Velden beschikbaar voor ORDRG (Verkooporderregels)

Beschikbare velden tabel Verkooporderregels.

Velden van het type BOOLEAN kunnen de waardes J of N hebben.

Veld KOSTPR kan vanaf versie 4.4.7d of hoger worden meegegeven. Dit veld wordt standaard gevuld met de kostprijswaarde (aantal x kostprijs) uit het artikel. Bij het aanmaken van een verkooporder/verkooporderregel is het mogelijk deze waarde mee te geven.

Veld EXTORDNR kan vanaf versie 4.5.1a of hoger een andere waarde bevatten dan het veld EXTORDNR  in de ORDKOP (Verkooporder)  Als het veld wordt weg- of leeg gelaten wordt bij de regel het EXTORDNR van de kop ingevuld.

Public Class [ORDRG]
'''<summary>Aantal, NUMERIC, lengte: 14</summary>
Public Const [AANT] As String = "AANT"
'''<summary>In backorder, datatype: NUMERIC, lengte: 14, niet toegankelijk</summary>
Public Const [AANTBACKORD] As String = "AANTBACKORD"
'''<summary>Gefactureerd, datatype: NUMERIC, lengte: 14, niet toegankelijk</summary>
Public Const [AANTGEFACT] As String = "AANTGEFACT"
'''<summary>Geleverd, datatype: NUMERIC, lengte: 14, niet toegankelijk</summary>
Public Const [AANTGELEV] As String = "AANTGELEV"
'''<summary>Op pickbon, datatype: NUMERIC, lengte: 14, niet toegankelijk</summary>
Public Const [AANTPICKBON] As String = "AANTPICKBON"
'''<summary>Te factureren, datatype: NUMERIC, lengte: 14, niet toegankelijk</summary>
Public Const [AANTTEFACT] As String = "AANTTEFACT"
'''<summary>Te leveren, datatype: NUMERIC, lengte: 14</summary>
Public Const [AANTTELEV] As String = "AANTTELEV"
'''<summary>Afdrukken op factuur, CHAR, lengte: 1</summary>
Public Const [AFDRFACT] As String = "AFDRFACT"
'''<summary>Afdrukken op orderbevestiging, CHAR, lengte: 1</summary>
Public Const [AFDRORDBEV] As String = "AFDRORDBEV"
'''<summary>Afdrukken op picklijst/pickbon, CHAR, lengte: 1</summary>
Public Const [AFDRPICK] As String = "AFDRPICK"
'''<summary>Afdrukken op verzendbon, CHAR, lengte: 1</summary>
Public Const [AFDRVERZ] As String = "AFDRVERZ"
'''<summary>Artikel, CHAR, lengte: 20, verplicht</summary>
Public Const [ART] As String = "ART"
'''<summary>Artikelgroep, NUMERIC, lengte: 3, niet toegankelijk</summary>
Public Const [ARTGRP] As String = "ARTGRP"
'''<summary>Bedrag, MONEY, niet toegankelijk</summary>
Public Const [BEDR] As String = "BEDR"
'''<summary>Bedrag incl., MONEY, niet toegankelijk</summary>
Public Const [BEDRINCL] As String = "BEDRINCL"
'''<summary>Bet.plichtige, NUM, lengte: 8, niet toegankelijk, verplicht</summary>
 Public Const [BETALER] As String = "BETALER"
'''<summary>Blokkeren, BOOLEAN</summary>
Public Const [BLOK] As String = "BLOK"
'''<summary>BTW soort, CHAR, lengte: 1, niet toegankelijk</summary>
Public Const [BTWSRT] As String = "BTWSRT"
'''<summary>Colli, NUMERIC, lengte: 8</summary>
Public Const [COLLI] As String = "COLLI"
'''<summary>Orderdatum, DATE</summary>
Public Const [DAT] As String = "DAT"
'''<summary>Datum gefactureerd, DATETIME, niet toegankelijk</summary>
Public Const [DATFACT] As String = "DATFACT"
'''<summary>Lever~datum, DATE</summary>
Public Const [DATLEV] As String = "DATLEV"
'''<summary>Leverdatum gewijzigd, CHAR, lengte: 1</summary>
Public Const [DATLEVGEWIJZ] As String = "DATLEVGEWIJZ"
'''<summary>Datum orderbev. afgedrukt, DATETIME, niet toegankelijk</summary>
Public Const [DATORDBEV] As String = "DATORDBEV"
'''<summary>Debiteur, NUMERIC, lengte: 8, niet toegankelijk, verplicht</summary>
