Velden beschikbaar voor Serienummers (SERIE)

In de tabel  SERIE  worden de serienummers vastgelegd. iMUIS Online kent zelf geen mogelijkheid om te werken met serienummers. Deze functionaliteit wordt als aanvullende module in het pakket iMUIS aangeboden.  Handelsondernemingen die werken met serienummers werken doorgaans in een private (soms public) cloud in iMUIS (Windows) + iMUIS Online (web-based).

In deze tabel worden naast de serienummer gegevens ook de koppelingen met de inkooporder, inkoopfactuur, verkooporder, inkooporder en pickbon vastgelegd.

Velden van het type BOOLEAN kunnen de waardes J of N hebben.

Public Class [SERIE]
'''<summary>Artikel, datatype: CHAR, lengte: 20, primary key, verplicht</summary>
Public Const [ART] As String = "ART"
'''<summary>Blokkeren, datatype: BOOLEAN</summary>
Public Const [BLOK] As String = "BLOK"
'''<summary>Crediteur, datatype: NUMERIC, lengte: 8</summary>
Public Const [CRE] As String = "CRE"
'''<summary>Debiteur, datatype: NUMERIC, lengte: 8</summary>
Public Const [DEB] As String = "DEB"
'''<summary>Houdbaarheidsdatum, datatype: DATE</summary>
Public Const [HOUDBAARTM] As String = "HOUDBAARTM"
'''<summary>Inkoopfactuur, datatype: CHAR, lengte: 20</summary>
Public Const [INKFACT] As String = "INKFACT"
'''<summary>Inkoop garantie tot en met, datatype: DATE</summary>
Public Const [INKGARANTTM] As String = "INKGARANTTM"
'''<summary>Inkoop garantie vanaf, datatype: DATE</summary>
Public Const [INKGARANTVAN] As String = "INKGARANTVAN"
'''<summary>Ontvangst, datatype: NUMERIC, lengte: 9</summary>
Public Const [INKONTV] As String = "INKONTV"
'''<summary>Inkooporder, datatype: NUMERIC, lengte: 9</summary>
Public Const [INKORDNR] As String = "INKORDNR"
'''<summary>Inkooporderregel, datatype: NUMERIC, lengte: 6</summary>
Public Const [INKORDRG] As String = "INKORDRG"
'''<summary>Magazijn, datatype: NUMERIC, lengte: 8, verplicht</summary>
Public Const [MAG] As String = "MAG"
'''<summary>Serie~nummer, datatype: CHAR, lengte: 40, primary key, verplicht</summary>
Public Const [NR] As String = "NR"
'''<summary>Opmerking, datatype: MEMO, lengte: 1024</summary>
Public Const [OPM] As String = "OPM"
'''<summary>Status, datatype: CHAR, lengte: 1</summary>
Public Const [STATUS] As String = "STATUS"
'''<summary>Verkoopfactuur, datatype: CHAR, lengte: 20</summary>
Public Const [VERKFACT] As String = "VERKFACT"
'''<summary>Verkoop garantie tot en met, datatype: DATE</summary>
Public Const [VERKGARANTTM] As String = "VERKGARANTTM"
'''<summary>Verkoop garantie vanaf, datatype: DATE</summary>
Public Const [VERKGARANTVAN] As String = "VERKGARANTVAN"
'''<summary>Verkooporder, datatype: NUMERIC, lengte: 9</summary>
Public Const [VERKORDNR] As String = "VERKORDNR"
'''<summary>Verkooporderregel, datatype: NUMERIC, lengte: 6</summary>
Public Const [VERKORDRG] As String = "VERKORDRG"
'''<summary>Pickbon~nummer, datatype: NUMERIC, lengte: 8</summary>
Public Const [VERKPICKBONNR] As String = "VERKPICKBONNR"
'''<summary>Volg~nummer, datatype: NUMERIC, lengte: 8, primary key, verplicht</summary>
Public Const [VOLGNR] As String = "VOLGNR"
End Class

Speciale veld waardes / storevalues.

Veldnaam STATUS
- [VOORRAAD] = "O"
- [VERKOCHT] = "V"
- [VERKOOPCREDITNOTA] = "E"
- [INKOOPCREDITNOTA] = "I"
- [AFGEBOEKT] = "B"

Gerelateerde Artikelen