Werken met vrije velden (vanaf versie 4.5.3b)

Vanaf versie 4.5.3b worden bij het aanmaken van een verkooporder via de cloudswitch automatisch de debiteur vrije velden (indien aanwezig) aan de verkooporder gekoppeld.

Het werken met debiteur vrije velden is handig indien je bepaalde debiteur kenmerken wenst vast te leggen die niet standaard in de software beschikbaar zijn. In de  tabel Basis financieel  kunnen maximaal vijf vrije velden hernoemd worden. In de  tabel Debiteur  worden deze vrije velden klantspecifiek vastgelegd.

Voorbeeld Vrije velden
Een garagebedrijf wil van een klant (debiteur), de gegevens van een auto vastleggen. Je kan dan bijvoorbeeld de benamingen van vrije velden aanpassen naar: Kenteken, Chassisnummer, Kilometerstand en Bandenmaat. Bij de klant zelf leg je vervolgens deze specifieke eigenschappen vast.

Vrije velden tonen op een orderbevestiging of factuur
In de lay-out instellingen kun je vastleggen of vrije velden getoond moeten worden op de orderbevestiging of factuur.
 [Login in iMUIS Online] ➔ [Menu Verkoop] ➔ [Instellingen] ➔ [Factuur-, Orderbevestiging-, Offerte layout]  

Gerelateerde Artikelen