Velden beschikbaar voor VAL (Valuta)

BESCHIKBARE VELDEN TABEL VALUTA
In de valuta tabel is een koers opgenomen, binnen iMUIS Online bestaat echter ook de optie “Valuta dagkoersen gebruiken”. Als deze is aangevinkt wordt er voor de koersen gebruik gemaakt van de tabel KOERSEN.

Velden van het type BOOLEAN kunnen de waardes J of N hebben.

Public Class [VAL]
'''<summary>Koersaantal, datatype: NUMERIC, lengte: 8</summary>
Public Const [AANTKOERS] As String = "AANTKOERS"
Let op! bij het gebruik van dagkoersen zie tabel koers.
'''<summary>Afronden, datatype: NUMERIC, lengte: 1</summary>
Public Const [AFR] As String = "AFR"
'''<summary>Blokkeren, datatype: BOOLEAN</summary>
Public Const [BLOK] As String = "BLOK"
'''<summary>Blokkeren voor profielberichten, datatype: BOOLEAN</summary>
Public Const [BLOKPROFIEL] As String = "BLOKPROFIEL"
'''<summary>Herwaardering kostenrekening, datatype: NUMERIC, lengte: 8</summary>
Public Const [HERWKST] As String = "HERWKST"
'''<summary>Herwaardering opbrengstrekening, datatype: NUMERIC, lengte: 8</summary>
Public Const [HERWOPBR] As String = "HERWOPBR"
'''<summary>ISO valutacode, datatype: CHAR, lengte: 3</summary>
Public Const [ISO] As String = "ISO"
'''<summary>Vervalt vanaf jaar, datatype: NUMERIC, lengte: 4</summary>
Public Const [JRVERV] As String = "JRVERV"
'''<summary>Koers, datatype: NUMERIC, lengte: 13, verplicht</summary>
Public Const [KOERS] As String = "KOERS"
Let op! Bij het gebruik van dagkoersen zie tabel koers.
'''<summary>Koerswaarde in standaard valuta, datatype: NUMERIC, lengte: 13, verplicht</summary>
Public Const [KOERSDEFVAL] As String = "KOERSDEFVAL"
'''<summary>Koersverschil kostenrekening, datatype: NUMERIC, lengte: 8</summary>
Public Const [KRSVERSKST] As String = "KRSVERSKST"
'''<summary>Koersverschil opbrengstrekening, datatype: NUMERIC, lengte: 8</summary>
Public Const [KRSVERSOPBR] As String = "KRSVERSOPBR"
'''<summary>Omschrijving, datatype: CHAR, lengte: 20, verplicht</summary>
Public Const [OMSCHR] As String = "OMSCHR"
'''<summary>Valutateken, datatype: CHAR, lengte: 3</summary>
Public Const [TEKEN] As String = "TEKEN"
'''<summary>Zoeksleutel, datatype: CHAR, lengte: 3, primary key, verplicht</summary>
Public Const [ZKSL] As String = "ZKSL"
End Class

Gerelateerde Artikelen