Velden beschikbaar voor VERSL (Verslaglegging) 

BESCHIKBARE VELDEN TABEL VERSL

Velden van het type BOOLEAN kunnen de waardes J of N hebben.

Public Class [VERSL]
”’Aanhef, datatype: BOOLEAN
Public Const [AANHEF] As String = “AANHEF”
”’Activa/Passiva/Baten/Lasten, datatype: CHAR, lengte: 1
Public Const [APBL] As String = “APBL”
”’Blokkeren, datatype: BOOLEAN
Public Const [BLOK] As String = “BLOK”
”’Blokkeren voor profielberichten, datatype: BOOLEAN
Public Const [BLOKPROFIEL] As String = “BLOKPROFIEL”
”’Financiele positiecode, datatype: CHAR, lengte: 1
Public Const [FINPOSCD] As String = “FINPOSCD”
”’Financiele positievolg~nummer, datatype: NUMERIC, lengte: 3
Public Const [FINPOSNR] As String = “FINPOSNR”
”’HROW
Public Const [HROW] As String = “HROW”
”’Kasstroomcode, datatype: CHAR, lengte: 1
Public Const [KASSTRCD] As String = “KASSTRCD”
”’Kasstroomvolg~nummer, datatype: NUMERIC, lengte: 3
Public Const [KASSTRNR] As String = “KASSTRNR”
”’Begin op de toelichting grondslagen met een nieuwe pagina, datatype: CHAR, lengte: 1
Public Const [NIEUWEPAGGROND] As String = “NIEUWEPAGGROND”
”’Begin op de toelichting met een nieuwe pagina, datatype: CHAR, lengte: 1
Public Const [NIEUWEPAGINA] As String = “NIEUWEPAGINA”
”’Begin op activa/passiva winst/verlies met een nieuwe pagina, datatype: CHAR, lengte: 1
Public Const [NIEUWPAGAPBL] As String = “NIEUWPAGAPBL”
”’Begin op de resultaatvergelijking met een nieuwe pagina, datatype: CHAR, lengte: 1
Public Const [NIEUWPAGRESULT] As String = “NIEUWPAGRESULT”
”’Nivo, datatype: NUMERIC, lengte: 1
Public Const [NIVO] As String = “NIVO”
”’Nummer, datatype: NUMERIC, lengte: 5, primary key, verplicht
Public Const [NR] As String = “NR”
”’Omschrijving, datatype: CHAR, lengte: 40
Public Const [OMSCHR] As String = “OMSCHR”
”’Bij gecomprimeerde publicatiebalans onverdicht afdrukken, datatype: CHAR, lengte: 1
Public Const [ONVERDICHTPUBL] As String = “ONVERDICHTPUBL”
”’Afdrukken op activa/passiva winst/verlies, datatype: CHAR, lengte: 1
Public Const [OPAPBL] As String = “OPAPBL”
”’Afdrukken op de resultaatvergelijking, datatype: CHAR, lengte: 1
Public Const [OPRESULTAAT] As String = “OPRESULTAAT”
”’Afdrukken op de toelichting activa/passiva winst/verlies, datatype: CHAR, lengte: 1
Public Const [OPTOELICHTING] As String = “OPTOELICHTING”
”’Afdrukken op de toelichting activa/passiva winst/verlies t.b.v. publicatieverslag, datatype: CHAR, lengte: 1
Public Const [OPTOELPUBLICATIE] As String = “OPTOELPUBLICATIE”
”’Selectiecode, datatype: CHAR, lengte: 20
Public Const [SELCD] As String = “SELCD”
”’Op de toelichting activa/passiva winst/verlies uitgebreid geen grootboekrekening specificatie, datatype: CHAR, lengte: 1
Public Const [TOELVERDICHT] As String = “TOELVERDICHT”
”’Volgnummer, datatype: NUMERIC, lengte: 8
Public Const [VOLGNR] As String = “VOLGNR”
”’Zoeksleutel, datatype: CHAR, lengte: 20, verplicht
Public Const [ZKSL] As String = “ZKSL”
End Class

Gerelateerde Artikelen