Velden beschikbaar voor PRS (Prijzen)

Beschikbare velden tabel Prijzen

Velden van het type BOOLEAN kunnen de waardes J of N hebben.

Public Class [PRS]
'''<summary>Aantal vanaf, datatype: NUMERIC, lengte: 14</summary>
Public Const [AANTVAN] As String = "AANTVAN"
'''<summary>Artikel/Werksoort, datatype: CHAR, lengte: 20</summary>
Public Const [ART] As String = "ART"
'''<summary>Artikelgroep, datatype: NUMERIC, lengte: 3</summary>
Public Const [ARTGRP] As String = "ARTGRP"
'''<summary>Datum laatste wijziging, datatype: DATE, niet toegankelijk, verplicht</summary>
Public Const [DATLSTWIJZ] As String = "DATLSTWIJZ"
'''<summary>Looptijd t/m, datatype: DATE</summary>
Public Const [DATTM] As String = "DATTM"
'''<summary>Looptijd vanaf, datatype: DATE</summary>
Public Const [DATVAN] As String = "DATVAN"
'''<summary>Debiteur, datatype: NUMERIC, lengte: 8</summary>
Public Const [DEB] As String = "DEB"
'''<summary>HROW (unieke sleutel)</summary>
Public Const [HROW] As String = "HROW"
'''<summary>Prijscorrectie%, datatype: NUMERIC, lengte: 6</summary>
Public Const [PERCCORR] As String = "PERCCORR"
'''<summary>Korting%, datatype: NUMERIC, lengte: 6</summary>
Public Const [PERCKORT] As String = "PERCKORT"
'''<summary>Korting over korting%, datatype: NUMERIC, lengte: 6</summary>
Public Const [PERCKORTKORT] As String = "PERCKORTKORT"
'''<summary>Staffel korting%, datatype: NUMERIC, lengte: 6</summary>
Public Const [PERCSTAFFELKORT] As String = "PERCSTAFFELKORT"
'''<summary>Prijs, datatype: MONEY</summary>
Public Const [PRS] As String = "PRS"
'''<summary>Consumentenprijs, datatype: MONEY</summary>
Public Const [PRSCONS] As String = "PRSCONS"
'''<summary>Actielooptijd, datatype: CHAR, lengte: 20</summary>
 Public Const [PRSLST] As String = "PRSLST"
'''<summary>Actielooptijd, datatype: CHAR, lengte: 20</summary>
Public Const [PRSPER] As String = "PRSPER"
'''<summary>Soort prijs/korting, datatype: CHAR, lengte: 1, niet toegankelijk</summary>
Public Const [SRT] As String = "SRT"
'''<summary>Valuta, datatype: CHAR, lengte: 3, niet toegankelijk</summary>
Public Const [VAL] As String = "VAL"

Extra velden uit de Verkoop actielooptijd
'''<summary>Datum t/m, datatype: DATE</summary>
Public Const [PRSPER_DATTM] As String = "DATTM"
'''<summary>Datum vanaf, datatype: DATE</summary>
Public Const [PRSPER_DATVAN] As String = "DATVAN"
End Class

Gerelateerde Artikelen