VerlengVerkoopPeriodeContract

Met de functie VerlengVerkoopPeriodeContract is het mogelijk om een reeds bestaand verkoopcontract tot en met een bepaalde datum door te boeken.  Op basis van de termijn, de begin- einddatum van het contract en de reeds geboekte termijnen worden verkooporders automatisch gegenereerd. De aantallen kunnen middels deze functie in de verkooporderregels worden aangepast (vanaf versie 4.4.4a). Let hierbij op dat bij het verlengen van periodeverkoopcontracten deze verkoopcontracten reeds aanwezig zijn in de administratie. Artikelen die worden meegegeven maar niet standaard in het periodecontract staan zullen worden toegevoegd als extra regel aan de verkooporder.

VerlengVerkoopPeriodeContract(ByVal PartnerKey As String, ByVal Omgevingscode As String, ByVal SessionId As String, ByVal Mutatie As DataSet, ByRef foutmelding As String) As Boolean


SOAP REQUEST

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
 <soap12:Body>
  <VerlengVerkoopPeriodeContract xmlns="https://cloudswitch.imuisonline.com/">
   <PartnerKey>string</PartnerKey>
   <Omgevingscode>string</Omgevingscode>
   <SessionId>string</SessionId>
   <Mutatie>
    <xsd:schema>schema</xsd:schema>xml</Mutatie>
   <Foutmelding>string</Foutmelding>
  </VerlengVerkoopPeriodeContract>
 </soap12:Body>
</soap12:Envelope>

VOORBEELD REQUEST TAG VERLENGVERKOOPPERIODECONTRACT
Request tag <VerlengVerkoopPeriodeContract></VerlengVerkoopPeriodeContract>, voor het verlengen van een VerkoopPeriodeContract.

De <DATACTRKOP> tag  kan binnen de dataset slechts een keer voorkomen de meerdere keren voorkomen. De <DATACTR> tag dient voor ieder artikel te worden aangemaakt en kan x-maal voorkomen.

<NewDataSet>
<DATACTRKOP>
<DEB>Debiteurnummer</DEB>
<ONDERHCTR>Verkoopcontract</ONDERHCTR>
</DATACTRKOP>
<DATACTR>
<ART>ArtikelNr1</ART>
<AANT>Aantal voor ArtikelNr1</AANT>
</DATACTR>
</NewDataSet>

VOORBEELD VERLENGVERKOOPPERIODECONTRACT
Voorbeeld van de waarde in de request tag <VerlengVerkoopPeriodeContract></VerlengVerkoopPeriodeContract>.

<NewDataSet>
<DATACTRKOP>
<DEB>10017</DEB>
<ONDERHCTR>CONTRACT-10017</ONDERHCTR>
</DATACTRKOP>
<DATACTR>
<ART>9000</ART>
<AANT>1</AANT>
</DATACTR>
<DATACTR>
<ART>9001</ART>
<AANT>2</AANT>
</DATACTR>
<DATACTR>
<ART>9002</ART>
<AANT>3</AANT>
</DATACTR>
<DATACTR>
<ART>9003</ART>
<AANT>4</AANT>
</DATACTR>
</NewDataSet>

SOAP REQUEST

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
 <soap12:Body>
  <VerlengVerkoopPeriodeContractResponse xmlns="https://cloudswitch.imuisonline.com/">
   <VerlengVerkoopPeriodeContractResult>true</VerlengVerkoopPeriodeContractResult>
   <Foutmelding></Foutmelding>
  </VerlengVerkoopPeriodeContractResponse>
 </soap12:Body>

In dit voorbeeld is het verkoopordercontract CONTRACT-10017 van debiteur 10017 verlengd. Op basis van dit contract is een verkooporder aangemaakt en zijn de aantallen bij de orderregels ingevuld. Bij de verkooporderregel met artikel 9000 is het aantal op 1 gezet. Bij artikel 9002 is het aantal op 2 gezet etcetera.

Gerelateerde Artikelen