Velden beschikbaar voor TBHERK(Herkenningscodes) 

Tabel is beschikbaar in iMUIS 4.6.7b of hoger.

Bij het aanmaken of wijzigen van de velden DEB, CRE of GRB moet een keuze worden gemaakt tussen een van de drie velden.

BESCHIKBARE VELDEN TABEL TBHERK

Velden van het type BOOLEAN kunnen de waardes J of N hebben.

Public Class [TBHERK]
”’Blokkeren voor profielberichten, datatype: BOOLEAN
Public Const [BLOKPROFIEL] As String = “BLOKPROFIEL”
”’BTW-code, datatype: NUMERIC, lengte: 2
Public Const [BTW] As String = “BTW”
”’Crediteur, datatype: NUMERIC, lengte: 8
Public Const [CRE] As String = “CRE”
”’Debiteur, datatype: NUMERIC, lengte: 8
Public Const [DEB] As String = “DEB”
”’Dossier, datatype: CHAR, lengte: 20
Public Const [DOSSIER] As String = “DOSSIER”
”’Gebruiken bij, datatype: CHAR, lengte: 1, primary key
Public Const [GEBRUIKENBIJ] As String = “GEBRUIKENBIJ”
”’Grootboekrekening, datatype: NUMERIC, lengte: 8
Public Const [GRB] As String = “GRB”
”’KOSTENDRAGER, datatype: NUMERIC, lengte: 8
Public Const [KDR] As String = “KDR”
”’KOSTENPLAATS, datatype: NUMERIC, lengte: 8
Public Const [KPL] As String = “KPL”
”’Omschrijving t.b.v. boekingsregel, datatype: CHAR, lengte: 40
Public Const [OMSCHR] As String = “OMSCHR”
”’Omschrijving overnemen, datatype: CHAR, lengte: 1
Public Const [OVNOMSCHR] As String = “OVNOMSCHR”
”’Zoektekst, datatype: CHAR, lengte: 40, primary key, verplicht
Public Const [ZKSL] As String = “ZKSL”
”’Zoeken naar, datatype: CHAR, lengte: 1
Public Const [ZOEKNAAR] As String = “ZOEKNAAR”
End Class

Veld “Gebruiken bij” geeft aan binnen welk type programma in iMUIS / iMUIS Online de herkeningscode zichtbaar is. Waardes kunnen zijn:

  • [BOEKENALLEDAGBOEKSOORTEN]=”B”
  • [BANKIEREN]=”N”
  • [DAGBOEKSOORTKAS]=”K”
  • [ONKOSTENDECLARATIES]=”D”
  • [ALLES]=”A”

Veld “Zoeken naar” geeft aan naar welk gedeelte in de omschrijving moet worden gezocht. Waardes kunnen zijn:

  • [HEELWOORDOFEXACTEWOORDGROEP]=”H
  • [WOORDBEGINNENDMET]=”B”
  • [BEVAT]=”V”
  • [BEVATALDEZEWOORDEN]=”A”

Gerelateerde Artikelen