
Public Const [CORRECTIE] As String = "CORRECTIE"
'''<summary>Lever~datum, datatype: DATE, niet toegankelijk, verplicht</summary>
Public Const [DATLEV] As String = "DATLEV"
'''<summary>Pickdatum, datatype: DATE, niet toegankelijk</summary>
Public Const [DATPICK] As String = "DATPICK"
'''<summary>Geleverd, datatype: NUMERIC, lengte: 14, niet toegankelijk</summary>
Public Const [GELEVERD] As String = "GELEVERD"
'''<summary>Regel gepakt, datatype: CHAR, lengte: 1, niet toegankelijk</summary>
Public Const [GEPAKT] As String = "GEPAKT"
'''<summary>Gepakt, datatype: NUMERIC, lengte: 14</summary>
Public Const [GEPICKT] As String = "GEPICKT"
'''<summary>Verpakking gewicht (bruto, kg), datatype: NUMERIC, lengte: 14, niet toegankelijk</summary>
Public Const [GEWICHT] As String = "GEWICHT"
'''<summary>Inkoopordernummer, datatype: NUMERIC, lengte: 9, niet toegankelijk</summary>
Public Const [INKORDORDNR] As String = "INKORDORDNR"
'''<summary>Inkooporderregel, datatype: NUMERIC, lengte: 6, niet toegankelijk</summary>
Public Const [INKORDRG] As String = "INKORDRG"
'''<summary>Locatiemagazijn, datatype: NUMERIC, lengte: 8, primary key, niet toegankelijk</summary>
Public Const [LOCATIEMAGAZIJN] As String = "LOCATIEMAGAZIJN"
'''<summary>Locatiezoeksleutel, datatype: CHAR, lengte: 20, primary key, niet toegankelijk</summary>
Public Const [LOCATIEZKSL] As String = "LOCATIEZKSL"
'''<summary>Ingevoerd door medewerker, datatype: CHAR, lengte: 20, niet toegankelijk, verplicht</summary>
Public Const [MEDEWINV] As String = "MEDEWINV"
'''<summary>Op pickbon, datatype: NUMERIC, lengte: 14, niet toegankelijk</summary>
Public Const [OPPICKBON] As String = "OPPICKBON"
'''<summary>Order, datatype: NUMERIC, lengte: 9, primary key, niet toegankelijk, verplicht</summary>
Public Const [ORDERORDNR] As String = "ORDERORDNR"
'''<summary>Regel, datatype: NUMERIC, lengte: 6, primary key, niet toegankelijk, verplicht</summary>
Public Const [ORDERRG] As String = "ORDERRG"
'''<summary>Pickbon~nummer, datatype: NUMERIC, lengte: 8, primary key, niet toegankelijk, verplicht</summary>
Public Const [PICKBONNR] As String = "PICKBONNR"
'''<summary>Op picklijst afgedrukt, datatype: CHAR, lengte: 1, niet toegankelijk</summary>
Public Const [PICKLIJSTGEPRINT] As String = "PICKLIJSTGEPRINT"
'''<summary>Picklocatiemagazijn, datatype: NUMERIC, lengte: 8, niet toegankelijk</summary>
Public Const [PICKLOCATIEMAGAZIJN] As String = "PICKLOCATIEMAGAZIJN"
'''<summary>Picklocatiezoeksleutel, datatype: CHAR, lengte: 20, niet toegankelijk</summary>
Public Const [PICKLOCATIEZKSL] As String = "PICKLOCATIEZKSL"
'''<summary>Verzendbon~nummer, datatype: NUMERIC, lengte: 9, niet toegankelijk</summary>
Public Const [VERZBONNR] As String = "VERZBONNR"
'''<summary>Verzendbon afgedrukt, datatype: CHAR, lengte: 1, niet toegankelijk</summary>
Public Const [VERZENDPRN] As String = "VERZENDPRN"
'''<summary>Volume (m³), datatype: NUMERIC, lengte: 14, niet toegankelijk</summary>
Public Const [VOLUME] As String = "VOLUME"
'''<summary>Grijpvoorraad wordt aangevuld, datatype: CHAR, lengte: 1, niet toegankelijk</summary>
Public Const [VRDINAANVUL] As String = "VRDINAANVUL"
End Class

Gerelateerde Artikelen