Velden beschikbaar voor Voorraadmutatie (VRDMUT)

Beschikbare velden tabel Voorraadmutaties (VRDMUT)
Vanaf versie 4.4.1g).

Velden van het type BOOLEAN kunnen de waardes J of N hebben.

Public Class [VRDMUT]
'''<summary>Aantal, datatype: NUMERIC, lengte: 14, niet toegankelijk</summary>
Public Const [AANT] As String = "AANT"
'''<summary>Artikel, datatype: CHAR, lengte: 20, niet toegankelijk, verplicht</summary>
Public Const [ART] As String = "ART"
'''<summary>Artikelgroep, datatype: NUMERIC, lengte: 3, niet toegankelijk, verplicht</summary>
Public Const [ARTGRP] As String = "ARTGRP"
'''<summary>Kostprijswaarde, datatype: MONEY, niet toegankelijk</summary>
Public Const [BEDRKOSTPR] As String = "BEDRKOSTPR"
'''<summary>Boekstuk, datatype: CHAR, lengte: 20, niet toegankelijk</summary>
Public Const [BOEKSTUK] As String = "BOEKSTUK"
'''<summary>Crediteur, datatype: NUMERIC, lengte: 8, niet toegankelijk</summary>
Public Const [CRE] As String = "CRE"
'''<summary>Index datum, datatype: DATETIME, primary key, niet toegankelijk, verplicht</summary>
Public Const [DATINDEX] As String = "DATINDEX"
'''<summary>Index datum milliseconden, datatype: INTEGER, primary key, niet toegankelijk</summary>
Public Const [DATINDEXMS] As String = "DATINDEXMS"
'''<summary>Datum mutatie, datatype: DATE, niet toegankelijk, verplicht</summary>
Public Const [DATMUT] As String = "DATMUT"
'''<summary>Debiteur, datatype: NUMERIC, lengte: 8, niet toegankelijk</summary>
Public Const [DEB] As String = "DEB"
'''<summary>Grootboekrekening, datatype: NUMERIC, lengte: 8, niet toegankelijk</summary>
Public Const [GRB] As String = "GRB"
'''<summary>Inhoud, datatype: NUMERIC, lengte: 9, niet toegankelijk</summary>
Public Const [INH] As String = "INH"
'''<summary>Inkooporderregelnummer, datatype: NUMERIC, lengte: 9, niet toegankelijk</summary>
Public Const [INKORDERORDNR] As String = "INKORDERORDNR"
'''<summary>Inkooporderregelregel, datatype: NUMERIC, lengte: 6, niet toegankelijk</summary>
Public Const [INKORDERRG] As String = "INKORDERRG"
'''<summary>Jaar, datatype: NUMERIC, lengte: 4, niet toegankelijk, verplicht</summary>
Public Const [JR] As String = "JR"
'''<summary>Jaaraansluiting, datatype: CHAR, lengte: 1, niet toegankelijk</summary>
Public Const [JRAANSL] As String = "JRAANSL"
'''<summary>KOSTENDRAGER, datatype: NUMERIC, lengte: 8, niet toegankelijk</summary>
Public Const [KDR] As String = "KDR"
'''<summary>KOSTENPLAATS, datatype: NUMERIC, lengte: 8, niet toegankelijk</summary>
Public Const [KPL] As String = "KPL"
'''<summary>Leveringscorrectie, datatype: CHAR, lengte: 1, niet toegankelijk</summary>
Public Const [LEVERCORR] As String = "LEVERCORR"
'''<summary>Locatiemagazijn, datatype: NUMERIC, lengte: 8, niet toegankelijk, verplicht</summary>
Public Const [LOCATIEMAGAZIJN] As String = "LOCATIEMAGAZIJN"
'''<summary>Locatiezoeksleutel, datatype: CHAR, lengte: 20, niet toegankelijk, verplicht</summary>
Public Const [LOCATIEZKSL] As String = "LOCATIEZKSL"
'''<summary>Medewerker, datatype: CHAR, lengte: 20, niet toegankelijk, verplicht</summary>
Public Const [MEDEW] As String = "MEDEW"
'''<summary>Soort mutatie, datatype: CHAR, lengte: 1, niet toegankelijk, verplicht</summary>
Public Const [MUTSRT] As String = "MUTSRT"
'''<summary>Omschrijving, datatype: CHAR, lengte: 40, niet toegankelijk</summary>
Public Const [OMSCHR] As String = "OMSCHR"
'''<summary>Verkooporderregelorder, datatype: NUMERIC, lengte: 9, niet toegankelijk</summary>
Public Const [ORDERORDNR] As String = "ORDERORDNR"
'''<summary>Verkooporderregelregel, datatype: NUMERIC, lengte: 6, niet toegankelijk</summary>
Public Const [ORDERRG] As String = "ORDERRG"
'''<summary>Periode, datatype: NUMERIC, lengte: 2, niet toegankelijk</summary>
Public Const [PN] As String = "PN"
'''<summary>Programma, datatype: CHAR, lengte: 20, niet toegankelijk, verplicht</summary>
Public Const [PRG] As String = "PRG"
'''<summary>Tegen~rekening, datatype: NUMERIC, lengte: 8, niet toegankelijk</summary>
Public Const [TEGREK] As String = "TEGREK"
'''<summary>Toelichting, datatype: CHAR, lengte: 40, niet toegankelijk</summary>
Public Const [TOEL] As String = "TOEL"
'''<summary>Soort mutatie voorraadmutaties inboeken, datatype: CHAR, lengte: 1, niet toegankelijk</summary>
Public Const [VRDMUTSRT] As String = "VRDMUTSRT"
End Class

Gerelateerde Artikelen