Public Const [DEB] As String = "DEB"
'''<summary>Verkoopeenheid, CHAR, lengte: 20</summary>
Public Const [EENH] As String = "EENH"
'''<summary>Prijseenheid, NUMERIC, lengte: 4, niet toegankelijk</summary>
Public Const [EENHPRS] As String = "EENHPRS"
'''<summary>Emballageregel, NUMERIC, lengte: 6, niet toegankelijk</summary>
Public Const [EMBALLAGERG] As String = "EMBALLAGERG"
'''<summary>Extern order~nummer, NUMERIC, lengte: 9</summary>
Public Const [EXTORDNR] As String = "EXTORDNR"
'''<summary>Op factuur, NUMERIC, lengte: 9, niet toegankelijk</summary>
Public Const [FACT] As String = "FACT"
'''<summary>Wacht orderbev. akkoord, CHAR, lengte: 1, niet toegankelijk</summary>
Public Const [GEBRORDBEV] As String = "GEBRORDBEV"
'''<summary>Inhoud, NUMERIC, lengte: 9</summary>
Public Const [INHOUD] As String = "INHOUD"
'''<summary>Is tekstregel, CHAR, lengte: 1, niet toegankelijk</summary>
Public Const [ISTEKSTRG] As String = "ISTEKSTRG"
'''<summary>KOSTENDRAGER, NUMERIC, lengte: 8</summary>
Public Const [KDR] As String = "KDR"
'''<summary>Kostprijswaarde bij invoer, MONEY, niet toegankelijk</summary>
Public Const [KOSTPR] As String = "KOSTPR"
'''<summary>KOSTENPLAATS, NUMERIC, lengte: 8</summary>
ublic Const [KPL] As String = "KPL"
'''<summary>Leveringscorrectie, CHAR, lengte: 1, niet toegankelijk</summary>
Public Const [LEVERCORR] As String = "LEVERCORR"
'''<summary>Magazijn, NUMERIC, lengte: 8, verplicht</summary>
Public Const [MAG] As String = "MAG"
'''<summary>Omschrijving, CHAR, lengte: 40</summary>
Public Const [OMSCHR] As String = "OMSCHR"
'''<summary>Externe opmerking, MEMO, lengte: 1024</summary>
Public Const [OPMEXT] As String = "OPMEXT"
'''<summary>OPMINTVELD, MEMO, lengte: 1024</summary>
Public Const [OPMINT] As String = "OPMINT"
'''<summary>Order, NUMERIC, lengte: 9, primary key, verplicht</summary>
Public Const [ORDNR] As String = "ORDNR"
 '''<summary>Korting%, NUMERIC, lengte: 6</summary>
 Public Const [PERCKORT] As String = "PERCKORT"
 '''<summary>Kortingsperc. gewijzigd, CHAR, lengte: 1, niet toegankelijk</summary>
 Public Const [PERCKORTGEWIJZ] As String = "PERCKORTGEWIJZ"
 '''<summary>Korting over korting%, NUMERIC, lengte: 6</summary>
 Public Const [PERCKORTKORT] As String = "PERCKORTKORT"
 '''<summary>Kort over kort% gewijz., CHAR, lengte: 1, niet toegankelijk</summary>
 Public Const [PERCKORTKORTWIJZ] As String = "PERCKORTKORTWIJZ"
 '''<summary>Prijs, MONEY</summary>
 Public Const [PRS] As String = "PRS"
 '''<summary>Prijs gewijzigd, CHAR, lengte: 1</summary>
 Public Const [PRSGEWIJZ] As String = "PRSGEWIJZ"
 '''<summary>Prijs incl., MONEY</summary>
 Public Const [PRSINCL] As String = "PRSINCL"
 '''<summary>Rayon, NUMERIC, lengte: 8</summary>
 Public Const [RAYON] As String = "RAYON"
 '''<summary>Regel, NUMERIC, lengte: 6, primary key, verplicht</summary>
 Public Const [RG] As String = "RG"
 '''<summary>Samenstellingregel, NUMERIC, lengte: 6, niet toegankelijk</summary>
 Public Const [SAMENRG] As String = "SAMENRG"
 '''<summary>Status, CHAR, lengte: 1, niet toegankelijk</summary>
 Public Const [STATUS] As String = "STATUS"
 '''<summary>Valuta, CHAR, lengte: 3, niet toegankelijk</summary>
 Public Const [VAL] As String = "VAL"
 '''<summary>Verkoper, CHAR, lengte: 20</summary>
 Public Const [VERKOPER] As String = "VERKOPER"
 '''<summary>Volume (m³), NUMERIC, lengte: 14</summary>
Public Const [VOLUME] As String = "VOLUME"
End Class

Gerelateerde Artikelen