Introductie verkooporders aanmaken

Een verkooporder omschrijft welke artikelen en of diensten je aan klanten wilt verkopen. De verkoop vind bijvoorbeeld plaatst via jouw online webapplicatie, branchepakket of worden direct in iMUIS Online ingevoerd. Wij leggen je graag uit hoe een administratie ingericht dient te worden om verkooporders met de Cloudswitch (API) automatisch aan te kunnen maken.

Let op: Indien je vanuit jouw webapplicatie alleen de (openstaande)factuur als verkoopjournaalpost wilt boeken dan verwijzen wij je graag naar de functie: Createjournaalpost. Gebruik de functie DEBOPP voor het inzicht en ophalen van openstaande posten?

STAP 1 INTRODUCTIE VERKOOPORDERS
Om een administratie voor het gebruik van de module Verkoop goed in te richten adviseren wij het programma Introductie Verkooporder te starten. Via de functietoets F1 kan de helpfunctie in het scherm worden getoond, waarin een extra toelichting wordt gegeven op eigenschappen van de verplichte instellingen.

 [Login in iMUIS Online] ➔ [Menu Verkoop] ➔ [Introductie verkooporders]  
Basisinrichting van je administratie. 
“Het gebruik van Debiteuren is verplicht”. Door op de button Basisinrichting te klikken kan een debiteuren administratie geactiveerd worden. Indien artikelprijzen inclusief BTW gefactureerd moeten kunnen activeer dan eveneens het gebruik van inclusief prijzen / levering aan particulieren in de basisinrichting van de administratie.

Tabellen / stamgegevens
iMUIS Online controleert of er minimaal één betalingsconditie, leveringsconditie, opdrachtwijze, verzendwijze, kostendrager, kostenplaats, ordersoort, artikelgroep en artikel is aangemaakt. Ondanks sommige stamgegevens niet relevant zijn voor een specifieke bedrijfssituatie zullen deze wel aangemaakt moeten worden. In de omschrijving kan dan bijvoorbeeld n.v.t. (niet van toepassing) worden vastgelegd.

Werken met ordersoorten
Het verkoopproces gaat sneller en efficiënter door te werken met ordersoorten.  In een ordersoort worden voorkeursinstellingen aangeven, die voorgesteld worden bij het (automatisch) invoeren van orders. Je kunt hierbij denken aan de verzendwijze, de betalingsconditie en de leveringsconditie. Door een voorkeursbetalingsconditie te koppelen weet de klant op welke wijze de factuur voldaan moet worden (bijvoorbeeld: op rekening, per automatische incasso, iDEAL, creditcard).  Het voordeel om de betalingsconditie te koppelen aan een ordersoort is dat deze niet klantspecifiek ingesteld hoeft te worden. De voorkeursbetalingsconditie van de debiteur wordt namelijk alleen voorgesteld als de betalingsconditie van de ordersoort niet is ingevuld.

Nu zal je bij de koppeling rekening moeten houden op welk moment de betaling plaats zal vinden.

 [Login in iMUIS Online] ➔ [Menu Verkoop] ➔ [Rapporten] ➔ [Offertes,orders, verzendbonnen, facturen en(kopie) factureren]  

Basis Verkoop
In het programma Verkoop worden orders (bestellingen) ingevoerd en gefactureerd. Op het moment dat de factuur naar de klant wordt verzonden wordt er automatisch een verkoopjournaalpost aangemaakt in het Boekingsprogramma. iMUIS Online moet weten in welk dagboek deze verkoopjournaalpost geplaatst moet worden. Daarom wordt in de tabel Basis verkoop een verkoopdagboek gekoppeld. Bijvoorbeeld dagboek 10 Verkoop. Het is mogelijk om een enkele verkooporder te factureren of via een selectiescherm waarbij je meerdere verkooporders tegelijkertijd kunt factureren. Indien de onderneming met verzamelfacturen wenst te werken kan dit eveneens in deze tabel worden vastgelegd. Lees verder op welke wijze je de basis verkoopinstellingen (BASVK) kunt ophalen….

Indien deze instellingen in een eerder stadium zijn uitgevoerd zullen deze vragen in het introductie scherm van verkooporders niet worden getoond!

 [Login in iMUIS Online] ➔ [Menu Verkoop] ➔ [Tabellen / Stamgegevens] ➔ [Basis verkoop]  

Debiteuren
Om te kunnen factureren dient er minimaal één sluitrekening (bijv. grootboekrekening 1300 debiteuren) en één debiteur te zijn aangemaakt. Voor het aanmaken van grootboekrekeningen adviseren wij je de accountant of boekhouder te raadplegen.

 [Login in iMUIS Online] ➔ [Menu Beheer] ➔ [Instellingen voor administratie] ➔ [Basis inrichting van uw administratie] 

STAP 2 HET INSTELLEN VAN BASIS ARTIKELEN
Om in iMUIS Online te kunnen werken met de programma’s Verkoop (facturering),  Offertes, Inkoop en Voorraad zal de tabel Basis artikelen / voorraad goed ingesteld moeten zijn. Eén van de meest belangrijke instellingen is om aan te geven welke BTW-codes worden gebruikt. Dit is noodzakelijk om tijdens het facturatie-, inkoop en/of voorraadproces de juiste journaalposten aan te kunnen maken en ervoor te zorgen dat de BTW-aangifte correct wordt opgebouwd. Lees verder op welke wijze je basis artikel instellingen (BASART) via de API kunt ophalen….

 [Login in iMUIS Online] ➔ [Menu Verkoop] ➔ [Tabellen / Stamgegevens] ➔ [Basis artikelen / voorraad]  

STAP 3 HET AANMAKEN, WIJZIGEN OF VERWIJDEREN VAN VERKOOPORDERS
Bij het aanmaken, wijzigen of verwijderen van verkooporders kan je kiezen uit de volgende standaard functies:

Extra functies in combinatie met de module Voorraad

Speciale optie