Verwijderen stamtabellen SoapUI (debiteuren)

STAP 1
Klik op [+] bij UpdateStamtabelRecord

STAP 2
Via de rechtermuistoets bij Request 1 kies je voor Show Request Editor. Je ziet een pop-up scherm met twee vensters.

STAP 3
In het linker venster kun je een aantal gegevens opgeven.

STAP 4
Bij de DeleteStamtabelRecord moet je een viertal velden opgeven.
<clo:PartnerKey>?</clo:PartnerKey>
Op de plaats van het ? komt de partnerkey. In ons voorbeeld:
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
<clo:Omgevingscode>?</clo:Omgevingscode>
Op de plaats van het ? komt de omgevingscode. In ons voorbeeld: 00000
<clo:SessionId>?</clo:SessionId>
Op de plaats van het ? komt de SessionId zoals deze na het uitvoeren van de
login is gegenereerd. In ons voorbeeld: 104206686/161178@d1095;CSW
o <clo:Mutatie>?</clo:Mutatie>
Op de plaats van het ? komt de dataset voor het verwijderen van een stamtabel. Hierin staat welke tabel en welk record moet worden verwijderd. In ons voorbeeld: Dataset debiteur verwijderen (301 downloads )
STAP 5

Voer nu de functie uit. (Klik op het groene driehoekje links boven)

STAP 6
In het rechterscherm komt nu het resultaat van de functie.

Gerelateerde Artikelen